Elhalasztják a 2020-as szentföldi gyűjtést

Kitekintő – 2020. április 2., csütörtök | 15:43

A Covid-19-világjárvány immár minden földrészt elért. A vírus terjedésének meggátolására a kormányok korlátozzák a kijárást és a csoportosulást, ezért a keresztény hívek nem tudnak részt venni a nagyheti szertartásokon.

Szent Pál apostol példáját követve VI. Pál pápa az 1974. március 25-én kiadott Nobis in animo kezdetű apostoli buzdításával külön gyűjtést rendelt el nagypéntekre, a jeruzsálemi anyaegyház támogatására. Azóta a világszerte élő katolikusok segélyt küldenek a Szentföldre, így támogatva a közel-keleti keresztények különböző szociális kezdeményezéseit és a Szent Helyek fenntartását.

2020. március 27-én a Keleti Egyházak Kongregációja arról tájékoztatta a Szentföldi Kusztódiát, hogy erre az évre a Szentatya engedélyezte a nagypénteki gyűjtés elhalasztását 2020. szeptember 13-ra. Így az egyetemes egyháznak módja lesz megadni a szükséges segítséget annak a földnek, ahol hitünk gyökerezik, kinyilvánítva a szolidaritást és a közösséget a szenvedőkkel. Idén tehát a Pro Terra Sancta pápai gyűjtést a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe előtti napon tartják majd, amely ünnep a Szent Sír-bazilika 4. századi felszenteléséről emlékezik meg.

A hívek számára megmarad a vigasz, hogy a Szent Helyeken a ferences közösségek folytatják a liturgikus szolgálatot, megünneplik a húsvéti szertartásokat, és imádkoznak a járvány mielőbbi megszűnéséért, a betegekért és családjaikért, az elhunytakért és a járvány által érintett országokért.

Fordította: Várnai Jakab OFM

Forrás: Custodia.org

Fotó: ATS pro Terra Sancta/Facebook

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria