A pápát meglepte, hogyan interpretálta a családdal kapcsolatos szavait a média

Ferenc pápa – 2015. január 23., péntek | 18:01

Ferenc pápa meglepődött azon, hogy a család témájával kapcsolatban hétköznapi nyelven elmondott szavait nem teljesen a kontextusba, a szélesebb gondolatmenetbe ágyazva közvetítette a média nagy része – mondta Angelo Becciu érsek, vatikáni államtitkár-helyettes az Avvenire olasz katolikus napilapnak.


A Szentatya sajnálja, hogy szavai irányt vesztettek, és ennek következtében különösen a népes családok körében zavar keletkezett, akikhez a szerdai általános kihallgatáson kiemelt szeretettel és buzdító szavakkal fordult.

Meglepetés és sajnálat töltötte el a pápát, amikor Manilából való visszatérése másnapján az újságokat olvasta – fogalmazott Angelo Becciu. Az érsek – Ferenc pápa egyik legközelebbi munkatársa – elkísérte a Szentatyát Srí Lanka-i és Fülöp-szigeteki apostoli útjára, és jelen volt a sajtókonferencián a Manilából Rómába tartó repülőn. Személyesen hallotta az újságírók kérdéseit és a pápa válaszait, ezért hitelesen tudja közvetíteni Ferenc pápa szavainak értelmét.

– A pápa felismerte saját szavait a média által adott értelmezésben, miszerint ahhoz, hogy jó katolikusok legyünk, nem szükséges annyi gyermeket vállalni, mint a nyulak?

– A napilapok címeit látva a Szentatya, akivel szerdán személyesen beszéltem, elmosolyodott, és kissé meglepte a tény, hogy szavait – amelyeket szándékos egyszerűséggel fogalmazott meg – nem helyezték el teljesen az adott kontextusban a Humanae vitae kezdetű enciklikából származó világos idézethez képest, amely a szülői felelősségre vonatkozott.

– A pápa gondolatmenete világos. A közreadott olvasata, kiemelve egy szót, sokkal kevésbé…

– A pápa szavát úgy kell értelmezni, hogy a férfi nemzési aktusa nem követheti az állatias ösztön logikáját, hanem egy felelős cselekedet gyümölcse kell, hogy legyen, amely a szeretetben és a kölcsönös önajándékozásban gyökerezik. A mai kultúra sajnos nagyon gyakran igyekszik lekicsinyíteni a házastársi szeretet hiteles szépségét és magas értékét, ami számos negatív következménnyel jár.

– A családonként három gyermekről szólva Ferenc pápa egyesek szerint egy „kötelező” számot jelölt ki.

– Dehogy! A hármas szám kizárólag arra a legalacsonyabb értékre utal, amelyet a szociológusok és a demográfusok jelölnek ki ahhoz, hogy biztosítva legyen a népesség stabilitása. A pápa semmiképpen sem akarta kijelölni, hogy ez a gyermekek „megfelelő” száma minden házasságban. Minden keresztény család a kegyelem tükrében arra kapott meghívást, hogy megkülönböztetést végezzen emberi és isteni paraméterek szerint, hány gyermeket vállal.

– Sok nagycsalád értetlenül fogadta a pápa szavainak média által közvetített változatát. Mit mondana nekik?

– A pápa igazán sajnálja, hogy ilyen félreértés történt. Egyáltalán nem állt szándékában nem elismerni a népes családok szépségét és értékét. A szerdai általános kihallgatáson is megerősítette, hogy az élet mindig érték, és hogy a sok gyermek Isten áldása, amiért hálát kell adni.

– Tehát mi a szülői felelősség helyes értelmezése, amiről a Humanae vitae is beszél, és amelyet többször hangsúlyozott Ferenc pápa is?

– Az értelmezés Boldog VI. Pál tanításából és az egyház ezeréves hagyományából ered, amelyet a Casti connubii (XI. Piusz enciklikája 1930-ból) is megerősít. Tehát sosem lehet elkülöníteni a szexuális aktus egyesítő és nemző jellegét, hanem mindig be kell illeszteni a szeretet logikájába, amelyben a teljes személy (fizikai, erkölcsi és spirituális értelemben) megnyílik az önajándékozás misztériuma előtt a házasság kötelékében.

– Mondhatjuk tehát, hogy Ferenc pápa újra megerősítette a Humanae vitae enciklika érvényességét minden vonatkozásában?

– Nincs kétségem efelől. Ferenc pápa nagy tisztelője VI. Pálnak, amit számos alkalommal kifejezésre juttatott. Egyébként pedig ő avatta boldoggá. A Fülöp-szigeteken néhány nappal ezelőtt – erről a fiatal nemzetről elmélkedve – hangsúlyozni akarta, hogy a VI. Pál által 1968-ban kifejezett álláspont „prófétai”.

– Hogyan békítsük ki tehát az élet iránti nélkülözhetetlen nyitottságot a házaspárok valós kétségeivel, hogy számos problémával kell szembenézniük, időnként összeegyeztethetetlenekkel, az új élet befogadása kapcsán?

– Tudjuk, hogy ez számos házaspár valódi drámája. Ebbe beleilleszthető a kormányok részéről a gazdasági támogatás kérdése az alacsony bevételekkel rendelkező családok számára. Mindemellett, ahogy Ferenc pápa gyakran hangsúlyozza, minden esethez irgalommal és lelkipásztori aggodalommal kell hozzáálni. A problémák keletkezhetnek orvosi, gazdasági vagy pszichológiai kérdésekből. Egyes házastársak számára a kihívás hatalmas, és az egyház elsődleges kötelessége, hogy segítse őket és vigaszt nyújtson számukra.

– A pápa kétszer utalt az olaszországi demográfiai válságra. Mi a pápa üzenete az ország számára?

– Azt mondhatnám, hogy ez a súlyos szociológiai tény egy olyan kultúra megnyilvánulása, amelyben nem él remény és öröm, a kiselejtezés kultúrája ez. A gyermekvállalás vágya valójában annak a bizonyítéka, hogy hiszünk a jövőben és abban, akik vagyunk. Olaszország és Európa kezdi elveszteni identitását, kezd elöregedni. Az ázsiai országokban a fiatalok sokaságának látványa még jobban megerősítette a pápában ezt a benyomást.

Fordította: Somogyi Viktória

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria