Bekerül az Általános római naptárba a Loretói Szűzanya nem kötelező emléknapja

Kitekintő – 2019. november 2., szombat | 12:02

Ferenc pápa október 7-én kelt dekrétumában elrendelte a Loretói Boldogságos Szűz Mária választható emléknapjának felvételét az Általános római naptárba (és ezáltal az Egyház minden naptárába). Az emléknap dátumát december 10-vel jelölte meg.

Október 31-én tették közzé az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétumát a Loretói Boldogságos Szűz Mária nem kötelező emléknapjáról. Az emléknap december 10-i dátumát bevezetik az Általános római naptárba. A dokumentum egyúttal mellékletben közli az emléknap liturgiájának latin nyelvű hivatalos szövegét.

A loretói Szent Házat a középkortól fogva nagy tisztelet övezi, a különlegesen látogatott kegyhelyet ma is számos zarándok keresi fel, hogy táplálja a hitét Istennek értünk emberré lett Igéjében. A kegyhely a megtestesülés titkára emlékeztet, mely minden oda zarándokló hívet arra indít, hogy vegye fontolóra az idők teljességét, amikor az Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született, és hogy elmélkedje át mind az evangéliumot hirdető angyal szavait, mind pedig a Boldogságos Szűz szavait, aki válaszol az isteni meghívásra. A Szentlélektől beárnyékolva, az Úr alázatos szolgálóleánya az istenség háza lett, az Egyház legtisztább képe.

A loretói kegyhely, amelyet a pápák dicsértek és elismertek, az idők folyamán kiváltságos módon tudta bemutatni a Szent Család evangéliumi erényeit, nem kevésbé, mint a Szentföldön Názáret. A Szent Házban a Megváltó és az Egyház képe előtt szentek és boldogok válaszoltak az isteni hívásra, a betegek megvigasztalódásért esedeztek szenvedésük közepette, Istent dicsérték és Szűz Máriához fohászkodtak a loretói litániákkal, melyek az egész világon ismertek. Különleges módon mennyei patrónát találtak benne a repülőn utazók.

E tiszteletet látva Ferenc pápa elrendelte, hogy a Loretói Boldogságos Szűz Mária nem kötelező emléknapjaként írják be a Római kalendáriumba december 10-ét, azt a napot, amelyet Loretóban minden évben megünnepelnek. A nem kötelező emléknap segít mindenkit, főként a családokat, a fiatalokat, a szerzeteseket, hogy kövessék az evangélium tökétes tanítványának, a Szűzanyának erényeit, aki az Egyház Főjét foganván, bennünket is magába fogad.

Az új emléknapot fel kell tüntetni minden kalendáriumban, a szentmisék és az imaórák liturgiája minden könyvében; a vonatkozó liturgikus szövegeket és fordításaikat mellékelték a dekrétumhoz, a püspöki konferenciák által jóváhagyott hivatalos fordításaikat pedig a dikasztérium jóváhagyása után teszik majd közzé.

A magyar nyelvű dekrétumot és az emléknaphoz tartozó liturgikus szövegeket november 4-én, hétfőn teszik elérhetővé a Liturgia.hu honlapon.

A loretói kegyhely történetéről ITT olvashatnak.

Forrás: Vatikáni Rádió; Liturgia.hu

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria