Értékes 19. századi iratokkal gazdagodott a debreceni Görögkatolikus Püspöki Levéltár

Hazai – 2021. május 8., szombat | 17:57

A levéltár munkatársai április 28-án látogattak el a pocsaji parókiára, hogy az ott fellelhető iratanyagot beszállítsák a levéltár raktárába. Az út alkalmával kiemelkedő értékű iratokra bukkantak. A most Debrecenbe kerülő 31 kötet között 1830-tól kezdve találhatók anyakönyvek, parókiális iratok és protokollumok.

A parókiális iratok között említésre méltó az az 1845-ben keletkezett lajstrom, amely 1844-től kezdődően mutatja be az egyházközség gazdálkodását. A hátsó borítóján pedig egy vázlatos historia domus is található, amelyben az egyházközség történéseit örökítették meg „Pro aeterna memoria”, azaz a dolgok örök emlékezetéül.

Az anyakönyvek kiemelt fontosságúak a családfakutatás szempontjából, de sok esetben egyháztörténeti és településtörténeti vonatkozásuk is van. Ez alól a pocsaji anyakönyvek sem kivételek.

II. József (1780–1790) uralkodásáig az anyakönyveket általában nem rovatok szerint, hanem folyamatosan vezették, napok és hónapok szerint. A rovatok (megkereszteltek, házasság, elhunytak) a 18. század utolsó negyedétől kezdtek elterjedni. A 18. század elejéig a feljegyzéseket általában egy könyvben vezették. Ezek az ún. „vegyes” anyakönyvek.

A keresztelési, házassági, halotti anyakönyvek nemcsak a szentségek kiszolgálását rögzítették, hanem egyúttal közhitelű dokumentumoknak is számítottak, mivel 1895. október 1. előtt állami anyakönyvezés nem létezett.

A most állományba került anyakönyvek közül kiemelkedik a „kereszteltek, bérmáltak, házasultak és meghaltak” anyakönyve, amit még Illésfalvi Papp-Szilágyi Simon kanonok, pocsaji parókus kezdett el vezetni 1830-ban.

A kötet különlegessége abban rejlik, hogy az első lapja egy díszes címoldal, amely megörökíti a parókus nevét és a parókiához tartozó filiákat, a másodikon pedig egy keresztelési jelenet ábrázolása található.

A kötet további két tematikus képet tartalmaz, az egyik a házassági, míg a másik a halotti anyakönyv első oldalán található. A képek alján pedig felirat örökíti meg azok készítőjét, Grava Miklós pocsaji iskolamestert. Bár az irat restaurálásra szorul, értéke ennek ellenére is kiemelkedő.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria