A székesegyház felszentelésének évfordulóját ünnepelték Székesfehérváron

Hazai – 2022. november 27., vasárnap | 15:09

A székesfehérvári Szent István király székesegyház felszentelésének évfordulója alkalmából november 25-én az egyházmegye papságával mutatott be ünnepi szentmisét Spányi Antal megyéspüspök. A főpásztor megáldotta a templomfelújításnak emléket állító, a Szent László-mellékoltárnál elhelyezett márványtáblát. A szentmise keretében beiktatták az új kanonokokat és átadták az egyházmegyei kitüntetéseket.

„Köszönet és hála Istennek, hogy az elmúlt évek sajátos módon történt ünneplése után most ismét együtt tudja az egyházmegye papsága megülni a székesegyház templomszentelési ünnepét” – kezdte Dózsa István plébános köszöntőjében, majd felkérte a megyéspüspököt, hogy áldja meg a bazilika felújításáról szóló emléktáblát.

A liturgia a kinevezésekkel, a kitüntetések átadásával, az eskütételekkel és az ünnepélyes beöltözéssel folytatódott.

Ugrits Tamás pápai káplán, irodaigazgató, pasztorális püspöki helynök felolvasta a címzetes prépostok, címzetes apátok, a címzetes kanonok és a nagyprépost kinevező határozatait, valamint a kanonoki előléptetések és az új kanonok kinevezéseit.

A felolvasás után az újonnan kinevezettek az oltárhoz vonultak, és az ott elhelyezett Szentírás előtt, azt megérintve letették a hitvallást és a hűségesküt; majd aláírták az oltáron a dokumentumokat, amelyet a főpásztor is megerősített.

A nagyprépost a vállukra helyezte a mocétumot és a kanonoki jelvényt, és Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök ünnepélyesen átadta a kinevező határozatokat és a viola színű birétumokat.

A püspöki határozatok alapján címzetes préposti rangot kapott Kristofory Valter helyettes esperes, mezőfalvai plébános; Kispál György helyettes esperes, csepeli plébános; Gerendai Sándor esperes, csákvári plébános.

Címzetes apáti rangot kapott Gedő Attila címzetes esperes, tatabánya-bánhidai plébános; címzetes kanonoki kinevezést Tóth Tamás, Tornyai Gábor és Nyárai-Horváth István székesfehérvári plébánosok.

A főpásztor a székeskáptalan nagyprépostjává nevezte ki Hajdu Ferenc általános helynök, officiális, kanonok, helyettes esperest, érd-újvárosi plébánost.

Kanonoki előléptetést kapott Horváth Imre kanonok, címzetes apát, érdemes főesperes, nyugalmazott plébános; Varga János kanonok, érdemes főesperes, nyugalmazott plébános; Kertész Péter csepel-belvárosi plébános, pápai káplán, kanonok, esperes, érdemes főesperes, püspöki tanácsos, valamint Filó Kristóf kanonok, tiszteletbeli főesperes, budakeszi plébános.

Kanonoki címet kapott és a székeskáptalan tagja lett Mészáros János címzetes apát, esperes, sárborgárdi plébános; Mórocz Tamás helyettes esperes, címzetes apát, bodajki plébános és Kovács Zoltán martonvásári plébános.

*

Spányi Antal püspök homíliájában örömét fejezte ki, hogy hosszú idő után ismét az imádság és a szent ének hangja tölti be a székesegyházat. A főpásztor megköszönte az állami, az önkormányzati támogatást és a számos adakozó felajánlását, hogy összefogással megvalósulhatott a már időszerűvé vált renoválás, amely a templom mozgalmas történelmének legnagyobb, legátfogóbb felújítása volt.

A templom történetét felidézve a székesfehérvári megyéspüspök elmondta: Szent István király halálának kilencedik centenáriuma alkalmából az Istennek szentelt épületet 1938-ban XI. Piusz pápa a kis bazilika címmel tüntette ki. „De Istennek nem elég csak a kőből épült templom.

Ő a mi eleven szívünkből, lelkünkből akar magának otthont.

A csodás alkotásokon túl belőlünk, eleven kövekből akar még értékesebb templomot magának.

A hitre épülő élet, az Egyház tanítását megvalósító akarat, a szentségekkel való rendszeres találkozás teszi életünket alkalmassá arra, hogy lelkünkbe költözzön az Úr, és így eleven és élő templomaivá legyünk.

Úgy, hogy tanúságot teszünk ezeréves kereszténységünkről, hűségesek maradunk szent hagyományainkhoz, nem félünk megvallani kereszténységünket és merünk kiállni Egyházunk mellett, amikor azt támadás éri” – emelte ki szentbeszédében Spányi Antal.

Majd a kinevezett és kitüntetett atyákhoz szólva így fogalmazott a főpásztor: régi hagyománya az Egyháznak, hogy az arra méltó papjait ily módon különbözteti meg, állítja példának a többiek elé. Ezt a kinevezést alázattal, de méltósággal és örömmel kell fogadni és viselni. „Legyen életetek igaz és jó példája annak, ahogy egy papnak a mai világban élnie kell.”

„Legyen mindnyájunknak öröm ez a mai nap, amikor Isten számos kegyelmét, ajándékát és szeretetét megköszönjük, és jó lélekkel akarjunk méltók lenni keresztényi, papi hivatásunkhoz, katolikus hitünkhöz. Legyen életünk Isten dicsérő és róla tanúskodó élet!” – hangzottak Spányi Antal püspök buzdító szavai.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Kovács Marcell

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria