A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász tevékenysége a rendkívüli helyzetben

Hazai – 2020. április 8., szerda | 13:40

A járványveszély ellenére megfelelő gondoskodással, körültekintéssel továbbra is végzi munkáját a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász.

Ebben a rendkívüli helyzetben nagyon nagy az igény a Karitász szolgálatára, amely különösen fontos most, katasztrófák esetén, veszélyhelyzetben és más olyan élethelyzetben, amikor a rászorulók, betegek, bajba jutottak száma megnövekszik és életük kilátástalanná válhat.

A Pécsi Egyházmegyében tevékenykedő negyvennégy plébániai önkéntes csoport tagjainak többsége idős, nyugdíjas, akik a veszélyeztetett korosztályba tartoznak. Megkérték őket, hogy a jelen helyzetben maradjanak otthon, így tudnak a leghatékonyabban részt venni a védekezésben. Közülük sokan a maszkok varrásában tudnak segíteni, így könnyítve településeiken, és közösségeiknél a védekezést a járványügyi helyzetben. A csoportoknál és az egyházmegyei központban is fiatalokat várnak most a tevékenység gyakorlásához.

A már elindult országos programok folytatódnak; még tudatosabban, koncentráltabban, újragondolt módszerekkel, eszközökkel végzik, a csoportokkal együtt a krízishelyzet idején is.

A Zöldellő kertek – Vetőmag Program keretében kétszázötven csomag vetőmagot osztottak ki Baranya és Tolna megye területén élő nehéz sorsú családok közt. Az élet itt a magokból termelődhet újra.

A LAK6 lakhatást segítő program a karitászcsoportok közreműködésével valósul meg, amellyel kizárólag a lakhatással kapcsolatos pályázatok nyújthatók be elbírálásra. A program az alábbi esetekben nyújthat támogatást: közüzemi díjtartozásokban, elmaradásokban, szolgáltatások visszaállításában történő segítségnyújtás; közösköltség-hátralékok rendezése; albérleti díj, szállásdíj rendezésben nyújtott támogatás; lakbérhátralékok rendezése; szociális alapú lakóhely-megtartó támogatások.

Az Öngondoskodó Háztartások – Szép Otthonok Program lényege az öngondoskodásra nevelés a kiválasztott család tevőleges közreműködésével. Optimális esetben hatalmas pozitív változás érhető el a résztvevők otthonában, környezetében s öngondoskodásában, amely hosszútávra befolyásolhatja a programba bekapcsolódó családok életét.

Az országos programok mellett a jelen szükséghelyzetben próbálnak segítséget nyújtani a Karitászhoz fordulóknak, azonban lehetőségeik korlátozottak, átgondolt segélyezéssel tudják végezni szolgálatukat. Jelenleg 100 doboz élelmiszerrel, 270 élelmiszercsomaggal, kórházi ágyakkal, tisztító- és fertőtlenítőszerrel, valamint távoktatáshoz szükséges technikai eszközökkel tudják támogatni a legrászorultabbakat, hogy mindenki átvészelhesse a krízis időszakát.

Napi szinten elszállítják egy élelmiszerlánc áruházából a szavatossági idő lejárta előtti élelmiszereket (pékárukat és zöldségeket). Az ilyen módon megmentett élelmiszerekből a karitászönkéntesek csomagokat készítenek, és még aznap – természetesen szigorú biztonsági követelmények betartásával – kiosztják a rászoruló családoknak. Ilyen formában hetente akár ötszáz család részére tudnak élelmiszert biztosítani.

A kérések az utóbbi néhány hétben nagyon megszaporodtak. Nagyon sokan elveszítették egyik napról a másikra munkahelyüket, és ezáltal komoly létbizonytalanságba kerültek. Akik eddig szerény körülmények között megéltek úgy, hogy a család egyik tagja tudott dolgozni, most a napi megélhetésüket féltik. Számtalan telefon és e-mail érkezik, melyeknek a megválaszolása komoly terhet ró a Karitász munkatársaira és önkénteseire. Lehetőségeikhez mérten segítenek, most leginkább tartós élelmiszerre és tisztító-, fertőtlenítőszerre van nagyon nagy szükség.

Jelen helyzetben országos rendelkezésre természetbeni tárgyi adományokat nem tud fogadnia szervezet, azonban pénzbeli támogatással bárki nagy segítséggel lehet a szervezet munkájára.

Bankszámlaszám: Takarékbank Zrt., 50400113-11093668

Számlatulajdonos: Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria