Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában

Külhoni – 2021. március 10., szerda | 15:06

Március első hétvégéje hagyományosan Isten Szolgája Esterházy János emlékének jegyében telik Prágában a csehországi magyarság körében. Ez ebben az esztendőben, az Esterházy-emlékévben sem volt másként, azonban a Csehországban érvényben lévő szigorú járványügyi szabályok miatt csak korlátozott részvétel mellett lehetett megtartani a megemlékezéseket március 6–7-én.

Szombaton a prágai motoli temető jelképes sírjánál kezdődtek az Esterházy-emlékév prágai eseményei. Ezen sír jelképes nyughelye Esterházy Jánosnak, a felvidéki magyarság mártírsorsú képviselőjének, illetve Bryks Josef II. világháborús veteránnak, aki szintén a kommunista hatalom áldozata, és jelképes sírhelye a diktatúrák világnézeti, politikai áldozatainak.

Rövid beszéd után az emlékezés koszorúit helyezték el Magyarország prágai nagykövetsége, a prágai magyar katolikus plébánia, illetve a csehországi civil szervezetek képviselői.

A résztvevők Balga Zoltán prágai magyar lelkész vezetésével imádkoztak a boldoggá avatásért, hogy minél több ember számára jel lehessen Esterházy áldozatos példája.

Vasárnap a prágai Szent Henrik- és Kunigunda-templomban Balga Zoltán mutatott be szentmisét Esterházy János boldoggá avatásáért, melyen a járványügyi rendelkezések alapján korlátozottan vehettek részt a hívek, de ezen nehézségek ellenére is szép számban kapcsolódtak be. A szentmisén jelen voltak a magyar nagykövetség és a csehországi magyar szervezetek képviselői is.

A szentmise homíliájában Balga Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy korunk emberéből talán „már kiveszett a buzgóság az Isten dolgaiért”. Erre ugyanakkor „Isten időt és képességeket is adott nekünk”. Ezt a felelősséget, felhívást érezte meg Esterházy János is, amikor életével és halálával is bizonyította buzgóságát Isten dolgai iránt.

A plébános felidézte Esterházy János helytállását a történelem azon korszakában, amikor nehézség volt az elcsatolt területeken magyarnak és hívőnek maradni. Ugyanaz a buzgóság vezette a magyar ügybe vetett hitében, mely az Isten dolgaiban vezette, de ugyan ilyen buzgósággal állt ki a szlovákiai zsidók jogfosztása és deportálása ellen is, amit „lelkiismereti okból nem tudott támogatni”.

Merítsünk hitéből és buzgóságából, melyet a teremtő Atya adott nekünk is kincsként, és imádkozzunk közösen a boldoggá avatás sikerességéért – zárta beszédét Balga Zoltán.

A szentmise végén Boros Miklós, Magyarország Csehországba delegált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete tartott beszédet, melyben hangsúlyozta, hogy Esterházy János nemcsak magyar hazafi, politikus, hanem leginkább keresztény példakép, és együtt kell dolgozni emlékének ápolásán nemcsak Prágában, hanem egész Csehországban.

*

A csehországi magyarok az emlékév hátralévő részében is – a járványügyi rendelkezések figyelembevételével – folytatják Esterházy János emlékének ápolását.

Forrás és fotó: prágai magyar katolikus plébánia

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria