Felszentelték az újonnan épült Szentlélek-templomot Veresegyházon

Hazai – 2016. május 14., szombat | 17:39

Beer Miklós váci megyéspüspök május 14-én felszentelte Veresegyházon az újonnan épült Szentlélek-templomot, melynek egy évvel ezelőtt rakták le az alapkövét. A szertartáson részt vett Varga Lajos segédpüspök, Molnár Zsolt plébános, Pásztor Béla polgármester és az egyházmegye papjai.

 

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Pásztor Béla polgármester köszöntötte „a nap főszereplőjét”, Beer Miklós püspököt és az ünnep valamennyi résztvevőjét, majd felkérte a főpásztort, áldja meg először a felújított plébániaépületet, mely a megnövekedett egyházi élet színtere lesz a jövőben.

Beer Miklós köszöntő szavai után az egyházmegye papsága átvonult a most felújított plébániaépülettől az új templomba, melynek kapujában Pásztor Béla polgármester átadta a Szentlélek-templom jelképes kulcsát Beer Miklósnak, ezzel kifejezve, hogy a város nevében átadja az épületet az egyháznak, az egyház lesz a gondnoka: „őrizze az egyház a világ végezetéig”. A kulcs maga is helyi művész alkotása, amint a templomot tervező építész, Nagy László is az egyházközség tagja.

Beer Miklós váci megyéspüspök átvette a kulcsot, átnyújtotta azt Molnár Zsolt plébánosnak, a templom lelkipásztorának, majd zsoltáridézettel buzdította a híveket a belépésre: „Az Urat magasztalva lépjetek be kapuján, énekelve vonuljatok szent hajlékába!”

Beer Miklós az Úr áldását kérte az új orgonára is, majd megszentelte a templomépületet. Amikor elhallgattak az orgona futamai, megjegyezte, hogy nem hiába van a püspöki címerében is hangszer, és felszólította a híveket, „mondjunk egy csöndes hálaimát ezért a templomért.”

A főpásztor a homíliában kifejezte „a mindenki szívében lévő örömet”; felidézte a templomépítés előzményeit, kiemelve az egyetértésben zajló közös munkát, mely a Szentlélek ajándéka. Sok ajándékot kapunk, ha hiszünk az isteni szeretetben – a Lélek ajándékait is megkapjuk. Mindaz, ami emberré tesz minket, a Lélek ajándéka – hangsúlyozta. Pál apostol a Lélek gyümölcseiről ír – ezeket osztja meg velünk az Úristen.

Beer Miklós elmondta, első „víziója” ebben a templomban az utolsó vacsora terme volt – ahol imádkozva várták a pünkösdi csodát a tanítványok. Kiemelte, külön öröm, hogy együtt ünnepelhetünk protestáns testvéreinkkel, és megköszönte, hogy a szükségben mellettünk álltak – ez is olyan ajándék, melyet a Szentlélek ad nekünk.

Az újonnan épült templom a mennyei Jeruzsálemet idézi föl – mondta a püspök –, ez a mi reménységünk, minden liturgiánkban ezt akarjuk átélni, az Istennel való nagy találkozást. Minden elővételező jelképe annak, amit Isten készít nekünk; az atyai ház ennek a templomnak a tükre.

Beer Miklós hálát és köszönetet mondott mindenkinek, aki hitt benne, hogy létrejöhet ez a templom, és reményét fejezte ki, hogy az új templom még inkább kitárja ajtaját mindenki felé, majd kérte az Úr megszentelő áldását az új oltárra.

A szentmise után Molnár Zsolt plébános szintén köszönetet mondott mindenkinek, különösen Pásztor Béla polgármesternek, aki szívén viselte a templom ügyét, valamint Nagy László építésznek, az egyházközség tagjának, aki szakértelemmel és szívbéli odaadással, átimádkozva tervezte a templomot.
Molnár Zsolt háláját fejezte ki többek között a testvérfelekezetek képviselőinek, akik támogatták az új katolikus templom megszületését. Külön köszönettel illette Fukk Lóránt református lelkészt, aki befogadta a katolikus híveket a református templomba: az építkezés idején ott zajlottak a napi szentmisék.

Fukk Lóránt református lelkész beszédét egy igével kezdte Péter apostol leveléből: „...mivel ő, a Szent hívott el titeket – magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint meg van írva: »Szentek legyetek, mert én szent vagyok«” (1Pét 1, 15–16). Most, hogy a templom megépült, fontos feladatot kaptak a hívek: „szentek legyetek”. Töltsétek be a házát azzal a csodával, amelyet az Úr nektek adott – buzdított a lelkész. Elmondta, egy évvel ezelőtt barátja, Molnár Zsolt plébános megígértette vele, a templomszentelésre hoz egy saját verset – ezt az ígéretét betartotta, és felolvasta a Szentlélek-templom szentelésére íródott művét, mely ezekkel a szavakkal zárult: „legyetek a Lélektől lelkes egyház”.

* * *

Veresegyházon 2013-ban kezdődött a régi templomépület, az Árpád-házi Szent Erzsébet-templom felújítása. A késő barokk templomépület egy 800 lakosú települést szolgált ki, azonban napjainkra Veresegyház 18 000 fős lakossággal rendelkezik; így 2013 júliusában megszületett a döntés: új templom épül, amely a szakrális szolgálaton túl a város komolyzenei rendezvényeinek is helyet biztosít majd.

2015. május 23-án rakták le a Szentlélek-templom alapkövét; az ünnepélyes alkalmon részt vettek a testvéregyházak lelkészei és hívei is. Az építkezés ideje alatt a református templomban tartották a szentmiséket; emellett református, evangélikus és baptista testvéreink gyűjtést rendeztek a katolikus templom építésének támogatására.

A május 14-i szentelés utáni vasárnap, pünkösdvasárnap az újonnan épült templom első búcsúnapja.

Fotó: Lambert Attila

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria