Ferenc pápa az Angelus előtt: Egymással egységben és vidáman haladjatok előre!

Ferenc pápa – 2019. június 16., vasárnap | 19:59

Június 16-án a Szentatya a közép-olaszországi Camerinóban bemutatott délelőtti szentmise végén imádkozta el a szokásos vasárnapi Úrangyalát. Ferenc pápa beszédének fordítását teljes egészében közreadjuk.

Tegnap Pozzomaggioréban, Szardínia szigetén boldoggá avatták Edvige Carbonit, a nép egyszerű lányát, aki a mindennapok egyszerűségében átölelte a keresztet, tanúságot téve a hitről és a tevékeny szeretetről. Adjunk hálát Krisztus eme hűséges tanítványáért, aki egész életét Isten és a felebarát szolgálatában élte le. Tapsoljuk meg az új boldogot, mindnyájan!

Szeretnénk külön megemlékezni a menekültekről az ENSZ által nekik szentelt világnapon. Ez a nap mindenkit szolidaritásra szólít a háborúk, az üldöztetések, az alapvető emberi jogok megsértése elől menekülő férfiakkal, nőkkel és gyermekekkel. Egyházi és polgári közösségeink álljanak melléjük, fordítsanak gondot szükségleteikre és szenvedéseikre!

Aggodalommal figyelem a feszültségek növekedését a Perzsa-öbölben. Mindenkit felkérek, hogy a közel-keleti konfliktusok összetett problémáinak megoldására diplomáciai eszközöket használjon. Megújítom továbbá sürgető felhívásomat a nemzetközi közösség felé, hogy minden erőfeszítést tegyen meg a párbeszéd és a béke előmozdítása érdekében.

Most, a szertartás végén szívből köszöntelek mindnyájatokat, akik jelen vagytok. Szeretettel köszöntöm továbbá a betegeket, az időseket, a rabokat, és mindazokat, akik rádión és televízión keresztül lélekben követték a szentmisét. Hálás köszönetem mindazoknak – intézményeknek, szervezeteknek, egyesületeknek és magánszemélyeknek –, akik dolgoztak eme rövid, de sűrű látogatásomért, nagylelkűen együttműködve a Camerino–San Severino Marche főegyházmegyével. Szeretném külön üdvözölni és bátorítani San Severino Marche lakosait, akiket majd a magasból üdvözlök, amikor helikopterrel elrepülök városuk fölött.

Kedves testvéreim, kívánom, hogy egymással egységben és vidáman tudjatok előrehaladni a hit, a remény és a szeretet útján, hűen ahhoz a számos tanúságtételhez az életszentségről, amelyben gazdag a földetek. Gondolok többet között Szent Venantiusra, Szent Severinusra, Szent Ansovinusra, Tolentinói Szent Miklósra, Szent Pacificusra és Boldog Battista Varanóra. De ugyanígy arra a „szomszédban élő” számos szentre is, akiket nem avattak boldoggá vagy szentté, de akik hordozták – és hordozzák – és átalakították a családokat és a közösségeket a keresztény élet erejével.

Most pedig imádkozzuk el közösen az Úrangyala imát. Az egész egyházmegye közösségét a Szent Szűzre bízom, akit számos kegyhelyen tiszteltek, és akit főleg a Santa Maria in Via [Úton lévő Szűzanya] néven szólítotok. Ő, aki anyai jelenlétével segítette Jézus tanítványainak első közösségét, segítse a mai Egyházat is, hogy jó tanúságot tegyen az evangéliumról.

[Angelus Domini…]

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria