Erősödő kapcsolat a Pázmány és a Horvát Katolikus Egyetem között

Külhoni – 2019. március 1., péntek | 11:14

A budapesti és a zágrábi katolikus egyetem rektora az öt évvel ezelőtt megkötött kétoldalú megállapodás további lehetséges bővítési területeiről folytatott részletes – a kapcsolatok teljes körére kiterjedő – egyeztetést február 19-én Zágrábban, a Horvát Katolikus Egyetem (HKE) székhelyén.

A PPKE és a HKE hivatalosan rögzítette, hogy jelentősen szélesíteni kívánja az oktatói, kutatói és hallgatói mobilitásba bevont közös tudományos területeket. Szuromi Szabolcs és Željko Tanjić rektorok megállapodtak az eddigi együttműködési keretek szorosabbra vonásában a két, azonos értékrendet valló és azonos célok eléréséért tevékenykedő intézmény között, különösen mindennek kifelé történő hiteles képviselete tekintetében.

Ez egyfelől megnyilvánul a közös (különböző szintű és tudományterületű) – mindkét fél számára hasznos – pályázati projektek előkészítésében és benyújtásában; másfelől a PPKE aktív szerepvállalásával – oktatói és kutatói állomány bevonásával – a folyamatos segítségnyújtásban, hogy a HKE újabb alap- és mesterképzésű programokat, szakirányú továbbképzéseket és kutatási együttműködéseket tudjon indítani zágrábi helyszínnel.

Mindkét fél egyetértett abban, hogy ennek a tevékenységnek az elsődleges célja, hogy a HKE minél több program tekintetében el tudja érni a teljesen önálló, magas szintű, államilag akkreditált képzést, így rövid távon megteremthető legyen a PPKE és a HKE által kiállítható közös diploma feltételeinek teljesítése. A két fél folytatni kívánja a legutóbb a műszaki és informatikai területen megkezdett gyümölcsöző együttműködését is.

Szuromi Szabolcs, miután koncelebrált szentmisén vett részt a zágrábi székesegyházban, hivatalos programja keretében személyesen nyújtotta át Željko Tanjić rektornak (a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagjának) a PPKE által adományozható, és számára 2018. október 17-én megítélt, legmagasabb tudományos elismerést, a Pázmány-plakettet.

Forrás és fotó: PPKE Rektori Hivatal

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria