Akarjunk békét teremteni – Az elesett katonákra és a háborúk áldozataira emlékeztek Székesfehérváron

Hazai – 2023. május 31., szerda | 10:45

Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök Ugrits Tamás pasztorális helynökkel együtt mutatott be szentmisét a székesfehérvári Szent Imre-templomban a hősök vasárnapján, május 28-án az elesett katonákért, akik a legtöbbet, az életüket áldozták szeretteikért, hazájukért, a nemzetért.

„Ezen a napon nem csak emlékezni akarunk a hős katonákra, hanem mi, hívő emberek ilyenkor, pünkösd ünnepén, kérjük a Szentlelket, hogy Krisztus áldozatából nyerjék el az örök élet boldogságát. Mi, akik fejet hajtunk hősiességük előtt, tanuljunk az ő példájukból, próbáljuk arra nevelni az utánunk következő nemzedéket, hogy kötelességüket a haza, a nemzet iránt mindenkor tartsák szem előtt, és az örök értékeknek engedelmeskedjenek” – hangsúlyozta a főpásztor beszédében.

A megyéspüspök a napjainkban zajló háborús eseményekre tekintve elmondta, Isten kegyelméből hazánkban békesség van, de fájdalmas látni, hogy magyar vért ontanak a határokon túl, Délvidéken vagy Kárpátalján. „Az ember azt hiszi, hogy az élet az ő uralma alatt áll. Semmibe veszi kötelezettségét, és megpróbál úgy élni, ahogy neki megfelelő, ahogy neki tetszik. És ebből meggondolatlan szavak és cselekedetek születnek, amelyek következményei visszafordíthatatlanok. Emberi életeket áldoznak fel, családokat hoznak olyan szörnyű helyzetbe, amelyen nem lehet változtatni” – figyelmeztetett Spányi Antal.

A főpásztor megemlékezett békefenntartók nemrég megtartott napjára, amelyen azok koszorúzták meg a pákozdi emlékművet, akik elvesztették a békét szolgáló hozzátartozójukat. „Ők azért mentek el idegen országokba, hogy békét teremtsenek a konfliktusokban, hogy ne legyen veszélyben az emberi élet. És ők lettek az áldozatok. Láttunk anyákat és apákat, feleségeket és gyerekeket, akik lehajtott fejjel helyezték el az emlékezés virágait. … Amikor felidézzük azoknak az emlékét, akik életüket áldozták, akkor

kötelességünk minden magyarra emlékezni, akik hazánk védelmében estek el a harcokban. De kötelességünk azokért is imádkozni, akik magyar földön lelték halálukat a harci eseményekben, mert az imádság és a tisztelet minden hősi halottnak kijár”

– hangzott el a beszédben.

Spányi Antal püspök azt is kiemelte, nemcsak a régen vagy napjaikban meghalt hősökért kell imádkoznunk, hanem azért is, hogy a katonaerényeket – a hazaszeretetet, a kötelességteljesítést, a nemzetért való áldozatvállalást, a bajtársiasságot és a hősiességet – úgy mutassuk be gyermekeinknek, hogy számunkra is ezek értékek, erények legyenek. „Ha hagyjuk, hogy olyan emberek beszéljenek a háborúról, akiknek nincs tapasztalatuk a harcok szörnyűségeiről, a halál borzalmáról, és hagyjuk, hogy erős hangon az embereket harcba küldjék, akkor a katonaáldozatokra való emlékezések sora soha nem fog megállni. A háború életet kíván, értéket pusztít, öl és rombol, mert nem Istentől, hanem a sátántól való” – mondta a főpásztor.

A püspök beszédét azzal zárta,

tennünk kell azért, hogy békesség legyen az emberek között, éljünk a szív békességében, és akarjunk békét teremteni. Mindenkinek mások a lehetőségei, de közösen és együtt tudunk imádkozni, és ezzel nem keveset, hanem a legtöbbet tettük.

„Hősök napján kérjük Istentől a tisztánlátás kegyelmét, és hajtsunk fejet a hősök előtt. Követeljük a békét, hogy minden ember Istentől kapott, áldott békében élhessen. Segítsen Isten bennünket, hogy ne kelljen megtapasztalnunk a háború szörnyűségeit, és adjon erőt a politikusoknak, hogy képesek legyenek harcolni a békéért. Adjon erőt a katonáknak, hogy tudják, mi a dolguk a béke megőrzésében.”

Spányi Antal püspök a szentmise végén imádkozott az elhunyt katonák lelki üdvéért és mindenkiért, aki a háborúk áldozatává vált.

Szerző: Berta Kata

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Kovács Marcell

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria