Egy hivatásbarát kultúra felé

Hazai – 2015. március 9., hétfő | 21:07

Megkezdődött a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Hivatásgondozó Bizottságának konferenciája, mely március 9. és 11. között zajlik Leányfalun – tájékoztatta szerkesztőségünket a bizottság.

A háromnapos találkozóra mintegy hatvan résztvevő érkezett: egyházmegyéink hivatásgondozói, ministránsreferensei, hitoktatói, a szemináriumok papnevelői, a szerzetesrendek növendéknevelői, hivatásgondozói közül. A konferencia során a résztvevők tematikus munkacsoportokban dolgoznak. Ezek munkája olyan, a hivatásgondozás szempontjából stratégiai területeket érint, mint az egyházmegyés papi hivatások előmozdítása, nevelése, a hivatásokra irányuló ifjúságpasztoráció, az iskolák és a hitoktatás kérdése vagy a kommunikáció és a média szerepe.

A közös munka célja, hogy megszülessen egy olyan hivatáspasztorációs iránymutató dokumentum, amelyet a mindennapi pasztorális munka során haszonnal forgathatnak a hivatásgondozók, lelkipásztorok, pedagógusok, s mindenki, aki az egyházi hivatások gondozásával bármilyen módon kapcsolatba kerülhet. E stratégia megalkotását segíti azoknak a kérdőíveknek az értékelése, amelyeket előzetesen 32 hivatásgondozó és mintegy 150 képzésben levő pap- és szerzetesnövendék töltött ki.

Meghívottként mindannyian meghívók is vagyunk – fogalmazott nyitóelőadásában Palánki Ferenc egri segédpüspök, az MKPK Hivatásgondozó Bizottságának elnöke. Ennek tudatosítása – idézte a püspök Amadeo Cencinit – már önmagában is segíti az elköteleződést. A hivatásgondozó feladata, hogy hirdesse: minden ember meghívott, mert minden ember léte Istentől szándékolt és meghívott létezés.

A hivatásbarát kultúra – amelyet oly sokat említett megnyilatkozásaiban Szent II. János Pál – meggyökereztetése az egyházban döntően ennek tudatosítását jelenti. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett élet hivatása statikus és dinamikus is egyben: statikus, mert istenképiségünk lerombolhatatlan adottság, de dinamikus is, mivel az Isten hívására, szeretetére adott válaszunk a neki mondott – és újra kimondott – igenben válik valósággá – hangsúlyozta Palánki Ferenc.

Ez az odaadottság a kulcsa a teljes emberi életnek – ahogy a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes kezdetű lelkipásztori konstitúciója fogalmaz: „az ember – aki egyetlen teremtmény a földön, akit Isten önmagáért akart – teljesen csak akkor találhat önmagára, ha őszintén elajándékozza magát.” (24.) – mondta az MKPK Hivatásgondozó Bizottságának elnöke.

A konferencia nyitónapjának szentmiséjén Dobszay Benedek, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány provinciálisa homíliájában hangsúlyozta: ahogy Jézus sem csak a választott nép fiaihoz jött – még ha ez megütközést is váltott ki a farizeusokból –, úgy napjaink hivatásgondozóinak sem szabad visszariadnia attól, ha az őket felkereső fiatalok, akik meghallják Isten hívását, nem feltétlenül azon a talajon állnak, mint amit előzetesen várnának tőlük: nem azok jönnek, akiket szeretnénk, hanem azokat kell szeretnünk, akik jönnek. Ez a korábbi gyakorlatnál talán még nagyobb nyitottság az, aminek lehetőségeit, konkrét formáit keresik a konferencia résztvevői ezekben a napokban.

Fotó: Thaler Tamás

MKPK Hivatásgondozó Bizottság/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria