A meg nem született gyermek szobra Kőszegen

Hazai – 2024. április 2., kedd | 13:17

Március 13-án érkezett Kőszegre Martin Hudacek alkotása, A meg nem született gyermek vándorszobra, az alkotás egy héten át volt látható a kőszegi Jézus Szíve plébániatemplomban, miközben gazdag programok szolgáltak a hívek lelki épülésére.

Ez a megbocsátást hirdető vándorszobor nők ezreinek adta vissza a már-már elfeledett lelki békét. A meg nem született gyermek emléke sokaknak mindennap visszatérő fájdalom, amiről alig mernek beszélni. A szoborral való találkozás enyhülést nyújthat ezekre a sebekre és segíthet feldolgozni az abortusz(ok) emlékét.

Köszegre a fatimai engesztelő szentmise napján érkezett meg a szobor. Ennek kapcsán Császár István, a győri Brenner János Hittudományi Főiskola spirituálisa mutatott be szentmisét Kirner A. Zoltán plébános, Gombos T. Bálint esperes, valamint Böcskei Győző, a győri bazilika plébánosa koncelebrálásával

Már az első estén is érezhető volt, hogy a kőszegi híveket megérintette az alkotás. A szónok szentbeszédében a megtérésről beszélt; kitért arra is, hogy az oltár előtti szobor is gondolkodásra késztet és bűnbánatra int. „Nem szabad elfelejtenünk, hogy az Isten végtelenül irgalmas hozzánk.”

Másnap, március 14-én csütörtökön rózsafüzér, és az azt követő szentmise után engesztelő szentségimádás volt az abortuszok áldozataiért.

Nagyböjt lévén a péntek kiemelt jelentőséggel bírt; különösen, hogy ezen az estén , március 15-én kezdődött a háromnapos nagyböjti lelkigyakorlat is, amelyet Fekete Szabolcs Benedek, a Szombathelyi Egyházmegye segédpüspöke tartott. A szentmisét megelőzően keresztutat jártak, majd e napnak legmeghatóbb eseménye következett: Kabay Zoltán és Kabay-Melega Anikó tanúságtétele. Az édesanya arról mesélt, miként élték meg súlyosan beteg kislányuk, Árnika elfogadását, a várakozással teli nehéz hónapokat, majd azokat a heteket, amelyeket itt a földön együtt tölthettek. Anikó elsorolta, hogy micsoda kegyelmi ajándékokkal halmozta el őket Isten Árnika lényén keresztül, és arról is beszélt, a közösen hordozott kereszt által miként erősödött meg  házasságuk, családi életük.

Március 16-án szombaton délelőtt a beteg, idős testvérnek szolgáltatta ki a segédpüspök a betegek szentségét; az esti, második lelkigyakorlatos szentmisét megelőzően közösen imádkozták a hívek a rózsafüzért, majd a szentmisében, tovább haladva lelki zarándokutukon, Fekete Szabolcs püspök folytatta elmélkedését a haldokló Jézus szavairól. Ezen az estén lelki adoptálásra is lehetőség volt: a szobor előtt állva lehetett ígéretet tenni kilenc hónapon át imában hordozni egy megfogant, de abortusztól veszélyeztetett gyermekért, akit egyedül Isten ismer, hogy szülei vállalják az életét. A szentmisét követően kötetlen beszélgetésre is lehetőség adódott a segédpüspökkel.

Nagyböjt 5. vasárnapján, március 17-én délelőtt a lelkigyakorlat záró szentbeszéde hangzott el; Krisztus kereszten kimondott hét szava révén a jelenlévők megérthették, hogy Jézus a kereszten mutatta be a világtörténelem legelső szentmiséjét – és önmagát hagyta nekünk ajándékul a világ végéig, hogy ebből az áldozatból részesülhessünk minden egyes nap: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.”

Március 18-án, hétfőn közös ökumenikus áhítatot tartottak az Árpád-házi Szent Margit Gimnázium és az Evangélikus Technikum diákjai a szobor előtt, majd zárásképpen március 19-én, Szent József ünnepén az édesapák közösen ministrálhattak gyermekeikkel, a szobor jelenlétében pedig közös áldásban részesültek.

A beszámoló teljes terjedelemben ITT olvasható.

Szöveg: Pontyos Andrea

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria