Egyszerűség Istenben – Gájer László videoblogja

Nézőpont – 2020. június 29., hétfő | 20:48

Gájer László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető tanára kéthetente jelentkező videobloggal hozza közel mindannyiunkhoz a Szentírás tanítását. Legújabb vlogjában Laci atya a szív egyszerűségéről beszél.

A videoblogban Gájer László arról beszél, hogy ha a szív megéli az egyszerűséget, akkor ráhagyatkozik Istenre, nem fél, nem kapkod, tud várni, tud egyfajta belső figyelemben lenni. Ekkor lépésről lépésre feltárul előtte az isteni igazság.

Jézus a hegyi beszédben (Mt 6,25–26) a szegénységgel kapcsolatban szól az egyszerűségről: „Mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, hogy mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, hogy mibe öltözködjetek, hiszen nem több-e az élet az életnél, vagy a test az öltözetnél. Nézzétek az ég madarait, nem vetnek és nem aratnak, sem csűrbe nem gyűjtenek, s a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem vagytok-e ti sokkal különbek a madaraknál?”

Hans Joas német vallásszociológus szerint nem véletlen, hogy a keresztény felekezetek közül a római katolikus és a puritán protestáns terjedt el a világon mindenfelé. A római katolikus egyetemessége, a protestantizmus pedig egyszerűsége révén tudta ezt elérni.

Aki elkezdi az evangéliumot élni, megérti, hogy egyszerűnek kell lenni, nem a jövő felőli aggodalomban, hanem a mostban kell élni. Nem mindig látjuk a következő lépést, de Isten meg fogja nekünk mutatni az igazságot.

Fotó és videó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria