Az élő Isten szeretetét hirdessétek! – Ferenc pápa az új evangelizálásról

Ferenc pápa – 2019. szeptember 23., hétfő | 10:36

Tegyünk tanúságot Isten végtelen és feltétlen jóságáról, ne tanítsunk róla! Menjünk közel az emberekhez, személyesen szólítsuk meg őket! Hagyjunk fel a prozelitizmussal, ne bizonygassuk Isten létét, mert ezt az ördög is tudja! Egyetlen örömhírünk az, hogy Isten végtelen szeretet – mondta Ferenc pápa szeptember 21-én az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa által szervezett konferencia résztvevőinek.

A Lehetséges-e találkozni Istennel? – Az új evangelizálás útjai címmel tartott konferencián az új evangelizációs mozgalmak és iskolák küldöttjei vettek részt, hogy olyan módszerekkel ismertessék meg egymást, melyek hatékonyan segítik Krisztus örömhírének terjesztését.

Ferenc pápa beszéde elején az emmauszi tanítványok tapasztalatára utalt, akik noha együtt jártak Krisztussal, nem ismerték fel őt. Így van ez ma is a világgal – mondta a Szentatya –, Isten ugyan közel van hozzá, de nem sikerül felismerni őt. A titok nyitja Isten jelenlétének megérzésében és megértésében rejlik, együtt a bizonytalanságainkkal. Ahogy ők is emlékeznek: „Ugye, lángolt a szívünk?”

A pápa kifejtette: Nyugaton az emberek rideg és gyötrelmes tapasztalatokat őriznek az Egyházról. Úgy érzik, az Egyház nem érti őket, távol van szükségleteiktől. Sokak számára az Egyház túl gyenge a világgal szemben, mások túl hatalmasnak látják, szemben a világ nagy szegénységével. Jogos ez az aggodalom, mely a nyugati egyházat nagyviláginak látja, mely csak a saját sikerére törekszik. A saját jó hírével foglalkozó Egyház lemond a lényegesről, és nem sugározza többé az evangélium melegét. Így az Atya egyszerű házát múzeummá alakítja.

E világ gyermekeit elbódítja a technikai vívmányok iránti rajongás, mely megsebzi és érzéketlenné teszi őket, és rabjai lesznek annak, aminek éppen szolgálnia kellene őket. Lelkük mélyén ott rejlik a mély vágy, hogy szeressenek, és hogy szeressék őket. Erre az igényre egyetlen válasz van: Jézus személye – emelte ki a Szentatya. – Ebből adódik a küldetésünk, hogy megismertessük a világgal az ő szeretetét. Nem tanítással, még kevésbé a róluk mondott ítélettel, hanem Fülöp diakónus példája nyomán követésükkel, melyben megszületik annak a lehetősége, hogy megkérdezzenek bennünket az Isten utáni mély vágyról. Ekkor ne legyünk prozeliták [erőszakos térítők – a szerk.], hanem hagyjunk helyet a Szentléleknek. Közvetítsük Istent, ne csak beszéljünk róla, és ne igazoljuk a jelenlétét, mert az ördög is tudja, hogy van Isten. Örömteli módon tegyünk tanúságot az Úrról, segítsük hozzá őket a találkozás szépségéhez.

„Az Isten szeretet” állítás lényege az ige, mely Isten állandóságára utal. Isten nem variál, nem kombinál. Megmarad, mint a csipkebokor, hiszen „ő az, aki van”. A keresztény igehirdetés nem bonyolult igazságok csempéinek rakosgatása, hanem Jézus szeretetének hirdetése – zárta beszédét Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria