Életünk útjain velünk vagy mindig

Nézőpont – 2023. szeptember 17., vasárnap | 12:00

Gérecz Imre OSB liturgikus jegyzetét olvashatják.

A Római misekönyvben a mise rendjét követően találunk négy összetartozó eucharisztikus imádságot, amelyeket svájci kánonokként is szoktunk emlegetni. Az Istentiszteleti Kongregáció 1974-ben hagyta jóvá ezeket az imádságokat - svájci sajátosságként mindjárt három hivatalos államnyelven (német, francia és olasz). Ezt követően huszonhat további nemzet és tizenegy fordítás kapott rá jóváhagyást a Szentszéktől – köztük a magyar fordítás is, ami az olasz szöveget követte.

A latin nyelvű normatív változat (editio typica), évtizedes reflexiót követően, 1991-ben készült el, kiküszöbölve a népnyelvi variánsoknak az adott nyelvre jellemző sajátosságait, és a négy nagy eucharisztikus imához igazította az ima stílusát, illetve teológiai szemléletét. Ez a szöveg a minta, amit az újabb fordításoknak követniük kell. Ezért érzékeljük mi is, hogy az új magyar kiadásban ezek a kánonok megmaradtak, de jelentős mértékben meg is változtak.

Négy összefüggő misekánon ez, sok közös szövegrésszel, de eltérő tematikus variációkkal saját prefációjukban és az első commemoratio könyörgéseiben. Használatuk olyan esetekben ajánlott, amikor az ünnep vagy a liturgikus időszak nem rendelkezik saját kötött prefációval. Ekkor a bevezető rubrikákat követve vehetünk olyan votív misekönyörgéseket, amelyek aktuálisak és a négy kánon tematikus hangsúlyaihoz illeszkednek: az elsőt az Egyházért, annak vezetőiért, szolgálattevőiért, egységéért; a másodikat a papi, szerzetesi vagy családos hivatásokért; a harmadikat az evangélium terjedéséért, az üldözött keresztényekért, a világi vezetőkért és a társadalomért, amiben élünk; végül a negyediket a szükséget szenvedők különböző csoportjaiért. Mennyi aktuális és fontos imaszándék!

Ezek a kánonok a zarándok Egyház imádságai. Ha tehetjük, imádkozzuk őket most különösen is szinódusi úton járó Egyházunkért! Istenünk, aki „életünk útjain velünk vagy mindig”, és „Szentlelked erejével a világban zarándokló Egyházadat a történelem útjain országod örök boldogságába vezeted”, „add, hogy a te útjaidon járva a hitben és a reményben örömet és bizalmat sugározzunk a világra!”. „Ha pedig majd a mi utunk ér véget, végy fel minket is országodba!”

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria