Alapítóját ünnepelte a premontrei rend Zsámbékon

Hazai – 2021. június 9., szerda | 15:41

A premontrei rend alapításának 900. évfordulója kiemelkedő esemény a zsámbéki egyházközség életében is. Június 7-én püspöki szentmisével és emlékszobor-áldással ünnepelték Szent Norbertnek, a premontrei rend alapítójának főünnepét.

Spányi Antal megyéspüspök a premontrei elöljárókkal és rendtagokkal együtt mutatta be a szentmisét. Az ünnepség végén a templom előtti téren került sor a jubileum alkalmából állított Szent Norbert-szobor megáldására is.

A premontrei rend életének és tevékenységének központja és forrása a liturgia. A szentmisét és a zsolozsmát mindennap közösségben és ünnepélyes formában, énekelve végzik. Szent Norbert ünnepe a zsámbéki templomban is zsolozsmával kezdődött, amelyet Balogh Péter Piusz OPræm apát, a magyar cirkária vikáriusa vezetett.

Az ünnepen részt vettek a Premontrei Női Kanonokrend szerzetesei is, akiknek rendje a rendszerváltás idején, 1989-ben telepedett le Zsámbékon; a liturgikus és a gyakorlati templomi szolgálat mellett a hitoktatást és több szociális intézmény, valamint középiskola fenntartását is vállalták.

Spányi Antal megyéspüspök a jubileum alkalmából megemlékezett Szent Norbert életéről, akinek a szemlélődő imádság és lelkipásztori gyakorlati szolgálat egyaránt fontos volt, és mindehhez az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztustól kapott erőt. „Szent Norbert törekvése az idővel sem vált semmivé, hanem ma is világító fény, erő és tanúság Istenről. Olyan ember volt, aki tudott nagy lenni a nagyok között és kicsiként élni a kis emberek között. Mindig Isten örömhírét hirdette, amellyel tele volt a szíve. Mert lelkének ezt a gazdagságát az Oltáriszentségből, Jézus szeretetéből merítette. Ma, amikor egy olyan világban élünk, hogy már a gyermeket is arra tanítják, mindenhez joga van és ugyanakkor nincs semmi kötelessége, akkor Szent Norbert arra tanít, hogy mindenütt Isten terve szerint kell formálni életünket. Amennyire megvalósítjuk azt, amit Isten kigondolt felőlünk, annyira lesz szép és értékes az életünk.”

A főpásztor beszéde végén hálát adott Szent Norbert rendjének magyarországi jelenlétéért és minden tevékenységükért, szolgálatukért. „A premontrei rendnek is bőséggel vannak nagyszerű példaképei, tanítói, akik életükkel, szavukkal hitet tettek az isteni igazság mellett. Ilyenek voltak azok is, akik a rendet átmentették a szocializmus, a kommunizmus időszakán, és megőrizték, megtartották a hit lángját a szívükben, a lelkükben – mondta a püspök. – Adjunk hálát Szent Norbertért, a rend működéséért és a szenttől kapott példáért, amely arra hív bennünket, hogy Isten országát építsük, önmagunkat az ő akarata szerint alakítsuk, és így éljünk szent életet ebben a mai világban is.”

A szentmise végén Holnapy Dénes Márton OPræm alperjel, zsámbéki plébános, iskolaigazgató-helyettes kérte fel a főpásztort, hogy áldja meg Szent Norbert szobrát a templomkertben. Az alkotást Oláh Katalin Kinga szobrászművész készítette.

A premontrei emlékév lehetőséget ad számos közös ünneplésre. Ezeken az alkalmakon bemutatják az érdeklődőknek a rend történetét, szellemi-lelki örökségét, amelyet a szemlélődés és az emberek szolgálata együttesen határoz meg.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Szerző: Berta Kata

Fotó: Somogyi Tamás

Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria