Búcsút, majd lektor- és akolitusavatást ünnepelt a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet közössége

Külhoni – 2023. március 27., hétfő | 16:41

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, március 25-e a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet (Seminarium Incarnatae Sapientiae; SIS) kápolnájának búcsúünnepe. Másnap, március 26-án, feketevasárnap Kovács Gergely érsek a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban a harmadéves kispapokat lektorokká, míg a negyedéves kispapokat akolitusokká avatta.

A búcsút megelőző héten mindennap különböző imaalkalmakra került sor, amelyek a lelkiekben való felkészülésüket segítették elő: rózsafüzér-imádkozás, ifjúsági szentségimádás, közösségi, évfolyamszintű imaalkalom, zsolozsmázás és gyertyás esti keresztút.

A búcsú napján a kispapi közösséggel ünnepelt Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, Jakubinyi György nyugalmazott érsek, a szeminárium elöljárói és tanárai, valamint a központi papság is.

Kovács Gergely szentbeszédében rávilágított, hogy Izajás próféta jövendölése beteljesedett: „Íme, a szűz fogan, fiút szül és Emmánuelnek nevezi el, ami annyit jelent: velünk az Isten!” (Iz 7,10–14; 8,10)

Mindegy, hogy mi történik a világban s körülöttem – mint pandémia, háború –, mindegy, hol vagyok, épp mit teszek, hogy vidám vagyok, vagy szomorú, hogy mennyire vagyok gyarló vagy bűnös: velem van az Isten! Észreveszem, hogy velem van, hogy gondot visel rám? Látom, hallom, érzem, tudom Isten állandó jelenlétét? – tette fel a kérdést a főpásztor.

A hagyományokhoz híven március 26-án, feketevasárnap került sor a harmadéves kispapok lektorrá, míg a negyedéves kispapok akolitussá avatására a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban. A szertartáson jelen volt Jakubinyi György nyugalmazott érsek, Kerekes László segédpüspök, a szeminárium elöljárói és tanárai, a központi papság, illetve a jelöltek szülei, testvérei és barátai.

Az evangélium után a szeminárium rektora, András István kiszólította a jelölteket, akik a lektori és akolitusi szolgálatok felvételét kérték, azt követően Kovács Gergely érsek szólt az ünneplőkhöz.

A főpásztor szentbeszédében a lektorjelöltek figyelmét felhívta arra, hogy szolgálatuk során nem pusztán egy szövegrész felolvasásáról van szó, hanem a hit ápolásáról. „Nem mindegy, hogy ezt hogyan teszitek. Ugyanakkor ti magatok is fogadjátok be a Szentlélek tanító szavát, elmélkedjétek át és napról napra jobban sajátítsátok el Mesterünk tanítását” – buzdított a főpásztor.

Az akolitusjelöltekhez fordulva felhívta a figyelmet: „Ezentúl Krisztus testét érintitek az Oltáriszentségben: mindig szent komolysággal tegyétek. Szeressétek mindazokat, főleg az elesetteket és betegeket, akik általatok vehetik magukhoz Krisztus testét.”

A szentbeszédet követően a lektorjelöltek átvették a püspöktől a Szentírást e felhívás kíséretében: „Vedd a könyvek könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben.” A lektorok megbízatása lesz a szent szövegek felolvasása, amelyek az igeliturgia részében hangzanak el.

Az akolitusjelöltek is az érsek elé járultak, aki átadta a szentmise ünneplésére előkészített adományokat e szavakkal: „Vedd ezt az Eucharisztia ünneplésére előkészített kenyeret, és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az Egyház asztalánál.” Az akolitusok feladata lesz a szentmiséken való áldoztatás és a szent edények megtisztítása, de elvihetik az Oltáriszentséget az idősek, betegek otthonába, szentségimádást és különböző liturgikus cselekményeket végezhetnek, többek között igeliturgiát is.

Az újonnan avatott akolitusok: Lázár Hunor (Lövéte), Csibi Levente (Csíkcsomortán), Melega Ferenc István (Aknasugatag).

Az újonnan avatott lektorok: Antal Endre (Gyimesbükk), Tóth Gellért Huba (Miklósvár), Boarna Miklós István (Bolya), Kiss Szilárd (Gyergyóalfalu), Melega Ferenc István (Aknasugatag).

Forrás: SIS innen és innen/Romkat.ro

Fotó: Kováts Álmos-Botond/SIS

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria