Dicsőítsétek meg az Atyát a hivatásotokban! – Pap- és diakónusszentelés Kaposváron

Hazai – 2024. június 24., hétfő | 11:15

Június 22-én Varga László megyéspüspök áldozópappá szentelte Boross László és Pohnert Dávid diakónusokat, valamint diakónussá szentelte Brunczvik Mátyás papnövendéket a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban.

A főpásztor a szentbeszéd elején kifejezte: „Hálás vagyok értetek! Hálás vagyok az Istennek, hogy meghívott, kiválasztott és felszentel benneteket, küldetést adva számotokra. Köszönöm, hogy hűségesek maradtatok hozzá. Szeretném, ha a jelenlévők támogatnának benneteket az imáikkal.”

Varga László rámutatott: „Nagyon nagy szükségetek van az imára, nem lesz könnyű dolgotok, ezt garantálom. Ezért szükség van az imára és kegyelemre. Azt szeretném kérni tőletek, hogy legyetek nagyon közel Istenhez mindennap.

Az ima, amit el kell végeznetek, s amit végeztek, nem program és nem egy kötelesség. Az ima az egyetlen dolog, amivel egészben látjuk a világot. Az Egyházat, önmagunkat és a hivatásunkat.

Az ima létfeltétel egy papnál. Legyetek nagyon közel mindennap az Istenhez!”

Hozzátette: „Egy testnek a tagjai vagytok, ezért azt kérem tőletek, hogy legyetek nagyon közel a paptestvéreitekhez. Ne szigetelődjetek el! Nem »Rambók« vagytok, akik hősök, és megváltják a világot.

Egy testnek vagytok a tagjai – csak együtt tudjuk továbbadni az evangéliumot, Isten országának örömhírét az embereknek itt, Somogyban és Zalában.

Legyetek nagyon közel a rátok bízottakhoz! Keressétek a kapcsolatot, és menjetek utána azoknak, akik valami miatt csalódtak, kiábrándultak és elhagyták az Egyházat! Jézus is utánament az elveszetteknek. Kövessétek a példáját, és legyetek közel azokhoz, akiket rátok bíz a Jóisten!

Az ima mellett – amit kértem a jelen lévő papságtól és hívektől – szükségetek van igazi, emberi barátságokra. A magány az egyik legfájdalmasabb dolog egy pap életében, melyet enyhíthet, s melyen segíthet a barátság. Tegyetek szert jóbarátokra, hiteles, igaz barátokra, és akkor nem lesztek magányosak.

Amit kerülnötök kell, az a vallási nagyképűség, a klerikalizmus, a hatalom rossz gyakorlása. A szentelés által mindannyian hatalmat kaptok. Gyakoroljátok ezt úgy, ahogyan Krisztus gyakorolta, aki úgy van köztünk most is, mint aki szolgál, s ezzel a hatalommal mindenkit felemel.

Ne a világ módján gyakoroljátok a papi hatalmat! A szolgálat és az abból fakadó öröm kell hogy jellemezzen benneteket.

Ha valaki látja az örömötöket, akkor elhiszi, hogy Isten szereti őt, s azt, hogy amit hirdetünk, az örömhír, jó hír.”

„Legyetek Krisztus szolgái, a rátok bízottak szolgái, és dicsőítsétek meg az Atyát a hivatásotokban, egész lényetekben! – buzdította a szentelendőket a püspök. – Mindegyikőtök választott egy jelmondatot a Szentírásból. Mátyás a Máté-evangéliumból választott igét:

»Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába.«

Azt gondolom, hogy nemcsak te választottad ezt az igét, hanem az ige is választott téged. Meghatároz, kijelöli az utadat ez az egyetlen ige. Maradj hűséges ahhoz, amit választottál, és a szolgálatban gyermeki bizalommal bízd rá magad a mennyei Atyára!

László a Márk-evangéliumból választott igét:

»Mindenki tűzzel sózatik meg.«

Ha a só ízét veszti, akkor kidobják. Nagyon örülnék, ha betöltene és lefoglalna benned mindent a Szentlélek, hogy legyen íze a sónak. Ezzel a sóval ízesítsd a rád bízottak és egyházmegyénk életét!

Dávid az első korintusi levélből választott igét.

»Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne.«

Megnyerni másokat Krisztusnak. Ez a legfontosabb, hogy vonzóvá tedd az Egyházunkat mások számára, s aztán másokkal együtt te is részesedj az evangélium ajándékában, jutalmában, az örök életben, Isten dicsőségében” – zárta szentbeszédét a főpásztor.

Ezt követően a szerpapjelölt nyilatkozott a nép és a megyéspüspök előtt szándékának tisztaságáról, s arról, hogy szolgálatát a papi rend segítésére és a keresztény nép javára alázatos szeretettel gyakorolja, s magát egészen Krisztusnak szenteli.

Ezután az áldozópapságra készülők nyilatkoztak szándékukról, majd a szentelendők annak jeléül, hogy teljes egészében meghalnak a világnak, és Istennek akarnak élni, arcra borultak az oltár előtt.

Ezt követően a megyéspüspök imája és kézrátétele által adta át a szer- és áldozópapi hatalmat, majd az egyházmegye papjai kézrátételükkel fogadták be őket a papi közösségbe.

A beöltözést és krizmával való megkenést követően az újmisés papok az egyházmegye papságával és a főpásztorral együtt mutatták be a szentmisét, melynek végén újmisés áldásukban részesítették a megyéspüspököt.

Boross László újmiséi:
június 23-án, 10.30-kor a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban,
június 30-án, 18 órakor a budapesti Jó Pásztor Lelkészségen.

Pohnert Dávid újmiséi:
június 23-án, 16 órakor szülőfalujában, Endrőcön,
június 30-án, 19 órakor a siófoki Sarlós Boldogasszony-templomban.

Boross László és Pohnert Dávid június 22-től a kaposvári Nagyboldogasszony-plébánián teljesítenek kápláni szolgálatot, majd Pohnert Dávid augusztus 10-től a nagykanizsai Jézus Szíve-plébánián szolgál majd káplánként.

Brunczvik Mátyás szerpap augusztus 10-től a siófoki Sarlós Boldogasszony-plébánián tölti majd diakónusi gyakorlatát.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria