A megvilágosodás – Négyszáz éves a Keresztény Szeretet Leányai Társulat

Megszentelt élet – 2024. május 13., hétfő | 9:02

A Páli Szent Vincéről Nevezett Keresztény Szeretet Leányai Társulat jubileumi évet ül. Visszaemlékeznek arra a megvilágosodásra, amely alapítónőjüket, Marillac Szent Lujzát négyszáz évvel ezelőtt, pünkösd ünnepén új közösség megalapítására sarkallta. Ez társulatuk eredetének pillanata, amely négy évszázad elteltével, ma is a világ 97 országában 11 937 nővér életén keresztül folytatódik.

„Az egész társulaton végigment ez a pünkösdi fény a jubileumi évben. Minden tartomány igyekezett jobban odafigyelni a Szentlélekre, hogy bizalommal telve haladjunk előre, és így jobban szolgálhassuk testvéreinket, ahogyan Szent Lujza tanított minket – írta jubileumi körlevelében Françoise Petit nővér, a Páli Szent Vincéről Nevezett Keresztény Szeretet Leányai generális elöljárója. – Alapítónőnk szó szerint velünk volt ezekben a hónapokban. Sokan bevallották, hogy jó volt újraolvasni írásait. Olyan volt, mintha »itt lett volna velünk”, és ennek köszönhetően visszaemlékeztünk arra, hogy mennyire fontos táplálni bensőségünket, vigyázni kapcsolataink minőségére és »együtt élni«, hisz azért vagyunk közösségben. Szent Lujza ünnepe, amely május 9-én van, erősítsen meg bennünket hivatásunkban, és töltsön el bennünket örömmel, mert azért adtuk magunkat Istennek, hogy a szegények személyében őt szeressük és szolgáljuk.”

A társulat weboldalán az egyes tartományok tapasztalataiból találhatunk beszámolókat.

„A pünkösdi világosság négyszáz éves ünneplése a testvériség és a közösség építésére való felhívás. Nem tudunk ellenállni a karizma hívásának, hogy kimozduljunk, hogy odamenjünk, ahol Isten szeretetét nem ismerik, és ahol az élet és a méltóság veszélyben van. Ez a hívás arra szólít fel, hogy a szegényekkel járjunk.” (ecuadori tartomány)

„Lengyelország három tartománya örömmel kapcsolódott be a társulat fényünnepébe. De nem elég megélni a fény évfordulóját. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mit akar a Szentlélek elérni bennünk, a mindennapi magatartásunkban, ha Krisztust keressük, és megtaláljuk azokban, akik szegények és keresztezik útjainkat…” (lengyel tartomány)

Az elmúlt egy év jubileumi ünnepségei azt mutatják, hogy ez a hálaadás egyben a jövő felé nyitott ajtó is. Szent Lujza továbbra is inspirálni fog, és félelem nélkül hajt minket előre, a mindig esedékes bizonytalanságok és kudarcok ellenére. Nem csak kockázatot jelent, ha meg merjük változtatni a szokásainkat, a szolgálat módját, átalakítjuk a szolgáltatásokat és átadjuk a munkát másoknak annak érdekében, hogy más helyekre szabadítsuk fel a nővéreket. Ezt hívják a jövőbe vetett reménynek. A Lélek újra és újra vezet bennünket, ha tudjuk, hogyan hallgassunk rá az ima csendjében, az eseményekben, a beszélgetésekben és a párbeszédben. Az világos, hogy ő jelen van mindannyiunkban, hétköznapi életünkben, és akkor is, amikor szegény testvéreinkkel foglalkozunk. Emlékezzünk Szent Lujza pünkösdi megvilágosító élményére, és nyissuk meg szívünket, elménket bizalommal a jövőre.

Szent Lujza ünnepén mindannyian közösségben vagyunk és feltekintünk arra, aki utat mutatott nekünk. Ő ma is azt mondja nekünk: „Kedves nővéreim, továbbra is kérem Isten áldását az önök nevében, és imádkozom, hogy adja meg önöknek a kegyelmet, hogy kitartsanak hivatásukban, hogy úgy szolgálják őt, ahogyan azt kéri önöktől. Gondoskodjanak jól a szegények szolgálatáról, és mindenekelőtt arról, hogy békében éljetek együtt, nagy egységben és szívélyességben, egymást szeretve, hogy utánozzák Urunk Jézus Krisztus életét. Imádkozzanak a Boldogságos Szűzanyához, mert ő egyetlen Édesanyjuk.” (Szent Lujza lelki testamentuma).

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria