A Pázmány Péter Katolikus Egyetem felvételi eredményei – 2021

Hazai – 2021. július 27., kedd | 16:39

Dr. Komáromi László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) általános rektorhelyettese tájékoztatását adjuk közre.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) a 2021. évi általános felvételi eljárás eredményeként

a tavalyit meghaladó számú új hallgatóval kezdheti meg a szeptemberben kezdődő tanévet.

A Hittudományi Kar (HTK) végleges felvételi eredményei még nem ismertek, mivel a hitéleti képzésekre az államilag szervezett központi felvételi eljáráshoz képest eltérő szabályok vonatkoznak, de az már most látszik, hogy a kar a katolikus teológus osztatlan szakra, a katolikus közösségszervező és a katekéta–lelkipásztori munkatárs alapszakra, a hittanár–nevelőtanár osztatlan, valamint rövid ciklusú képzésekre összességében a tavalyinál több hallgatót vesz fel.

Várhatóan a tavalyinál magasabb létszámmal indulhat el a katolikus hit- és erkölcsoktató szakirányú továbbképzés és a doktori képzés is.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) a tavalyi 1254 hallgatóhoz képest idén 57 fővel többet, 1311 hallgatót vesz fel. Így elmondható, hogy a tavalyi, nagyságrendileg hasonló növekedés immár tendenciaszerű. A növekedés elsősorban az alapképzéseken jelentkezik, amelyből a nappali és levelező munkarendű képzések is kiveszik részüket. A nappali képzésben a kommunikáció- és médiatudomány, a szociálpszichológia, valamint a bölcsész pszichológia mutatja a legjelentősebb létszámemelkedést. A levelező munkarendű képzések között ugyancsak a kommunikáció- és médiatudomány, továbbá a szociálpedagógia, a történelem és az anglisztika növekedése a leginkább szembetűnő. De

van olyan képzés is, amely többéves kihagyás után idén ismét el tud indulni: az ókori nyelvek és kultúrák [klasszika-filológia] alapszak nappali tagozatán egy nagy múltú, klasszikus bölcsészszakon tanulhatnak a sikerrel felvételizők.

A felvételi ponthatár néhány kivételtől eltekintve a jogszabályi minimumot meghaladón 300 pont fölött alakul; több népszerű szakra csak a tavalyinál magasabb pontszámmal lehetett bekerülni.

A Jog- és Államtudományi Karon (JÁK) 834 új hallgató kezdheti meg tanulmányait. Ez a szám 59-cel magasabb a tavalyi általános felvételi eljárásban felvett hallgatók létszámánál. A kar jellegadó szakjára, az osztatlan jogász mesterképzési szakra összesen 704 hallgató nyert felvételt. Közülük 298 fő nappali, 406 fő pedig levelező munkarendben kezdheti meg tanulmányait. Az állami ösztöndíjas, nappali munkarendű osztatlan jogász mesterképzésen igen magasra, 463-ra kúszott fel a felvételi ponthatár, ami 5 ponttal magasabb a tavalyi bejutási küszöbnél. Az önköltséges nappalis jogászképzésre való felvételhez idén is legalább 370 pontot kellett elérni.

Mindkét bejutási küszöb országosan a legmagasabbak között van.

Szépen szerepelt az igazságügyi igazgatási alapszak is. Erre a képzésre idén nyáron 130 jövendő hallgató nyert felvételt, közülük 74-en a nappali, 56-an a levelező munkarendre. Az állami ösztöndíjas, nappalis képzés felvételi ponthatára nem változott: a tavalyihoz hasonlóan legalább 350 pont volt szükséges a bejutáshoz. Az állami ösztöndíjas, levelező munkarendű képzésre 352 ponttól lehetett bekerülni.

Az Információs Technológiai és Bionikai Karra (ITK) jelentkezők száma idén is igen magas volt, ami azt mutatja, hogy sokan szeretnék tanulmányaikat a PPKE ITK-n folytatni. Ennek köszönhetően,

miként a korábbi években is, magas ponthatárok mellett, a tavalyihoz hasonló létszámú, 174 új hallgató kezdheti meg BSc vagy MSc szintű tanulmányait az ITK-n.

A mérnökinformatikus BSc képzés tekintetében több mint hatszoros volt a túljelentkezés. A kar népszerűségét mutatja, hogy az ITK felvételi ponthatára a második legmagasabb a képzést folytató 14 intézmény között. A szak magas, 408-as pontátlagot ért el. Ugyanez az érték a molekuláris bionika mérnöki BSc szak tekintetében elérte a 438 pontot, amely a műszaki képzési területen különösen magas számnak tekinthető.

Készülve az esetleges újabb járványügyi korlátozásokra, a felvett hallgatók létszámának meghatározásakor fontos szempont volt a kisebb létszámú gyakorlati csoportok kialakítása is a távolságtartásos oktatás megvalósíthatósága érdekében.

Örömmel tölt el bennünket, hogy idén szeptembertől – a hitéleti képzéseket nem számítva – a tavalyi gólyalétszámnál 112 fővel többet, összesen 2319 új hallgatót köszönthetünk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közösségében.

Jó érzés megtapasztalni, hogy évről évre ilyen sokan igennel válaszolnak az igazság keresésére szóló meghívásra, aminek egyetemi polgárként mindannyian címzettjei vagyunk.

Az igent még most sem késő kimondani: egyetemi közösségünkbe pótfelvételi eljárás eredményeként is be lehet kapcsolódni. A pótfelvételiről és az elérhető képzésekről rövidesen a Felvi.hu oldalon és az egyes karok honlapjain lehet tájékozódni.

Forrás és fotó: PPKE

Magyar Kurír 

Kapcsolódó fotógaléria