Dékány Árpád Sixtus emeritus zirci apát ezüstmiséjét ünnepelték Mosonmagyaróváron

Hazai – 2022. augusztus 17., szerda | 14:15

Augusztus 14-én, vasárnap Moson városrész szülötte, Dékány Árpád Sixtus O.Cist mutatta be ezüstmiséjét a helyi Nepomuki Szent János-templomban. Az ünnepi eseményre több mosoni kötődésű lelkipásztor hazalátogatott, hogy együtt ünnepeljék meg az emeritus zirci apát pappá szentelésének 25. évfordulóját.

Az ünnepi alkalom szónoka Várszegi Asztrik OSB nyugalmazott főapát volt, aki huszonöt évvel korábban a szent olajjal és főpapi kézrátétellel a papi rend tagjává szentelte Sixtus atyát.

Dékány Árpád Sixtus 1991-ben jelentkezett a hazánkban akkor újrainduló ciszterci rendbe; tanulmányai mellett már akkor részt vállalt a fiatalok oktatásában. 1997. augusztus 14-én Várszegi Asztrik OSB pannonhalmi főapát szentelte pappá a Zirci Ciszterci Apátsági Bazilikában.

Szentbeszédében Várszegi Asztrik a legegyszerűbb, de talán legnehezebben megélhető dologra irányította a figyelmet: az isteni szeretet közvetítésére.

Nem a sok iskola tesz valakit jó pappá, hanem az, ha a hívekhez szeretettel tud szólni, ha közvetíteni tudja Isten szeretetét az embereknek – hangsúlyozta a szónok.

A hívekhez szólva azt kérte, hogy a nagy szavak helyett a tevékeny szeretet felé forduljanak.

Egyházunk megújulásának egyik sarokköve, hogy Isten szeretetét közvetítjük egymásnak. A kereszténység tudatos döntés, olyan, amely gyökeresen változtatja meg az életünket – fogalmazott a nyugalmazott pannonhalmi főapát.

Nekünk talán kicsit nehezebben érthető ez, mint azoknak, akiket felnőtt korukban keresztelnek meg – folytatta. – Sokan éveket vagy évtizedeket is várhatnak arra, hogy az Egyház közösségének részesei legyenek. A lelkiéletben tudatosan kell keresnünk Krisztust és tudatosan kell mellette döntenünk. Legyen az hétköznapi munka, családos élet vagy szerzetesi és papi hivatás.

Dékány Sixtus Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapátot; pap bátyját, Dékány Ferencet, illetve Németh László atyát személyes ezüstmisés áldásban részesítette, és megáldotta a jelen lévő papokat és diakónusokat, valamint a híveket.

Az ünnepi eseményen közreműködött a Szent Cecília Kórus. A szentmise után a plébánia udvarán agapét tartottak.

„Kívánjuk Sixtus atyának, hogy jó egészségben még sokáig tudja szolgálni Istent, hogy a mai alkalom példaként szolgáljon a papságra készülő diakónusunknak, a papi pályán nemrég indult káplánunknak. Bízunk benne, hogy minden jelen lévő atya erőt tudott meríteni a hivatásának teljesítéséhez, az Isten szeretetének közvetítéséhez.

Imádkozzunk az ezüstmisét ünneplő Sixtus atyáért, az egyházközségünk papjaiért, valamint új papi és szerzetesi hivatásokért, de ne feledjük Asztrik atya szavait: ne azért akarjunk papi hivatásokat, hogy legyenek olyanok, akik nekünk szolgálnak, hanem Istennek legyenek igaz és hű szolgái” – írta az eseményről szóló összefoglalója végén Flehner Péter.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Mosoni Nepomuki Szent János-plébánia

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria