A nevelés mindig a remény aspektusa – A Miasszonyunk Női Kanonokrend tagjait fogadta a pápa

Ferenc pápa – 2022. január 26., szerda | 14:58

Ferenc pápa január 24-én, hétfőn délelőtt fogadta a francia alapítású Notre Dame (magyarul Miasszonyunk) Női Kanonok- és Tanítórend nagykáptalanjának résztvevőit. Beszédében arra buzdította őket, hogy nevelési karizmájukkal, együttérzéssel, új távlatok keresésével és az összetartozás építésével álljanak az új nemzedékek és a családok szolgálatára.

Ferenc pápa hálát adott a Szentlélek művéért, mely megnyilvánul a rend nevelési karizmájában, az új nemzedékek és a családok szolgálatában egy átfogó humanizmusért és egy mind testvéribb világért.

Ma az emberek képzésének és nevelésének kihívásaival állunk szemben – állapította meg a Szentatya. – Hűen a rend alapítói, Szent Pierre Fourrier és Boldog Alix Le Clerc megérzéseihez elköteleztétek magatokat a népoktatás, a hitre és igazságosságra nevelés mellett, valamint a szegények szolgálatában. A számos országban, ahol működtök, legyetek missziós tanítványok, a remény és az öröm közösségei – biztatta a Miasszonyunk Női Kanonokrend tagjait a pápa. A Szentatya szerint a mai világban nagy a kockázata a sokféle, elnyomó fogyasztói kínálat miatt annak az individualista szomorúságnak, mely a kényelmes és fösvény szívből ered a felületes élvezetek beteges keresése és az elszigetelt lelkiismeret révén. Amikor a benső élet bezárul a saját érdekeibe, akkor ott nincs hely mások, így a szegények számára sem.

A káptalan mottója a kongregáció nevelési paktumát elemzi, amely a fiatalok elérésének mai lehetőségeit keresi, hogy hozzájáruljon átfogó fejlődésükhöz. Az élet útjának a szolidaritásra alapozott reménységre van szüksége, és minden változás nevelési folyamatot igényel, hogy választ adhassunk korunk kihívásaira. Ezekkel szemben az evangélium erejében edzett kongregáció adja vissza a fiataloknak az életkedvet és egy méltó társadalom építésének vágyát – hangzott el Ferenc pápa kívánsága az audiencián.

A Szentatya az Egyház nevében számít a nővérek munkájára, bízik bennük és tanúságtételükben. A jóság és igazság forrásaiból feltöltődve, közösségben a föltámadt Krisztussal, szeretetteli, gyengéd és együttérző pillantással tekintsenek a világra, különösképpen a társadalom hátrányos helyzetű rétegeire – kérte tőlük. – Oktatói küldetésük így tud majd minőségi gyümölcsöket teremni az emberek között a társadalom javára. Karizmájukkal új távlatokat nyithatnak a testvériség számára. A nevelés ugyanis mindig a remény aktusa, amely együttműködésre és a közömbösség meddő, bénító logikájának átalakítására hív, amely képessé tesz az emberiség összetartozásának befogadására.

A Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend káptalanjához intézett beszéde végén Ferenc pápa a világjárvány okozta válság kapcsán azt kérte a nővérektől, hogy kerüljenek közelebb az elszigetelten, szomorúan és elcsüggedten élő emberekhez, majd a Miasszonyunk oltalmába ajánlotta őket.

A rend nővérei Szent Ágoston regulája szellemében élnek és ápolják a testvéri közösséget. A nővérek a három szerzetesi fogadalom mellett, amely a szegénységre, a tisztaságra és az engedelmességre vonatkozik, egy negyediket is tesznek, amelyben vállalják a gyermekek krisztusi értékek szerinti nevelését és tanítását. A rend 1989 után visszatért Magyarországra.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria