Eucharisztikus csoda Magyarországon – A bátai Szent Vér-kegyhely

Kultúra – 2021. február 9., kedd | 17:28

A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében indított sorozatot a Vatikáni Rádió. A második rész a bátai Szent Vér-kegyhely eucharisztikus csodájával foglalkozik. Szerzője Sümegi József történész, a bátaszéki II. Géza Gimnázium igazgatója, állandó diakónus, jelenleg a kegyhely kinevezett lelkipásztori felelőse.

A középkorban, az átlényegülés teológiai tanának kialakulása idején, Európa-szerte számos csoda történt, amely igazolta Krisztus valóságos jelenlétét a szent színek alatt: a misebor vérré változott, a szentostya vérezni kezdett. Magyarországon is több helyen maradt fenn emléke ilyen eucharisztikus csodának (Kassa, Győr, Szeged, Pécs, Vasvár), közülük a leghíresebb és máig élő Báta, Magyarországon ma az egyetlen Szent Vér-kegyhely. A középkorban történt eucharisztikus csoda és a Szent Vér ereklyéje országos hírű kegyhellyé tette, amelyet királyaink is rendszeresen felkerestek, temploma pedig az ország nemzeti szentélye lett.

Bátán 1093-ban Szent László király alapított bencés apátságot, ahol

a szerzetesek élték a maguk zárt, monasztikus életét egészen addig, amíg a 14. század közepén egy esemény az apátság életét gyökeresen meg nem változtatta.

Az apátsági templomban eucharisztikus csoda történt az 1350-es években. A csoda leírása nem maradt fenn, a későbbi forrásokból azonban rekonstruálható. 1385-ben már kialakult kultuszra utaló nyomokat találunk. Azt is tudjuk, hogy a csoda az átváltoztatott szentostya vérzése volt, mert a középkori források többször nevezik „sanguinolens Hostia”-nak, azaz vérző ostyának. Az ereklyét gótikus úrmutatóban tartották, üvegtok alatt, vélummal fedték, és ezüst koronákkal rögzítették a monstranciához. Tiszteletéhez hozzátartozott, hogy nagyobb ünnepeken felmutatták a népnek. A kegyhely két legjelentősebb búcsúnapja úrnapja és Szent Mihály arkangyal ünnepe volt.

A bátai apátság történetében a csoda idejéből, a 14. század közepéről szinte nem maradt fenn egyetlen forrás sem. A közel két évtizedes hallgatás oka az lehetett, hogy ezt az eseményt meg kellett élni a szerzeteseknek. A boldog szemlélés évei voltak ezek, mint az apostolok számára a Tábor-hegyen töltött idő.

Fel kellett dolgoznia a konventnek, hogy vége a nyugodt monasztikus életnek, hiszen a csodát mindenki látni akarja.

Először a kegyúr, maga Lajos király, aki 1359-ben a Délvidéken viselt hadat, és húsvét hetében a környéken tartózkodott. Minden bizonnyal maga is meggyőződött a Bátán történtekről, sőt, az apátságot védelmébe is vette. Ebből a korszakból ránk maradt egy nagyon értékes emlék, Pál bátai apát 1377-ből származó síremléke, azé az apáté, aki szemtanúja lehetett az eucharisztikus csodának.

Ezt követően a bátai monostor egyre ismertebbé vált. Hívek tömegei látogatták. Az 1380-as évektől már királyi zarándoklatok célpontja volt, Mária királynő és Zsigmond király többször is elzarándokolt Bátára. Zsigmond, amikor 1434-ben a császárkoronázásra Rómába érkezett, a pápától búcsúengedélyt kért az ország legjelentősebb kegyhelyeinek, köztük a bátai kegytemplomnak is. Ebben az időben történt egy olyan csoda, amely tovább növelte a kegyhely ismertségét. A török fogságba került magyar sereg és vezére a Szent Vérhez fohászkodott szabadulása érdekében.

Garai János vasbilincsei még Mátyás korában is ott függtek a kegytemplom ajtófélfáin, hirdetve a fővezér csodálatos szabadulását.

A Hunyadi család különleges szeretettel ragaszkodott a kegyhelyhez. A fiatal Hunyadi János ugyanis a közelben győzte le a lázadó magyar bárók seregét. Ezzel nemcsak az ország belső békéjét sikerült megteremtenie, hanem saját politikai karrierjét is elindította, hiszen erdélyi vajdává nevezték ki.

Hunyadi a Megváltó Szent Vér iránti háláját egész családja lelkébe beoltotta. A felesége által hímzett miseruha a kegytemplom ékessége volt, még külön nevet is kapott: Nagy Bársonynak nevezték.

Hunyadi László halála előtt úgy végrendelkezett, hogy fekete miseruhát vigyenek Bátára, s ebben mondják el érte a gyászmisét. Mátyás király többször is hosszabb időt töltött Bátán, és gazdag ajándékokkal halmozta el a kegyhelyet. A mohácsi csata előtt itt választották meg a fővezéreket, és itt hallgatott szentmisét, gyónt és áldozott a király, II. Lajos, mielőtt Mohácsra indult.

A kegyhelyet, amely a magyarság megtartó ereje volt a fokozódó török támadások idején is, az ellenség 1539-ben megsemmisítette. Tízezer embert hurcolt el innen, s a Szent Vér-ereklye is megsemmisült.

A kegyhely az 1938-as eucharisztikus kongresszus évében épült újjá. Hirdeti Jézus szeretetét, felmutatja eucharisztikus jelenlétét, őrzi szentséges Vérének tiszteletét. És az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében szeretettel várja mindazokat, akik ma is segítségét kérik.

A Vatikáni Rádió A legfőbb Jóhoz mindenben a legértékesebb és legszebb illik! címmel címmel indított sorozatot a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében.

A sorozat első, Népi vallásosság és Eucharisztia című részét ITT olvashatják.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Lambert Attila; Loósz Róbert

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria