Az oroszországi püspökök imáikról biztosítják Tadeusz Kondrusiewicz belarusz érseket

Kitekintő – 2020. szeptember 14., hétfő | 10:41

Az oroszországi katolikus püspökök nevében szeptember 10-én Paolo Pezzi, a püspöki konferencia elnöke írt levelet a belarusz érseknek, akinek augusztus 31-én a határőrök megtagadták a belépését Lengyelországból hazájába.

Krisztusban szeretett Tadeusz Testvér!

Köszöntünk téged, Krisztus Egyházának pásztorát, akire legfőbb pásztorunk, Ferenc bízta a nyáj vezetését a szeretett Belaruszban. Egy másik Ferenc, az assisi szent köszöntésével üdvözlünk téged: Pax et bonum!

Tudunk azokról a súlyos megpróbáltatásokról és nehézségekről, melyeket jelen pillanatban átél néped és személyesen te magad is. Testvéri köszöntéssel fordulunk hozzád, hogy bátorítsunk és biztosítsunk érted és népedért mondott imádságunk felől, s hogy a béke és jóság diadalmaskodjék és mindig uralja minden ember szívét és gondolatait. S akkor Szent Pál apostolnak az első macedón keresztényekről mondott szavai bennünk, 21. századi keresztényekben is teljesednek: „mert súlyos megpróbáltatások ellenére túláradó öröm tölti el őket”.

Szeretett Tadeusz Testvér, jól tudjuk és emlékezünk arra, hogy az Egyház újjászületésének hajnalán hazánkban engedelmesen elfogadtad az oroszországi főpásztori szolgálatot és sok esztendeig buzgón végezted azt, amíg új kinevezésed Belaruszba nem szólított. Úgyszintén, a következő években is elfogadtad meghívásunkat, hogy részt vegyél egyházi ünnepeinken. Hálát adunk az Úrnak és neked ezért a kapcsolatért és közösségért Krisztus Egyházában; legyen ez számodra segítség és megerősítés a megpróbáltatások és fájdalom idején.

Szeretett Tadeusz Testvér, ma honvágy gyötör téged, aggaszt hazád sorsa, nemzeted sorsa, aggódsz amiatt, hogy nem folytathatod pásztori szolgálatodat. Ne félj! Isten népe imádkozik Belaruszért. Az imádság erejében bízva kifejezzük reményünket, hogy Isten kegyelméből hamarosan hazatérhetsz, és folytathatod pásztori szolgálatodat. Ezért fordulunk kéréseinkkel naponta a Legfölségesebbhez.

Az oroszországi katolikus püspökök nevében

Paolo Pezzi,
az Oroszországi Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

Fordította: Hidász Ferenc OFM

Forrás és fotó: Catholic.by

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria