Diakónusszentelést és pappászentelési évfordulót ünnepeltek Debrecenben

Hazai – 2020. augusztus 7., péntek | 19:03

Augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepén Kocsis Fülöp érsek-metropolita Debrecenben, az Attila téri székesegyházban diakónussá szentelte Baranyi Károlyt. A szertartáson megemlékeztek Laczkó Zsolt kórházlelkész pappá szentelésének évfordulójáról is.

Augusztus 6-án arra emlékezünk, hogy az Úr maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte őket a Tábor hegyére, és szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a hó. Majd megjelent Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Egy hagyomány szerint ez a csodálatos jelenség negyven nappal nagypéntek előtt történt. Hogy a hagyomány kifejezésre jusson, a szent kereszt felmagasztalása előtt negyven nappal ünnepeljük meg a színeváltozást. 

Kocsis Fülöp metropolita homíliájában fényes ünnepként jellemezte az Úrszínváltozást. „Ez ugyanis a fény kiárasztásának az ünnepe, amikor megmutatkozik az isteni fény a Tábor hegyén.”

A főpásztor arról is beszélt, hogy életünk során sokszor sötétséget tapasztalunk magunk körül. – Még a templom félhomályában is keveset látunk. Csakhogy akár a templom félhomálya, akár az életünk sötétsége, a föltámadás óta mindig hordozza és közvetíti ezt a fényt. Meg kell látnunk, hogy ez a homály, ez a sötétség egy olyan misztériumot jelent, amely titokzatos módon az isteni fényt közli velünk. Így adja az Isten a híveknek az Egyházon keresztül ezt a Tábor hegyén kiáradt fényt – hangsúlyozta Kocsis Fülöp.

Idén nyáron öt alszerpapot szentelnek diakónussá a Hajdúdorogi Főegyházmegyében.

Ezen a fényes ünnepen diakónust szentelünk – folytatta homíliáját az érsek-metropolita. – Baranyi Károly testvérünk hosszan kereste az útját, amíg rátalált erre a krisztusi útra: szolgálni az embereket. Papsága előtt egy éven át diakónusként fog szolgálni.

Imádkozzunk Károly testvérünkért, hogy a szolgálat homályosságán keresztül fedezze föl ő is ezt az isteni fényt. Imádkozzunk érte, hogy szálljon le reá a legszentebb Lélek kegyelme, hogy szolgálata során a Tábor hegyén történthez hasonló élményt éljen át. Most ugyanis közel kerül a szentélyhez, és egész életét megpecsételi, hogy az Úrszínváltozás ünnepén lép be a papi rendbe. Sugározza az ő tekintete is az Istennek ezt a közelségét! Kérjük, hogy az ő szolgálatán keresztül minél több ember megértse, hogy életünk sötétségei nem tudják elhomályosítani ezt az isteni fényt – zárta szavait a főpásztor.

Baranyi Károly 1987. augusztus 10-én született Budapesten. Szigethalmon nőtt fel, itt végezte az általános iskolát, a középiskolát pedig Budapesten. Édesanyja rítusa szerint görögkatolikusnak keresztelték, de csak a felnőttkorhoz közeledve gondolkodott el mélyebben a hitén, illetve kereste az útját.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szociális munka szakot végzett, majd Veszprémben tanult teológiát. Itt a Mosolygó Péter atyával folytatott beszélgetések erősítették meg őt hivatásában.

2012-ben jelentkezett a görögkatolikus szemináriumba. Nyíregyházán végezte tanulmányait, közben Angliában egy évig szociális munkásként dolgozott: időseket gondozott és fogyatékkal élőket ápolt. Egy gyakorlóévet a debreceni cigánypasztorációs kollégiumban és a csapókerti parókián töltött. Július 4-én vette feleségül Bozi Szilviát, aki állatorvosként dolgozik.

Diakónusi szolgálatát Makón kezdi meg Baranyi Károly.

* * *

A Szent Liturgián nem feledkeztek meg Laczkó Zsolt kórházlelkész pappá szentelésének évfordulójáról sem.

Kocsis Fülöp metropolita felhatalmazást adott számára a papi mellkereszt viselésére, és egy ikont ajándékozott neki. Az ikonon a pócsi Istenszülő mellett két kortárs szent is látható: Szent II. János Pál pápa és Szent Nektáriosz, a daganatos betegségek gyógyítója.

Zsolt atya így fogalmazott: „Csak kevesen mondhatják el, hogy díszes papi mellkeresztet viselhetnek, vagyis sztavroforoszok, kereszthordozók. Én valóságban és jelképesen is az lettem.”

A lánccal, zsinórral nyakba akasztható, mellen hordott keresztet a latin rítus szerint a pápa, bíborosok, püspökök és apátok mindig, más címzetes főpapok és papok csak liturgiában, vagy kiemelt papi feladat végzése alkalmával viselik. A keleti egyházban szertartáson kívül is megengedett a papi kereszt viselése.

Az augusztus 6-i ünnepi szertartást az ilyenkor szokásos gyümölcsáldás és miroválás zárta. 

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye; Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria