Aranymise Győrben Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére

Hazai – 2020. augusztus 7., péntek | 9:48

Boldog Apor Vilmos püspök tisztelőinek elsőhétfői szentmiséjét augusztus 3-án Benkovich Ferenc székesegyházi kanonok, a győri Szentlélek-templom plébánosa mutatta be.

A pappá szentelésének ötvenedik évfordulóját ünneplő győri plébános prédikációjában kiemelte, hogy a kenyérszaporítás jézusi gesztusa miként mutatkozott meg Apor Vilmos püspök életében – gyulai káplánként, plébánosként, majd győri főpásztori szolgálata során.

Benkovich Ferenc atya felidézte a győri püspökség kertészének tanúságtételét, aki besorozását követően is számíthatott Apor Vilmos rendszeres támogatására, katonatársaival együtt. A nekik szánt adományt a főpásztor személyesen vitte el a katonák állomáshelyére. A főpásztor a krisztusi szeretet gyakorlásáról tett tanúságot akkor is, amikor a gettóba zárt zsidó testvéreknek vitt élelmet. Nem törődött az őrök gúnyolódásával sem. Kötelességének érezte, hogy minden tőle telhetőt megtegyen a zsidó közösségért – hangzott el a prédikációban.

A szentmise szónoka rámutatott: a Győri Egyházmegye vértanú főpásztorának legfőbb küldetése az volt, hogy az embereket az Eucharisztiához vezesse. E küldetés teljesedett ki azáltal, hogy nagypénteken adta életét a rábízottakért. Húsvétkor szólította magához a Teremtő, a feltámadott Krisztus mellett van a helye, s oda vár bennünket – fogalmazott Benkovich Ferenc.

Elmondta: 1986. május 23-án jelen lehetett Apor püspök újratemetésén, amikor a főpásztor testét teljes titokban, rendőri felügyelettel a Kármelhegyi Boldogasszony-templom altemplomából átszállították a Nagyboldogasszony-székesegyházba, és a Héderváry-kápolnában számára készített szarkofágban helyezték örök nyugalomra.

„Köszönjük meg, hogy az isteni Gondviselés nekünk adta, és kérjük közbenjárását, hogy sok fiatal szívében fakadjon a hivatás kegyelme, és a papok odaadóan, tiszta, áldozatos lelkülettel tudják szolgálni Isten dicsőségét” – buzdított a Szentlélek-templom plébánosa.

A szentmise végén a jubiláns lelkipásztor aranymisés áldásban részesítette a jelenlévőket.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ács Tamás

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria