Erdő Péter megáldotta az Amerikai úti idegsebészet új kápolnáját

Hazai – 2015. november 30., hétfő | 20:25

November 30-án Erdő Péter bíboros ünnepi szentmisében áldotta meg az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (OKITI) és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye együttműködésével a fővárosi Amerikai úti egészségügyi intézményben kialakított Szent Kereszt-kápolnát.


KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (ismertebb nevén Amerikai úti idegsebészet) képviseletében Nagy Zoltán főigazgató és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye képviseletében Erdő Péter bíboros 2015. szeptember 21-én ünnepélyes keretek között aláírták azt a szerződést, amely lehetőséget teremtett az intézmény területén egy katolikus kápolna kialakítására és működtetésére. A kialakítás költségét a főegyházmegye saját forrásból finanszírozta.

Az első emeleti lépcsőfordulóban, a szélesre tárt ajtószárnyak felett a felirat: Szent Kereszt-kápolna. Odabent apró terem, kétszer négy szék várja a híveket. Az átadóünnepségre érkezők a fel- és lefelé futó lépcsőket is elfoglalták a szertartás előtt.


Nagy Zoltán, az OKITI főigazgatója a szentmise elején köszöntőjében elmondta, hogy az intézmény számára ez az advent gyönyörű, mert megnyílik kápolnája, majd felkérte az esztergom-budapesti érseket a hitélet gyakorlására kialakított épületrész megáldására.

Erdő Péter bíboros örömének adott hangot, hogy az új kápolnát felajánlhatják Istennek. „Könyörögve kérjük Őt, legyen segítségünkre kegyelmével, szent erejével áldja meg a vizet. Hintsen meg vele minket bűnbánatunk jeléül, keresztségünk emlékezetére, és tisztítsa meg vele az új kápolna falait. Minket pedig és minden testvérünket, akik ebben a kápolnában az isteni tikokat ünnepeljük, vezesse a mennyi Jeruzsálembe, Krisztus a mi urunk által” – imádkozta az Áldások könyve nyomán a főpásztor, majd szenteltvízzel hintette meg a kápolnát.


Az evangéliumi részlet (Lk 19,1–10) az alacsony termetű Zakeus történetét idézte fel, a fővámosét, aki szétosztotta vagyonát a szegények s az általa megkárosítottak közt, mire Krisztus így szólt hozzá: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia.”

Erdő Péter homíliájában kifejtette: az evangélium különböző beteg és szegény emberek gyógyulásáról szól. Halljuk, amint Jézus azt mondja nekik: „Hited meggyógyított téged.” A hit, a megtérés úgy is megjelenik a Szentírásban, mint a szegény és kifosztott emberek Istenhez fordulása.

A mai evangéliumi szakaszban azonban másról esik szó: egy híres és gazdag ember, aki a vagyonát nem éppen tisztességes úton szerezte, tér meg Jézushoz. Ebben a történetben bomlik ki, amit a vámos érzett, hogy elrontotta az életét, s nem elég erős magában visszatérni az igaz útra – fogalmazott a bíboros, hangsúlyozva: nem elég az sem, ha érdeklődéssel fordulunk Jézus tanítása felé. Az érdeklődés Zakeusban is megvan, tekintélyes emberként még a fára is felmászik, hogy láthassa Krisztust, akitől szeretne valamit. Jézus azonban megelőzi közeledését, maga hívja le a fáról, majd olyat tesz, amire ma azt mondanánk, ez a legnagyobb illetlenség: meghívatja magát vendégségbe. Megteszi, mert tudja, akivel magát meghívatja, annak azzal szerzi a legnagyobb örömet. Tudja, Zakeus is ezt szerette volna: egyszer Krisztussal beszélni, közelről hallgatni tanítását, vagy akár a tanítványává lenni. Jézus megérzi ezt, ezért kéredzkedik vendégségbe. Zakeus pedig megváltoztatja életét.


Ez a mai evangélium legfontosabb mondanivalója – emelte ki Erdő Péter. – Mert nem elég, hogy Zakeus vendégül látja Krisztust. Ha csupán ennyi történt volna, biztosan nem említi a Szentírás. De történt más is. Zakeus Jézus közelségének hatására új emberré lett. Ahogy az evangélium zárómondata fogalmaz: „Az Emberfia ugyanis azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett.”

Ez az, ami mindannyiunknak új lehetőséget teremt, amit el kell fogadnunk, amin nekünk is keresztül kell mennünk. Nem elég meghallgatni Jézus tanítását, hanem meg kell változtatni az életünket – hangsúlyozta a bíboros.

Ebben az összefüggésben nagyon fontosak azok a kezdeményezések, amelyek Budapest-szerte a segítő szeretet vonalán újra meg újra megjelennek – fogalmazott a főpásztor, majd hozzátette: Nem könnyű dolog az életünket megváltoztatni. Nem rendeli el ezt ugyanis senki. Zakeusnak a szívéből jött a változás, magától ébredt rá, hogy másként kell élnie. Sőt rájött arra is, jóvá kell tennie valamit, amit elrontott.


Ezért nem robbantott ki forradalmakat története során az egyház, helyette megjelentek az első betegeket és szegényeket gondozó intézmények, amelyeket a keresztény szeretet nevében önzetlenül működtettek alapítóik – emlékeztetett Erdő Péter.

A bíboros kiemelte: A szív megtérése azt jelenti, odafigyelünk másokra. Ez hat ki azután a családokra, s később remélhetően az egész társadalomra. Ehhez nélkülözhetetlen Jézus jelenléte, mivel a mi emberi erőnket meghaladja.

Ezért fontos ez a mai nap – hangsúlyozta a főpásztor –, amikor itt, az idegtudományi intézetben kápolnát áldunk meg, s arra gondolunk, hogy Krisztus ebben az emberi kézzel épített hajlékban is otthonra talál. Azért akar ideköltözni, hogy reményt adjon, hogy segítsen. Jézus az Eucharisztiában közel akar lenni a beteg emberekhez, s azokhoz, akik az ő érdekében fáradoznak – fogalmazott az esztergom-budapesti érsek, és hozzátette: Az Oltáriszentség előtt végzett imádság legyen kiapadhatatlan erőforrás.


Köszönet és elismerés illeti mindazokat, akik ennek a kápolnának a létrejöttét lehetővé tették. Hogy itt a lelkipásztorkodás ne csupán vigasztaló szót jelentsen, hanem magának Krisztusnak az ellenállhatatlan erejét közvetítse az emberek felé – zárta szentbeszédét Erdő Péter bíboros.


Fotó: Lambert Attila

Ditzendy Attila/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria