Egy család ünnepe – 100 éves a budai ciszterci Szent Imre-plébánia

Megszentelt élet – 2023. január 31., kedd | 16:30

A ciszterci rend három alapító apátját ünnepelték január 26-án este Budapesten, a ciszterci Szent Imre-templomban. A szentmisét Bérczi Bernát OCist zirci apát celebrálta, majd az azt követő plébániai fogadáson meghirdették a „SzentImre100” tematikus évet.

Molesme-i Szent Róbert apát, Szent Alberik és Harding Szent István szerzetesi szolgálata nagy hatással volt azon 11. századi szerzetesekre, akik Cîteaux-ba vonultak, hogy méltón éljenek Szent Benedek regulája szerint. Ugyanis abban a korban több bencés közösség eltért a Regula előírásaitól. A Cîteaux-ban élő testvérek ezen akartak változtatni, amikor az 1098-ban alapított közösségben szigorúan be akarták tartani a Regulát, majd ennek hatására kialakult egy új szerzetesi életforma, a ciszterci rend. Elsősorban erre emlékeztek a Szent Imre-templomban egybegyűlt hívek. A rendalapítást ünneplő szentmise kezdetén Szkaliczki Örs OCist, a Szent Imre-templom plébánosa a jelenlévők közül külön köszöntötte a kismarosi szerzetesnővéreket, valamint Bozók Ferenc SP és Tóth Gábor SP atyákat, akik a misén koncelebráltak.

A szentmisét Bérczi Bernát OCist zirci apát mutatta be. Homíliájában Szent Benedek Regulájának jelentőségéről beszélt. Mit jelent, mit ad ma nekünk ez a közel 1500 éves dokumentum? „A ciszterci rend célja, hogy a lehető legnagyobb tökéletességgel valósítsa meg mindazokat a szabályokat, amelyeket a Regula előír. Ez a tanítás utat mutat számunkra, és minden ember számára. Nem csupán arról ír, hogy mit viseljenek a szerzetesek, mit egyenek vagy miként böjtöljenek, hanem ennél sokkal gazdagabb parancsok betartására hív. Segít, hogy alázatosabbak legyünk, és így keressük Istent.

Szent Benedek Regulája életvezetés, ami által közelebb kerülhetünk Istenhez.”

Az apát minden jelenlévőt buzdított a Regula olvasására, hiszen a ma embere növekedhet általa a szeretetben. Hangsúlyozta: bátran vegyük kezünkbe ezt a könyvet, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy távol áll tőlünk a szerzetesi hivatás, hiszen a Regula nem csupán a szerzetesek számára nyújt útmutatást, hanem minden Istent kereső embernek.

A záróáldást megelőzően az apát különleges feladatra hívta a jelenlévőket. Szkaliczki Örs OCist és Huszár Lőrinc OCist az apáttal együtt várja azoknak a jelentkezését, akik Szent Benedek Regulájával közösségben szeretnének foglalkozni, akiket megérint egy-egy mondata, és szeretnék a maga teljességében megérteni azt. A Szent Imre-plébánia nyitottan várja az érdeklődőket a közös elmélkedésre.

A szentmisét követően közel száz meghívottat láttak vendégül a Szent Imre-plébánián, ahol a fogadás kezdetén a plébános rövid köszöntőt mondott.

Ez az alkalom ünnep, amelyre családi együttlétként tekintek, hiszen ha rendalapító atyákról beszélünk, akkor testvérekről is beszélünk.

Ezt az összetartozást ünnepeljük, és közben együtt járunk a kijelölt úton. Azzal a tervvel vállaltam a szerzetesi hivatást, hogy a hitnek és a tudománynak éljek, majd amikor kineveztek plébánosnak, olyan feladatokkal szembesültem, amelyekkel a vezető beosztású emberek szoktak. Ez kezdetben nehézséget okozott, ezért most szeretném megköszönni a Szent Imre-plébánia közösségének és a munkatársaknak az együttműködést. Mint említettem, úton vagyunk, a jelenlegi helyzetünk mindig egy adott ideig érvényes, mivel az újabb feladatok újra és újra felülírják a jelen állapotot. Mindannyiunk élete egy ilyen úton halad, és ezt az utat a Jóisten adta, Ő tudja, hogy merre vezet. Kövessük Őt, ahogy egykor a rendalapító atyák tették!”

Örs atya ezután beszámolt egy készülő tanulmánykötetről, amely a Szent Imre-plébánia százéves történetét mutatja majd be az 1923-as alapítástól napjainkig, és amelyen jelenleg több történész dolgozik. A tanulmányokat a plébánia novemberi búcsúján tartandó konferencián tervezik ismertetni a nagyközönséggel, a kötet megjelenése pedig a jövő esztendőben várható.

A fogadáson a Szent Imre-plébánia képviselő-testületének elnöke, Zöldy Máté is felszólalt, meghirdetve a „SzentImre100” emlékév kezdetét. A hamvazószerdától, február 22-től novemberig ívelő, minden hónapban más témát a középpontba állító programsorozat keretében a hagyományos plébániai események mellett számos más lelki és kulturális alkalmon vehetnek részt az érdeklődők. A tematikus hónapokat más-más közösség szervezi, akik színes programokkal készülnek az év során. A „SzentImre100” részleteiről a plébániai hirdetések fognak pontos tájékoztatást adni.

Forrás és fotó: Budai Szent Imre-plébánia

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria