A szabadkai egyházmegye kántorai lelkinapon vettek részt Topolyán

Külhoni – 2023. március 24., péntek | 12:47

Március 22-én tartották a szabadkai egyházmegye magyar ajkú kántorainak nagyböjti lelkinapját Bácska szívében, Topolyán. Az alábbiakban Szakály József helyi plébános beszámolóját szerkesztve közöljük.

A helység fekvése miatt minden kántor nagyjából egyforma távolságból érkezett, s mintha épp róluk szólt volna a szentmise olvasmánya: érkeztek északról és délről, közelről s távolról.

A lelkinap énekelt napközi imaórával kezdődött, majd Szakály József tartott elmélkedést a kántori szolgálat és az egyházmegye kapcsolatáról. Nem magányos farksasok, különálló szigetek a kántorok, kik egy-egy egyházközségben egyedül végzik szolgálatukat, hanem épp ellenkezőleg: egymást megismerve, segítve, támogatva szolgálhatja igazán a kántor még sikeresebben, még nagyobb lelki eredménnyel a híveket a saját egyházközségében. Minden egyházközség más és más kihívás elé állítja a kántorokat. Mások a hívek, mások az énekesek, mások a plébánosok, mások az igények is.

De egymást gazdagíthatja egy-egy ilyen találkozó, vagy éppen a kántorok közösségi oldala is. Megismerhetik a nehézségeket, a problémákat, de talán az azokra adandó válaszokat is. Tanulhatnak egymástól, énekrend javaslatok születhetnek, kották cserélhetnek gazdát, új énekeket tanulhatnak. Nagy érdeklődéssel várja a kántorok közössége az új magyar énekeskönyv megjelenését is. Magyar plébániákon szolgálatot teljesítve a magyar Egyház hagyományait kell ismerniük, éltetniük, tovább adniuk. Remélik, hogy majd a bácskai kántoroknak is sokat segíthet ebben a megjelenés előtt álló új magyar népénektár.

A szentmise énekes szolgálata összekapcsolja a kántorokat és őket az egyházmegyéjükkel is. Ezt a fajta közösségi szellemiséget erősíti a szabadkai egyházmegye régi hagyománya, hogy a nagycsütörtöki olajszentelési szentmisén a kántorok teljesítenek szolgálatot a székesegyházban. Ezért a nagyböjti találkozás délelőtti része énekpróbával zárult, áténekelték a krizma-mise latin tételeit és népnyelvű részeit. Az olajszentelési misére való próbát Stantić Miroslav egyházmegyei zenei referens vezette. Kötetlen beszélgetés, majd gyónási alkalom következett, végül a lelkinap csúcspontja, a szentmise a topolyai nagytemplomban. A nagyböjti kántor találkozó közös ebéddel zárult a plébánián.

Forrás és fotó: Szabadkai egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria