Az egész keresztény kultúrát fenyegető veszély Kirill pátriárka szerint a Hagia Sophia átalakítása

Kitekintő – 2020. július 7., kedd | 12:47

Kirill moszkvai pátriárka is óva int a keresztények számára is szent helyet jelentő, jelenleg múzeumként funkcionáló isztambuli Hagia Sophia újbóli mecsetté alakításától. Az Orthodox Times angol nyelvű honlapon július 6-án megjelent üzenetet a Vigilia fordításában közöljük.

Mélységes aggodalommal tölt el, hogy egyes török politikusok szerint újra kell gondolni, továbbra is múzeumként működjön-e a keresztény kultúra egyik legjelentősebb épületének számító Hagia Sophia. A 6. században az Üdvözítő Krisztus tiszteletére épült templom az egész ortodoxia számára kiemelkedően jelentős. És különösen kedves az orosz egyháznak. Amikor Vlagyimir fejedelem követei átlépték a küszöbét, lenyűgözte őket a templom mennyei szépsége. Miután Szent Vlagyimir meghallgatta beszámolójukat, megkeresztelkedett és a Ruszt is megkeresztelte, amely vele együtt lépett be az új vallási és történelmi dimenzióba: a keresztény kultúrába.

Sok-sok nemzedék ámult a keresztény kultúra vívmányain, és a sor most velünk folytatódik. A Hagia Sophia pedig mindig is nagy becsben álló szimbóluma volt ennek a kultúrának. A templom képe mélyen beivódott kultúránkba és történelmünkbe, s támpontokat és ihletet adott építészeinknek Kijevben, Novgorodban, Polackban, a Rusz első évszázadainak legfontosabb vallási központjaiban. A Rusz és Konstantinápoly kapcsolatának történetében sokféle, olykor igen nehéz időszakok is voltak. Ugyanakkor az orosz nép mindig is szomorúan és felháborodottan reagált, és reagál ma is, ha egyesek megpróbálják leminősíteni vagy lábbal taposni a konstantinápolyi egyház ezeréves vallási örökségét. A Hagia Sophiát fenyegető veszély az egész keresztény kultúrát fenyegeti, s ezért a mi vallásosságunkat és történelmünket is. A Hagia Sophia a mai napig minden egyes orosz ortodox hívő számára kiemelkedő keresztény szent helynek számít.

Minden civilizált államnak kötelessége az egyensúly megtartása: békét kell teremtenie a társadalomban, nem pedig széthúzást szítania; az emberek egységén kell fáradoznia, nem a megosztásukon.

Napjainkban gyors ütemben javulnak Törökország és Oroszország kapcsolatai. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy Oroszország lakosságának túlnyomó többsége az ortodox hitet vallja, s ezért nagy fájdalmat okoz az orosz népnek, ami a Hagia Sophiával történhet.

Bízom a török állami vezetés bölcsességében. Ha nem változik a keresztény kultúra egyik legkiemelkedőbb remekművének tekinthető és több millió keresztény szemében szimbolikus értékű Hagia Sophia jelenlegi semleges státusza, tovább javulhatnak az orosz és a török nép kapcsolatai, s megerősödhet a vallások közötti béke és egyetértés.

Forrás és fotó: Vigilia Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria