Együtt haladva keressétek az Urat – Ferenc pápa beszéde a finn ökumenikus küldöttséghez

Ferenc pápa – 2022. január 18., kedd | 12:13

Január 17-én a Szent Henrik vértanú püspök, Finnország védőszentje január 19-i emléknapja alkalmából Rómába látogató küldöttséget fogadta Ferenc pápa. A finn egyházat megalapító, angol származású Henrik a 12. században pápai legátusként érkezett az ország evangelizálására. A pápa arra buzdította az ökumenikus delegációt, hogy miként a Betlehembe zarándokló bölcsek, együtt haladva keressék az Urat.

Beszéde elején Ferenc pápa az idei ökumenikus imahét témájára emlékeztette a küldöttség tagjait: „Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki” (Mt 2,2). A bölcsek elérik a céljukat, hosszú útjuk végén megtalálják Jézust, és imádják őt. Azért jutnak célba, mert keresték az Urat, jóllehet az Úr a csillag jelével már korábban rájuk talált. Megtalálták, akit kerestek, mert őket is keresték. Szép dolog az életet úgy értelmezni, mint a keresés útját, mely nem tőlünk indul ki, hanem attól, aki már korábban keresett és magához vonzott a kegyelmével – hangsúlyozta a Szentatya. –

Erre az isteni keresésre a válasz, hogy együtt járunk. Akiket Isten megérint, azok többé már nem zárkózhatnak önmagukba, hanem előre kell haladniuk – de együtt, ahogy ti is együtt jöttetek ide.

A bölcsek alakjában a keresztény hagyomány a különféle kultúrák és népek képviselőit ismerte fel. Mi is úton vagyunk napjainkban, Isten finom fénye vezet minket, eloszlatja a homályt, és az egység felé irányít. Segítsük egymást ezen a közös ökumenikus úton „mindinkább Isten felé”, ahogy Szent Benedek mondja a Regulájában.

Az együtt haladás egyik legjárhatóbb útjaként a pápa a szegények és rászorulók iránti szeretet útját ajánlotta.

A közös út nehéz szakaszait alázattal fogadjuk, de mindig maradjunk együtt, hogy egymást támogathassuk, ahogy azt Jézus várja tőlünk.

A Szentatya megjegyezte, hogy 2025-ben ünnepeljük a Niceai Zsinat 1700. évfordulóját. Ennek a zsinatnak szentháromságos és krisztológiai hitvallása – mely Jézust Istennek és az Atyával egylényegűnek nevezi – egyesít minden megkereszteltet. Ezért is fontos, hogy lelkesen együtt járjunk Jézus útján.

Második állomásként az ágostai hitvallás (Confessio Augustana, Augsburger Bekenntnis) születésének 2030-ban esedékes 500. évfordulóját jelölte meg a pápa.

Abban az időben, amikor a keresztények különböző utakon kezdtek járni, ez a hitvallás megpróbálta megőrizni az egységet – emlékeztetett. – Mint tudjuk, nem tudta megakadályozni a megosztottságot, de az évforduló gyümölcsöző alkalom lehet arra, hogy megerősítsük magunkat a közösség útján, hogy engedelmesebbé váljunk Isten akarata iránt.

Beszéde végén a Szentatya arra kérte a finn ökumenikus küldöttséget, hogy együtt – ki-ki a saját nyelvén – imádkozzák el az Úr imádságát.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria