Az új időknek új intézmény kell – Modellintézményként működik tovább a piaristák gödi iskolája

Megszentelt élet – 2018. október 12., péntek | 16:44

A piarista rend több mint huszonöt évvel ezelőtt nyitotta meg szakképző iskoláját Gödön. A mai kor követelményeihez igazodva új intézményi modellt dolgoztak ki. Szeptember 1-jén elindult a „Göd 2.0” első szakképzési előkészítő évfolyama 47 diákkal.

1991-ben, a rendszerváltást követően a Piarista Rend Magyar Tartománya iskolafenntartóként szakképző intézményt alapított Gödön Jelenits István, akkori tartományfőnök kezdeményezésére. Tizenöt év alatt hét szakmából (asztalos, ács, épület- és szerkezetlakatos, karosszérialakatos, műköves és épületszobrász, kőműves, szerszámkészítő) választhattak az intézménybe jelentkező diákok. A 2000-es évek második évtizedére bebizonyosodott, hogy a társadalomban és az oktatásban lezajlott változások a korábbi intézményi struktúra és szakképzési program újratervezését és megújítását teszik szükségessé.

2017 februárjában négyfős fenntartói stratégiai munkacsoport alakult annak érdekében, hogy átgondolják a gödi szakképző intézmény jövőjét. A rendalapító, Kalazanci Szent József üzenete a helyzet radikális megközelítését igényelte: az új időknek új intézmény kell. A munkacsoport azt tapasztalta, hogy a megakadás nemcsak a gödi intézményre igaz, hanem rendszerszintű: hiányt élnek meg a gyerekek, a családok, a megbízók, a munkáltatók, a képző intézmények. Nem helyi, hanem rendszerszintű válaszokat kezdtek hát keresni munkatársaikkal, minisztériumi szakemberekkel, ágazati szakértőkkel, pedagógiai fejlesztőkkel és vállalati résztvevőkkel.

A piaristák a gödi intézményrendszert – amelynek jelenlegi egységei a Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium és a Gödi Piarista Kft. – Göd 2.0 néven modellintézményként, a Dunakanyar regionális bokormodelljében, a párhuzamosan induló Kilátó Piarista Pályaorientációs Munkaerőpiaci és Módszertani Fejlesztő Központtal integráltan alkotják újra.

„Mielőtt közvetlenül bármilyen szakmára szeretnénk is képezni a fiatalokat, szüleikkel együtt abban kell segíteni őket, hogy jobban megismerjék magukat s tehetségük, érdeklődési körük ismeretében tudatosan legyenek képesek és készek életükről gondolkodni, életútjaik között választani. A szakképzést szükséges megalapoznunk olyan alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésével, melyek egy adott szakmától függetlenek, pontosabban minden szakmában szükségesnek látszanak, ilyen például a komplex problémamegoldás és döntéshozatal, a tervezői(design) -szemlélet, a kritikus gondolkodás, az együttműködés, az érzelmi intelligencia, a szolgáltatói és vállalkozói szemlélet, a rugalmas gondolkodás, a digitális kompetenciák köre. A megfelelő pályaorientáció érdekében először hiányzó életpálya-kompetenciákat kell erősítenünk, amihez plusz időre van szükség – egy értékalapú, személyes, az egyéni tanulási utakat és a közösségi tanulás kereteit egyaránt megteremtő, szerető és fejlesztő közegben, a kalazanciusi iskola szellemében” – fogalmazott Lázár László, a Piarista Rend Magyar Tartományának oktatási igazgatója.

Így lett a modell központi eleme az az előkészítő (orientációs) év, amely az egyéni tanulási utak pedagógiáján, az egyéni és csoportos kísérésen, a személyes pályaorientáción és az életpálya-tanácsadáson át készül megújítani nemcsak a gödi, hanem országos szinten a szakképzést. A piarista rend 2018 januárjától számos érintett bevonásával, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, majd a jogutód Innovációs és Technológiai Minisztériummal folytatott párbeszédben végezte a fejlesztést. Palkovics László miniszter engedélyével a Göd 2.0 első szakképzési előkészítő évfolyama 47 diákkal szeptember elsejével jogszerűen elindult.

„Februárban megújítottuk a felvételi rendszert; a középiskolák szokásos interjús módszere helyett professzionális és rendhagyó eszközöket használtunk a humánerőforrás-menedzsment területéről. Ezek segítségével – a többi között – teszteltük a jövendőbeli diákok térlátását, problémamegoldó-képességét, memóriáját, csapatmunkára való képességét. A radikálisan eltérő felvételi mód másik célja az volt, hogy a tanulók arról is képet kapjanak a felvételi során, hogy milyen formában kívánunk velük dolgozni az előkészítő évben. A fejlesztési folyamat részeként a szülőktől információkat gyűjtöttünk a képzéssel kapcsolatos elvárásaikat illetően és a gödi intézményrendszerrel való együttműködési terveikre vonatkozóan” – mondta el Valaczka János Pál piarista szerzetes, az intézmény főigazgatója.

A gödi projekt élő fejlesztési folyamat részeként valósul meg. Fő alkotóeleme az új, komplex tanulási környezet létrehozása és fenntartása, mellyel együtt közös tanulási folyamatban gazdagodik, épül a programot megvalósító vezetők, pedagógusok és hálózati szereplők pedagógiai szemlélete és gyakorlata is.

A Göd 2.0 előkészítő évfolyama tanulási programjának kidolgozásánál a piaristák tudatosan építettek a Dobbantó elnevezésű fejlesztési-képzési program módszertanára – a fejlesztő szakértők bevonásával folyamatosan formálva immár az új koncepciót. A Dobbantót a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze 2007-es központi kerete finanszírozta és motorizálta; megvalósítása 2008 és 2011 között zajlott az ország 15 szakiskolájában. A programot EU és OECD, valamint egyéb nemzetközi kutatások ismerték el, és hivatkoznak rá jó gyakorlatként.

„A 2018/2019-es tanévben elindult évfolyam Gödön egy olyan évfolyam, amelyben a diákok egyéni, személyre szabott oktatási formában, csoportokban, néhány fős felnőtt csoport, az Orientációs Team vezetésével haladnak. Valamennyi tanuló személyes segítő pedagógust választ a teljes tanévre, akivel hetente egyszer beszélget, ugyanakkor fejlődéséért a teljes csoport felel. A tanulási környezet sem szokványos, alakítása a tanulandó témától, illetőleg a tanulásszervezési mód/fejlesztési feladat igényétől függően rugalmas. A csoportszobán belül kialakítottunk egyedi tereket is (például otthonos beszélgetésekhez, szünetekben pihenéshez), berendezésükben a tanulók igényeire, ötleteire is támaszkodva” – mondta el Valaczka János Pál.

A Göd 2.0 a leendő hazai szakképzésbe illeszkedő, azt támogató rendszer kíván lenni. Célja szerint a fiatalokat szüleikkel együtt segíti abban, hogy tudatosan válasszanak tanulási életútjaik között; a szakképzést olyan alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésével alapozza meg, melyek az Ipar 4.0 és a jövő munkakörnyezetéhez illeszkednek, szakmáktól függetlenek, illetve minden szakmában szükségesnek látszanak. A szakképzésben képviseli az értékalapú, egyéni tanulási utakat lehetővé tévő és egyben közösségi tanulást olyan modellt építve, mely a fő érintettekkel – a diákokkal, a szülőkkel és a pedagógusokkal – együttműködésben, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által működtetett Szakképzési Innovációs Tanács tagjaival párbeszédben, a vállalatok fejlesztési és megvalósítási folyamatba történő bekapcsolásával, teljes képzési integrációjával adhat válaszokat a hazai szakképzési helyzetre.

A Göd 2.0 elemeivel, életté válásával testközelből is megismerkedhetnek az érdeklődők a pályaválasztási kiállításokon, Vácott a Városi Sportcsarnokban október 16-án, Gödöllőn a SZIE Sportcsarnokban október 25-én, továbbá nyílt napot tartanak Gödön november 9-én és december 15-én 9 és 13 óra között.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria