Eltemették a meggyilkolt comói papot, „az utolsók vértanú papját”

Kitekintő – 2020. szeptember 19., szombat | 19:45

Szeptember 18-án, pénteken délután Como főpásztora szűk családi körben eltemette a kedden meggyilkolt comói papot, Roberto Malgesinit. Szeptember 19-én, szombaton a comói székesegyházban mutattak be szentmisét lelki üdvéért, amelyre Konrad Krajewski bíboros, pápai alamizsnás vitte el Ferenc pápa üzenetét.

A comói Giorno napilap és a comói egyházmegyei értesítő tájékoztatása szerint pénteken délután vettek végső búcsút don Roberto Malgesini atyától falujában, Valtellinában. A temetésre megérkezett Roberto atya három testvére, akik pénteken délelőtt kísérték el testvérük koporsóját a comói Szent Anna-templomtól, ahol felravatalozták. A gyászmisét és a temetést Valtellino-Regoledo település Szent Ambrus-plébániatemplomában tartotta Oscar Cantoni püspök. A család kérésére és a koronavírus-járványra tekintettel szűk körben, néhány családtag és pár papbarát jelenlétében búcsúztak a mindig derűs Roberto atyától. A szertartást az egyházmegye YouTube-csatornáján keresztül nyilvánosan közvetítette.

A merénylet óta folyamatosan imádkoznak a hívek a gyilkosság helyszínén, a comói San Rocco-templom előtt. A biztonság érdekében és a család kérésére a büntetés-végrehajtás rendőri egységei kísérték a halottas kocsit. Roberto atya szülei nem mentek el a temetésre, otthon imádkozva követték a szertartást. Caterina Malgesini, don Roberto nővére így nyilatkozott az újságíróknak: „Roberto soha nem gondolt arra, ki áll előtte, hanem csak arra, hogy mire van szüksége. Biztos vagyok benne, hogy már megbocsátott merénylőjének.”

Roberto Malgesini 51 éves volt, 1969-ben született Morbegnóban. 29 éves korában, 1998-ban szentelték pappá, és a comói egyházmegye Gravedona és Lipomo falvainak volt a káplánja, majd mintegy tíz éven át a comói San Rocco papja. E hét keddjének reggelén úgy érkezett a templomába, mint máskor: elsőként a rászorulóknak adott reggelit, munkatársaival együtt. Azt a férfit, aki kést emelt rá, régóta ismerte. Como városa azóta sem ocsúdott fel megdöbbenéséből. Az emberek csendesen járnak, és a dóm előtti téren megállva imádkoznak.

*

A Pápai Alamizsnahivatal vezetőjére, Konrad Krajewski bíborosra bízta Ferenc pápa azt az üzenetet, mellyel a kedden meggyilkolt comói vértanú lelkipásztor életáldozatára emlékezik.

Szeptember 19-én, szombaton, éppen a nápolyi vértanú, Szent Januáriusz emléknapján tartották a comói székesegyházban a don Roberto Malgesini lelki üdvéért felajánlott szentmisét, melyet Oscar Cantoni comói megyéspüspök mutatott be. A számos koncelebráló püspök közt jelen volt, Ferenc pápa személyes küldötteként, Konrad Krajewski bíboros, a Pápai Alamizsnahivatal vezetője. A gyászoló hívek nemcsak a dóm előtti teret, hanem a környező utcákat is megtöltötték, hogy búcsút vegyenek attól a paptól, aki közöttük élt, és akit a legtöbben mégsem ismertek. Tekintettel a hatalmas érdeklődésre, óriáskivetítőkkel és online közvetítéssel tették hozzáférhetővé a hívek számára a búcsúeseményt. A szentmise végén gyűjtést tartottak, hogy tovább folytathassák don Roberto művét, aki a „legutolsók apostola volt”.

Krajewski bíboros a szentmise végén a következő szavakkal fejezte ki a Szentatya üdvözletét: „Elhoztam nektek Ferenc pápa üdvözletét és testvéri ölelését. Ő velünk van, imáinkhoz társul. Alighogy eljutott a Vatikánba don Roberto halálhíre, a Szentatya a szerdai általános kihallgatás során megismételte a püspökötök szavait, mely egy jó pásztor szívéből fakad: »Hálát adok Istennek a tanúságtételért, don Roberto vértanúságáért, aki a legszegényebbek iránti karitász tanúja.« Ferenc pápa velünk van, és don Roberto családtagjainak fájdalmához és imádságához társul, megcsókolja a kezüket. Plébániája híveihez és a rászoruló testvérekhez társul, akiket teljes szívvel szolgált egészen az utolsó reggelig. A pápa lélekben egyesül az egész comói közösséggel.”

„Roberto atya meghalt, tehát él – folytatta beszédét a bíboros. – A szeretet nem hal meg soha, még a halállal sem. Mi, papok gyakorta olvassuk az evangéliumnak ezt a szakaszát: »nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja barátaiért«. Nem lehetünk egészen keresztények, ha nem tesszük magunkévá ezeket az igéket. De miért is történt ez éppen Roberto atyával, és miért nem velem? Nem tudom” – válaszolt a kérdésre Krajewski bíboros.

Roberto atya az életében megtestesítette Jézus imádságát: „Miatyánk, legyen meg a te akaratod, és ne az enyém. Szenteltessék meg te neved, és ne az enyém! Jöjjön el a te Országod, és ne az enyém!” Ez a rész különösen ránk, papokra vonatkozik, akik a tiszta evangéliumot kell hogy éljük, amit Jézus illatával kell terjesztenünk, akárhová is megyünk. Teréz anya Newman bíboros imádságát ajánlotta a nővéreinek, akik mindennap kijárnak a szegények szolgálatára, hogy megjelenítsék magát Jézust: „Drága Jézus, segíts, hogy bárhová is menjek, ott a te illatodat terjesszem, áraszd el lelkemet Lelkeddel és Életeddel. Hasd át és birtokold egészen a lényemet, olyannyira, hogy az csak visszfénye legyen a tiédnek. Ragyogj rajtam keresztül, és légy jelen bennem, hogy mindenki, akivel kapcsolatba kerülök, a te Jelenlétedet tapasztalja meg a lelkemben...” – idézte a bíboros.

Végül Konrad Krajewski Oscar Cantoni comói megyéspüspökhöz fordulva így fogalmazott: „Kedves Oscar atya, biztos vagyok benne, hogy sok pap és világi hívő jön hozzád, hogy továbbvigyék Roberto atya evangéliumi művét, mert ez az út a valóban működő evangélium.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

Vigília Roberto atyáért a comói dómban.Roberto Malgesini