Online mutatják be Csókay András idegsebész Orvosmissziók Jézus-imával című kötetét

Kultúra – 2020. december 1., kedd | 11:40

A Szent Gellért Kiadó gondozásában jelent meg Csókay András Orvosmissziók Jézus-imával című könyve, melynek december 4-én, pénteken 20 órától tartják online bemutatóját. Az esemény egyben tanúságtétel is az orvosmissziókról, istenkeresésről, hivatásról.

2016 tavaszán jelent meg a Szent István Társulatnál Csókay András Idegsebészet és hétköznapi misztika című könyve, amelynek megírására a tízéves kisfia, Marci tragikus elvesztését követően egyre mélyülő Krisztus-kapcsolata ösztönözte, igazolva Szent Pál szavait a rómaiaknak írt leveléből: „Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.”

A Szent Gellért Kiadó gondozásában most megjelent, Orvosmissziók Jézus-imával című könyve az előző kötet folytatása, melyben a nemzetközi hírű idegsebész azt írta meg, mi történt az elmúlt több mint négy esztendőben, megfogalmazása szerint: „Hogyan vált javamra ez a szörnyű tragédia, ez a kimondhatatlan veszteség, amihez hasonló rajtam kívül még sok családot érinthet.” Csókay András arról tesz tanúságot, hogy az Istent szeretőknek valóban minden a javukra válik. „A tragédiák, a vad fájdalmak Jézus által viselhetővé szelídülnek, s a katarzis megrendült lelkiállapota után van felemelkedés is. Marci túlvilágról küldött üzeneteinek köszönhetően a Jézus-ima és a rózsafüzér gyakori elimádkozása nemcsak hogy talpra állított szakmailag, hanem nem várt módon hatalmas pozitív változást hozott idegsebészeti hivatásomban.”

Csókay Andrásnak a szemlélődő ima segített túljutni a mély gyász okozta depresszión. Óriási segítségére volt Jálics Ferenc jezsuita atya „lelki-tudati” modelljének megértése. Eszerint létezik az ego és a valós énem. A felszínes énem, az egóm, a zajban élő, állandóan beszélő én, amely arra törekszik, hogy elhitesse magáról, „én valójában ő vagyok, nem pedig a mélyben lévő valós énem… az ego a jelentől akar eltávolítani, mert ha valóban a jelenben élek, akkor Istenben vagyok”. Az egóval nem szabad azonosulni, amely egy szereppel akar azonosítani, még akkor sem, ha ez pozitív szerep, például „tanúságtevő vagyok, jótékonykodó vagyok”, ugyanis egy szó áll mindennek a mélyén: „az ENYÉM”. Az ego mintákban, vágyakban jelenik meg: „én tudom a biztosat”, „az én hitem magasabb rendű” vágy és a különböző „gőgfajták” vágyai.

A mély imádságba akkor jutok el, „ha az ego alszik és a szívem virraszt. A fejemben beszélő hang visszatér a forráshoz. Az egóból mindig nyugtalanság jön, a valós énemből pedig béke.”

Az ego gyakran szereti a negativitást, a félelmet, sok ember valósággal belebetegszik, ha nem panaszkodhat valamiféle testi, lelki bajáról, és szinte eljegyzi magát a féltékenységgel, irigységgel, haraggal, gőggel, hazugsággal. Ha viszont visszalépek, és csendben imádkozom, nem állapotban vagyok, hanem „észlelésbe, nézésbe” kerülök. Feltöredezik a „beton”, előjönnek az érzelmek, indíttatások, gondolatok a sötét rétegből. Ez nem jó érzés, de ki kell bírni. „Ehhez odafordulás, bátorság szükséges, és bizalom, hogy át fogom izzadni, szenvedni magam ezen sötét zónán, a fájdalomtestemen, és megérkezem a valós énembe, ahol magával Istennel találkozom. Nem én leszek Isten, nem átistenülök, hanem találkozom Vele, erőt, szeretetet, megbocsátást kapok Tőle, le tudom győzni magamat.”

Az idegsebész szerző több évtizedes orvosi tapasztalatai alapján állítja: a legfőbb korai halálok a stressz, a félelem maga. Ám ezek mély imádságban Jézussal legyőzhetők. Egyúttal figyelmeztet: a tragédiák, az értelmetlen szenvedések miértjére ne adjunk könnyű keresztény választ: „Isten szeret”, és hasonlókat, még ha igaz is.

Az egyetlen igazi válasz az imádság. „Leszállok abba, ami teljességgel érthetetlen.”

Csókay András egy másik jezsuita atyától, Mustó Pétertől is idéz: „Reményeim szerint megmenthet az Isten minden rossztól, de nem teszi meg ezt. Nem minden sikerül. Sem az én életemben, sem annak az életében, aki nekem fontos. Semmit sem segít, ha okok után kutatok, hiteltelen vigasztalással ámítom magam, dührohamot vagy sírógörcsöt kapok… Csak abban van erő, ha kibírom… Isten összefüggéseiben, folyamatában látja azt, amit mi csak egy szeletében látunk. Amit mi tragédiának élünk meg […], számára ott sem veszett el semmi. Isten megvigasztal, hogy élet lesz abból is, amit mi kudarcnak, tragédiának, törésnek látunk.”

Külön fejezetekben ír Csókay professzor nigériai orvosmissziójáról és a bangladesi sziámi ikerlányok műtétsorozatáról. A lelket különösen megérintő az a naplórészlet, amelyben a 2019. augusztusi, 26 órás szétválasztó műtétet követő napokban arról írt, hogy miközben a hazai média nagy része – a katolikus sajtó kivételével – egyértelmű sikerről adott hírt, a két kislány haldoklott. „Csak a Szentháromság egy Istenbe vetett hit húzott át ezen a műtéten, és az ’összekoldult’ imák százezrei” – jegyezte le a műtétet vezető Csókay András. Kiemelte, hogy elképesztő csodák történtek, Jézus sugallta ötletek születtek.

Az idegsebész szerző szerint az általa vezetett orvoscsoport három oszlopnak támaszkodhatott a szétválasztó műtét elvégzése során: a szakmai tudás, a Jézus-imában kapott tudományos ötletek és az, hogy hírportálunknak egymillió imádkozót sikerült egybeforrasztania a Kárpát-medencében, akik a műtét sikeréért imádkoztak. Csókay András bánja, hogy nem bírta végig alázattal tűrni a rengeteg támadást, ütést a háttérima szervezéséért. Ugyanakkor rendíthetetlenül hirdeti:

Az orvos segít, Isten gyógyít, ha hagyjuk, és nem zárjuk ki.”

A könyv írója tényként állapítja meg, hogy nehéz megtalálni az utat Istenhez, mert rengeteg valóságos dolog van, ami mind igaznak látszik. Mindenkinek a saját valósága. Ám igazság csak egy van, és ez Istennél van. Erre érzett rá József Attila: „Az igazat mondd, ne csak a valódit.” Csókay András úgy tapasztalta, hogy három úton juthatunk el a bennünk élő Jézushoz. „A szenvedés, amelyet ártatlanul kapunk. Ez a leghatásosabb. Hatásos út a bűnbánat is (a tékozló fiúé, Zakeusé, a házasságtörő, illetve a szamariai asszonyé, a jobb latoré). Ima – böjt – ima. Ehhez nagy kitartás kell.”

Szent Pál írta a galatákhoz küldött második levelében: „Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem.” (Gal 2,20) Csókay András a katolikusok azon kicsiny csoportjához tartozik, akik nemcsak hirdetik, de a mindennapokban élik is a hitet. Magánéletében és orvosi hivatásában is naponta tanúságot tesz Krisztus igazságáról, arról, hogy ígéretéhez híven ma is itt van velünk. Ezért hiteles mindaz, amit leír.

Csókay András: Orvosmissziók Jézus-imával
Szent Gellért Kiadó, 2020

A december 4-én, pénteken 20 órakor kezdődő online tanúságtételt és könyvbemutatót a Párbeszéd Háza, valamint a Szent Gellért Kiadó és Nyomda szervezi.

Közreműködik: Dr. Csókay András, Dr. Hudák István, Dr. Jósvai Attila, Czirják Enikő, Muhari-Papp Sándor Balázs, Sajgó Szabolcs SJ

A program követhető a Párbeszéd Háza YouTube-csatornáján, valamint Csókay András vagy a Szent Gellért Kiadó és Nyomda Facebook-oldalán.

* * *

A Szent Gellért Kiadó az Orvosmissziók Jézus-imával című kötettel egy időben megjelentette az Idegsebészet és hétköznapi misztika bővített változatát is.

Csókay András Orvosmissziók Jézus-imával című kötete megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8.) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Fotó: Merényi Zita

Bodnár Dániel/Magyar Kurír 

Kapcsolódó fotógaléria