Együtt adtak hálát összetartozásukért a hazai schönstatti családok Óbudaváron

Hazai – 2023. július 2., vasárnap | 13:44

„Háziszentély ünnepet” rendezett június 25-én a Magyar Schönstatt Családmozgalom Óbudaváron, melynek keretében Bognár István, a győri szeminárium spirituálisa mutatott be hálaadó szentmisét, majd Pécsi Rita tartott előadást.

A Schönstattból elindult lelkiségi mozgalom ősszentélye, zarándokhelye és a hozzá kapcsolódó intézmények Németországban, a Rajna melléki Vallendar város határában találhatóak. A mozgalom nemzetközi kiterjedése magával hozta, hogy a világszerte meghonosodott schönstatti közösségek saját nemzeti szentélyt építenek/építettek maguknak, amely az eredeti kápolna oltárának pontos mása.

A közösségek elkötelezetten gondoskodnak a szentély életéről és a mozgalom elmélyítéséről, az eredeti karizmák továbbadásáról. Minden, a mozgalomhoz tartozó család otthonában is kialakít egy házi oltárt, „szentélyt” a Szűzanyának, akivel életszövetséget köt. Így válnak a családok saját szentélyeiben a házi oltárok a „közös” schönstatti főoltár képzeletbeli „mellékoltáraivá”, összekötve az előttük elmondott imákat, és szorosabbra fűzve egymással lélekben a közösség tagjait.

Gertrud-Mária Erhard nővér köszöntő beszédében kiemelte: az óbudavári kápolna 2005-ös felszentelését száz ilyen, családi otthonban létesített házi oltár kialakítása előzte meg a magyar Schönstatt Család akkori lelki vezetője, Tilmann Beller útmutatása alapján.

Emlékeztetett: a házi szentélyek – a közös kápolna „mellékoltárai” – a családi imádságok helyszíneként jelei a velünk élő Szűzanyának is, aki –

ha felhatalmazzuk őt – Krisztushoz vezet, és krisztusi emberekké neveli és alakítja a családtagokat.

 A szentmisén a zenei szolgálatot egy pécsi család adta

Bognár István spirituális a szentmisén elmondott beszédében visszaemlékezett, hogy 2016 nyarán ő maga is a németországi Schönstattban töltött egy hetet. Nagy benyomást gyakorolt rá a hely, ahol komoly lelki felkészítést és útmutatást kapott az életében ezek után bekövetkezett nehézségeihez. Azt is felidézte, hogy a magyar kápolna oltárában Boldog Batthyány-Strattmann László ereklyéje van elhelyezve, így különösképpen nagy öröm, hogy feleségének, Coreth Mária Teréziának is elindult nemrég a boldoggá avatási eljárása. Ennek a kápolnának a küldetése szent magyar házaspárokat, szent családokat nevelni az Egyház és a világ megújítására.

Az ünnepi napra egy új „családfa” is készült, amelyen mintegy 280 házaspár jelölte meg, ki által és mikor alapított háziszentélyt, kötött szeretetszövetséget a Szűzanyával.

Egy montázs is készült: a házi oltárok fotóiból az óbudavári kápolna szentélyének oltárképét formázták meg. Ezzel azt kívánták megjeleníteni, hogy a mozgalomhoz kapcsolódó családok otthonaiban a krisztusi életre törekvés, a mindennapi munka, áldozat és imádság hogyan segíti a schönstatti családok megszentelődését.

A program Pécsi Rita Szövetségben élni – A szeretet merészsége, a szeretet kalandja című előadásával folytatódott, amelyben a neveléskutató szakember a schönstatti lelkiségi mozgalmat megalapító Joseph Kentenich „szövetségpedagógiáját„ fejtette ki színes történetekkel és versekkel, humorral fűszerezve. 

A közösen eltöltött ünnepi nap megerősítette a résztvevő családokat abban, hogy házi oltáruk a hit és az öröm sugárzó tűzhelyeiként nagy ajándék és lehetőség otthonaikban a keresztény légkör megteremtéséhez.

Forrás: Magyar Schönstatti Családmozgalom

Fotó: Papp Ármin 

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria