Az ég felé mutat – Szent Kereszt felmagasztalása-búcsúk külhoni egyházmegyéinkben

Külhoni – 2021. szeptember 16., csütörtök | 14:13

Szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalását ünnepli Egyházunk. A külhoni egyházmegyékben is számos helyen tartottak búcsút ezen a napon.

Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Szeptember 14-én búcsút ünnepeltek a Nagyszőlősi járásbeli Nevetlenfalu Szent Kereszt felmagasztalása-templomában. A szentmise főcelebránsa Lucsok Miklós munkácsi segédpüspök volt, akit a szentmise elején Hajas Ámosz OFM nevetlenfalui lelkipásztor köszöntött.

A prédikációban a püspök arról beszélt, milyen fontos szerepe van életünkben a keresztnek.

Hol van a kereszt a te életedben?

– tette fel a kérdést Lucsok Miklós, majd rámutatott: A kereszt megváltásunk forrása.

A nevetlenfalui plébániához közel nyolcszáz hívő tartozik; van gyermekkórusuk, számos kisebb és nagyobb fiú ministráns szolgál az oltár körül; hittanórákat tartanak gyermekeknek és felnőtteknek.

* * *

Nagybecskereki Egyházmegye

A bánsági Óborcsa hívei is püspöki szentmise keretében ünnepelték a templombúcsút. Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök mutatta be a koncelebrált szentmisét Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén.

A hívek a templomot és annak környékét is díszbe öltöztették erre a napra.

*

A Nagybecskereki Egyházmegye több plébániájáról zarándokoltak a hívek a vajdasági Verecre, hogy megünnepeljék a háromszáz éves hegyikápolna búcsúját Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén. A kápolnát XIII. Kelemen pápa 1761. március 15-én kegyhelyé nyilvánította.

A kápolnában a magyar nyelvű szentmisét Masa Tamás székesegyházi plébános celebrálta, a liturgián Mészáros Attila diakónus és Tápai Leon teológus szolgált. A horvát nyelvű szentmisét Ilija Alandžak, a belgrádi érsekség esperese mutatta be.

A délelőtti közös imádság után a hívek átmentek a plébániatemplomba, ahol további lelki programokon vettek részt.

Az ünnepélyes szentmisét Stanislav Hočevar belgrádi érsek-metropolita celebrálta a jelenlévő oltártestvérekkel együtt. Szentbeszédében a főpásztor hangsúlyozta a kereszt jelentőségét, amely részese volt Isten üdvösségtervének, Jézus Krisztus szenvedésének, és kiemelte: a kereszt legfőképpen

jel, amely felmutat a mennyek országa felé.

* * *

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

A temesvári piarista templomban szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén Kocsik Zoltán templomigazgató meghívására Máthé Lajos újszentesi plébános mutatott be búcsúi szentmisét.

Szentbeszédében a meghívott lelkipásztor úgy fogalmazott: a kereszt, ez az ősi kínzóeszköz, amelyen Jézus Krisztus önként vállalta a halált,

Isten irántunk tanúsított szeretetének jelképe.

Isten szolgája, boldog emlékű Márton Áron püspök mondta: „Az embereknek kell megjavulniuk, hogy jóra forduljanak az idők – ez az idők parancsa.” A hétköznapok jelentéktelen feladatai közepette is az igazságot, a szeretetet kell érvényre juttassuk, hogy Isten áldására méltók legyünk – mondta a főcelebráns.

*

A Temes megyei Óteleken szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén tartották a templombúcsút. Fechetă Eugen helyi plébános meghívására az ünnepi szentmisét Timár Sándor P. Asztrik OFM kaplonyi házfőnök, plébános celebrálta. Koncelebrált Heinrich József nyugalmazott plébános, Filip Dorin Gyula csáki és Lokodi Attila dettai plébános, Szabó Péter kanonok, valamint Kovács István óteleki származású, jelenleg Németországban szolgáló lelkipásztor.

A szentmise zenei szolgálatát Dumitresc Emil temesvár-gyárvárosi kántor látta el.

Szentbeszédében Asztrik atya azokat a szentírási részeket idézte, ahol utalás történik a keresztre, és úgy fogalmazott:

noha a keresztet a földbe rögzítették, mégis az ég felé mutat, a vízszintes szára pedig két kinyújtott karként mintegy magához öleli a nagyvilágot.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye; Nagybecskereki Egyházmegye; Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria