Az öt szeretetnyelv és a konfliktusok kezelése – Gary Chapman a Budapest Kongresszusi Központban

Nézőpont – 2017. április 2., vasárnap | 16:41

A házassági tanácsadással, életvezetéssel kapcsolatos könyveiről világszerte ismert amerikai párkapcsolati szakértő, baptista lelkész egyhetes magyarországi előadókörútját március 31-én zárta a Budapest Kongresszusi Központban. Fő témája a minden emberre sajátosan jellemző öt szeretetnyelv volt.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Gary Chapman a Harmat Kiadó (könyveinek magyar kiadója) meghívására érkezett hazánkba, budapesti előadásában az általa megalkotott párkapcsolati fogalom – az öt szeretetnyelv – kifejtése mellett az emberi konfliktusok kezeléséről is beszélt.

Az életre szóló szeretet titka alcímmel beharangozott est indító gondolatai a szeretetről mint legfontosabb és egyúttal sokféle értelemben használt fogalomról szóltak. Elsőként a szerelembe esésnek – az előadó szóhasználatával – „bizsergető” állapotáról, s ennek folyományaként az „érzelmi megszállottságról” esett szó. Gary Chapman humoros-játékos modorban ugyan, de határozottan óvta a házasságban élő férfiakat és nőket e bizsergető érzésekkel járó, a házas kapcsolaton kívül kialakított, ártatlannak tűnő viszonyoktól, lényegében a válás felé vezető út első állomásától. Mint mondta, az érzelmi megszállottság állapota a pszichológusi szakma konszenzusa szerint körülbelül két évig tart. Ezután következik a másik személy valóságával, egyediségével, sajátos érzés- és gondolatvilágával való tényleges szembesülés, adott esetben a továbbmenekülés egy következő kapcsolatba. Ezen próbálkozások vagy sodródások helyett Chapman az érzelmi szeretet felélesztését ajánlja a házas kapcsolaton belül.

A szeretet hozzáállás kérdése is – folytatta az előadó. – Dönthetünk arról, hogy azt tesszük-e, ami a párunk javát szolgálja, vagy elvárjuk, hogy a párunk tegyen boldoggá bennünket. 

A szeretet ugyanakkor érzelmi szükséglet is, s mint ilyen, a legmélyebben érint minket: minden ember számára fontos, hogy szeressék, úgymond tele legyen az érzelmi szeretettartálya. Felnőtt, párkapcsolatban élők esetében az a kívánalom, hogy a társ töltse be ezt a tartályt. Az alapprobléma abból ered, hogy amikor szeretünk, azt a magunk módján tesszük, s nem biztos, hogy a párunk érzi, hogy szeretjük. Ugyanis különféle szeretetnyelvet beszélünk. Chapman öt szeretetnyelvet különböztet meg, amelyet több évtizedes párterápiás tapasztalata alapján különített el. Ezek: az elismerő szavak, az ajándékozás, a szívességek, a minőségi idő és a testi érintés. Minden emberben benne él mind az öt „nyelv”, de egy közülük elsőséget élvez, s ez az adott személy szeretetnyelve – mondja a párterapeuta. A tapasztalat azt mutatja, hogy rendszerint különféle domináns szeretetnyelven értő emberek házasodnak össze. Ennek is megvan a természetes oka, de a cél az, hogy tanuljunk meg a másik szeretetnyelvén kommunikálni. Sok esetben például a férj elismerő szavakra vágyik, azok erősítik meg az élet, vagy a jóság felé való lendületében, a feleség pedig a vele töltött minőségi időre, vagy arra, hogy a férj beszéddel is fejezze ki szeretetét. Előfordulhat viszont az is, hogy valaki elismerő szavakkal szól a társához, pedig annak a szívességek (segítés az otthoni munkák terén) a szeretetnyelve. „Mivel ez nem jön természetesen, a társunk szeretetnyelvét meg kell tanulnunk. Ennek pedig egy oka van: a szeretet” – hangsúlyozta az előadó.

A konfliktusokról szóló előadásban Chapman szintén az akarati döntést hangsúlyozta, a megfelelő kommunikáció megtanulásának szükségességét. A beszédes félnek a meghallgatás képességét, a hallgatagnak a beszédben való önkifejezést kell bizonyos szinten elsajátítania. Jó hír, hogy személyiségünk ugyan alapvető hatással van ránk, de nem irányít minket.

Az előadás további részében a világhírű párterapeuta gyakorlati tanácsokat adott a harag és a konfliktusok kezelésére. Mindezek magyar nyelven is megjelent könyveiben olvashatók részletesen.

Előadása végén Gary Chapman munkásságának eredeti, legfőbb motivációjáról beszélt, hallgatóságával megosztotta hitélményét, amely gyökeres fordulatot hozott az életében. Házassága súlyos kapcsolati nehézségekkel indult, és a problémák megoldhatatlannak tűntek. A helyzetet Chapman számára súlyosbította, hogy ezzel egy időben a lelkészi pályára előkészítő tanulmányait folytatta. „Hogyan adhatnék reményt másoknak, ha magam reménytelenségben élek?!” – fogalmazta meg magában. Ekkor mély, hittel teli, őszinte imában vitte Jézus elé kiúttalannak látszó életét, házasságát. A válasz pedig egy evangéliumi kép formájában érkezett: Jézus térdre ereszkedve a tanítványai lábát mossa. „Ekkor világosodott meg számomra, hogy a feleségemmel kapcsolatban nincs meg bennem a krisztusi lelkület. A problémák gyökere, hogy gond van a hozzáállásommal – mondta vallomásában Chapman. – Döntenem kellett, hogy önző emberként továbbra is csak az én akaratomat kívánom megvalósítani a házasságunkban, és akkor mindvégig harcolni fogok a feleségemmel, vagy elkezdek szolgálni, elkezdünk szolgálni egymásnak, ahogy Krisztus tanította, hogy közösségben lehessünk.”

A kérdés mindenkihez szól: hajlandók vagyunk-e változtatni a házasságunkon? – fogalmazta meg az előadó, majd így zárta beszédét: nem azt kell várnunk, hogy a házastársunk hozzáállása változzon, hanem a magunk hozzáállásán kell változtatnunk, s ebben segítségünkre lehet a másik szeretetnyelvének megtanulása is.

A Harmat Kiadó kiemelt szerzője Gary Chapman, akinek könyveit már több mint 120 ezer példányban adták ki Magyarországon (az öt szeretetnyelvről szóló műve világszerte tizenegymillió példányban fogyott el). A szeretetnyelvek megismerése nemcsak egyéni életutak változását hozta el, hanem az elmélet mára már több pszichológiai és tanácsadói iskola anyagába is beépült országszerte.

Fotó: Juhász Melinda/Amdala.hu

Körössy László/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria