Először tartották határon túli helyszínen a KELET-et

Külhoni – 2020. február 11., kedd | 12:42

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek Találkozóját (KELET) február 7. és 9. között. Idén először határon túli város, Szatmárnémeti adott otthont az eseménynek.

A rendezvényre, melyet ifj. Pallai Béla peleskei parókus, valamint a Budapesti Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség szervezett, egyetemisták érkeztek Budapestről, Szegedről, Miskolcról, Szombathelyről, Győrből, Nyíregyházáról, Nagyváradról, Kolozsvárról, Temesvárról és Szatmárnémetiből, nyolc pap, egy diakónus és két nővér kíséretében.

A találkozó péntek este kezdődött a Szent Miklós görögkatolikus templomban. A több mint százhúsz résztvevőt idősebb Pallai Béla címzetes esperes-parókus köszöntötte. A templomban a megnyitó istentisztelet a Paraklisz eléneklésével kezdődött. A vacsorát a helyi Árpád-házi Szent Piroska Nőszövetség tagjai készítették. 

Schönberger Jenő püspök két alkalommal is találkozott a résztvevőkkel: szombaton reggel elmélkedést tartott nekik, majd vasárnap délelőtt szentmisét mutatott be a Zárdatemplomban.

A szombati elmélkedésben a főpásztor utalt a napi liturgikus olvasmányokra. „Az egyetemistáknak az igaz bölcsességet kell keresniük, aki Jézus Krisztus. Ő hív bennünket egy magányos helyre, hogy feltöltődjünk. Ez az alkalom segítse a résztvevőket abban, hogy szülőhelyükön megmaradva találják meg hivatásukat és szolgálják családjukat, Egyházukat és a magyar társadalmat” – fogalmazott Schönberger Jenő.

A püspök ereklyecsókra tartotta a templom Szent Miklós-ereklyéjét, majd úgynevezett Szent Miklós-kenyeret kaptak ajándékba a fiatalok, jelképes útravalóként.

Szombaton délelőtt ifjabb Pallai Béla nagypeleskei parókus látta vendégül a résztvevőket, bemutatta a felújítás alatt álló görögkatolikus templomot, a több mint száz éves ikonosztázt, amelyet nemrégen áldott meg Vasile Bizău máramarosi megyéspüspök. A fiatalok a szentélyt megkerülve egyenként járultak az egyházközség kincséhez, az 1700-ból származó Istenszülő-ikonhoz.

Ezt követően a templom mellett található múzeumot látogatták meg, majd a helyi Szent Anna Nőszövetség látta vendégül ebédre őket. A helybeli hittanosok magyar népi táncokkal szórakoztatták őket.

A vendégek délután megtekintették Szatmárnémeti városát, a püspöki palotát, este pedig farsangi bálon vettek részt.

Vasárnap a szentmise elején a főpásztor köszöntötte a jelenlévőket. Előrevetítve az evangélium üzenetét kérte, hogy Krisztus szeretetét megtapasztalva, fényét befogadva maguk is váljanak világossággá, hordozva Jézust.

Az igehirdetést Pákozdi István pápai káplán, érseki tanácsos, egyetemi lelkész és Egri László állandó diakónus, kézsebész orvos együtt végezték. A krisztusi kijelentésekről – „ti vagytok a föld sója”, „ti vagytok a világ világossága” – elmélkedtek.

Krisztus kijelentő módban fogalmaz, mert bízik bennünk, mert ő a szívünk mélyére lát, és tudja azt, hogy képesek vagyunk erre. Biztatni, bátorítani akar bennünket, és ezzel megalapozni és tudatosítani bennünk a keresztény öntudatot. Isten tudta, hogy benne van az életünkben a só, vagyis a belső spiritualitás, ami ízessé teszi, és a mécses, a külső vallásosság, ami megmutatkozik, amit a többiek látnak – hangzott el a szentbeszédben.

Imádkozom, elmélkedek, szentségekhez járulok, jó cselekedetekkel próbálom megmutatni, amit elrejtett bennem az Isten. Mind a kettőre szükség van. Kell, hogy legyen élő istenkapcsolatunk, de ez nem elég önmagában. Nem elég, ha magamban és a magam módján vagyok vallásos: meditálok, kimegyek a természetbe, de nem kell az Egyház, nem kellenek szabályok... Ugyanúgy tévút az, ha csak mécses akarok lenni. A kettő egyensúlyban kell hogy legyen, mert így lesz élő, ízes kapcsolatunk Istennel. Az istenkapcsolatból fakadó élet a mécses, vagyis a jó cselekedetek, mindaz, ami a gyakorlatban megjelenik. Mindkettőre szükség van, és ezért hív bennünket mindkettőre Jézus.

A szentmise után – a KELET zárómomentumaként – ebédre hívta a résztvevőket Schönberger Jenő püspök.

Forrás: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye és ifj. Pallai Béla

Fotó: ifj. Pallai Béla

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria