Ferenc pápa a béke építésére buzdította a mozambiki politikai élet szereplőit

Ferenc pápa – 2019. szeptember 6., péntek | 14:41

Az elnöknél tett látogatást követően szeptember 5-én, csütörtökön délelőtt a pápa beszédet intézett a mozambiki politikai élet, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőihez.

A Szentatya arra ösztönzött, hogy el kell utasítani az erőszakot, és igent kell mondani a békére, ahogy Szent II. János Pál is kérte 1988-as mozambiki látogatásakor.

A pápa csütörtökön reggel fél 8-kor magánszentmisét mutatott be a nunciatúrán. Mielőtt elindult volna első hivatalos programjára, a Scholas Occurrentes Alapítvány mozambiki programjainak vezetőit és néhány résztvevőjét fogadta. A találkozón bemutatták neki az alapítvány mozambiki tevékenységét. A pápa felidézett néhány történetet Buenos Aires-i gyermekkorából, amikor rongyokból készített labdával fociztak a ház udvarán.

Ferenc pápa első hivatalos programjaként látogatást tett Filipe Jacinto Nyussi mozambiki államfőnél a Ponta Vermelha palotában. Az elnök 1990-ben szerzett gépészmérnöki diplomát a csehországi Brnóban, házas és négy gyermeke van. A négyszemközti megbeszélést követően bemutatták a pápának az államfő családját, majd sor került az ajándékcserére.

Ferenc pápa ezt követően találkozott a mozambiki közélet képviselőivel. Beszédében először megemlékezett a tavaszi Idai és Kenneth hurrikánok pusztításának károsultjairól. Lelki közelségét és szolidaritását fejezte ki nekik. A gondviselő Istent kérte, buzdítson minden civil és társadalmi szereplőt arra, hogy a személyt állítsák a középpontba, így mozdítsák elő a szükséges újjáépítési folyamatokat a hurrikán pusztította területeken.

A pápa ezután a mozambiki békefolyamatról szólt. Elismerését fejezte ki az egy hónapja aláírt békeegyezményről, amely véglegesen felszámolta a bal- és jobboldal közötti katonai ellenségeskedést. Mérföldkőnek nevezte ezt abban a békefolyamatban, amelyet az 1992-ben Rómában aláírt általános egyezmény indított el. Ennek köszönhetően megszilárdult a béke, amelynek első hajtásait azóta megtapasztalhatták Mozambikban.

Ahogyan a 17 éves polgárháborút lezáró, 1992. október 4-én, Szent Ferenc ünnepén Rómában aláírt békeszerződés, úgy a 2019-es megállapodás is nagy részben az Egyház, a Sant’Egidio közösség türelmes munkájának gyümölcse.

Az egyezmények támogatják a reményt, és bizalmat adnak ahhoz, hogy ne a testvérharc írja a történelmet, hanem az a képesség, hogy testvérként ismerjük fel egymást, akik ugyanannak a földnek a gyermekei vagyunk és közös sorsunk alakítói. A béke bátorsága ez, amely nem egy brutális és erőszakos erőt jelent, hanem a közjó fáradhatatlan keresésében valósul meg – fogalmazott Ferenc pápa.

Majd utalt Szent II. János Pál 1988-as mozambiki látogatására, amely során arra buzdította a pápa az ország népét, hogy mondjon nemet az erőszakra és igent a békére. „A hosszan tartó béke keresése kemény, kitartó munkát igényel, amelyet elszántan, de fanatizmus nélkül, bátran, de túlfűtöttség nélkül, állhatatosan, intelligensen kell végezni. A béke nemcsak a háború hiányát jelenti, hanem fáradhatatlan elkötelezettséget arra, hogy felismerjük, biztosítsuk, a gyakorlatban újraépítsük testvéreink elfeledett méltóságát azért, hogy ők is saját nemzetük sorsa főszereplőinek érezhessék magukat” – figyelmeztetett a Szentatya.

Rámutatott továbbá, hogy a béke tette lehetővé a fejlődést Mozambikban. Arra buzdította a mozambikiakat, hogy szilárdítsák meg azokat a struktúrákat és intézményeket, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy senki ne érezze magát elhagyatottnak. Itt külön kiemelte Ferenc pápa a fiatalokat.

Ők e föld reménysége és jelene, akiknek méltóságteljes utat kell találniuk tehetségük fejlesztéséhez – hangsúlyozta. – A béke kultúrájának építésébe új nemzedékeket is be kell vonni. Ez a folyamat segítse elő a találkozás kultúráját, ismerje el a másikat, alakítson ki szoros kapcsolatokat és építsen hidakat. Ehhez életben kell tartani az emlékezetet, amely a jövő felé vezető út. Ez a közös célok és értékek, gondolatok keresésére ösztönöz, és hozzájárul a nagyvállalati érdek legyőzéséhez annak érdekében, hogy a nemzet gazdagságát mindenki, különösképpen is a szegények szolgálatába állítsák. Ezek a béke fegyverei, a jövő méltóságának alapjai! – hívta fel a figyelmet a pápa.

Beszéde végén közös otthonunk védelmére hívta a mozambiki közélet képviselőit. „A föld védelme egyben az élet védelmét is jelenti. Megóvása különleges figyelmet igényel, amikor a kifosztásának, elprédálásának tendenciáit tapasztaljuk, és azt, hogy nem a mozambiki emberek művelhetik meg, illetve nem a nép közjava ösztönzi a döntéseket. A béke kultúrája magában foglalja az eredményes, fenntartható és befogadó fejlődést, amelyben minden mozambiki ember sajátjának érezheti országát, és amelyben megvalósul a testvériség és az egyenlőség. Legyetek a béke és a kiengesztelődés jövőjének építői! Ezek a gyermekeitek jövőjének biztosítékai.”

Ferenc pápa végül annak a reményének adott hangot, hogy a Mozambikban tett látogatásával hozzájárulhat ahhoz, hogy a béke, a kiengesztelődés és a remény uralkodjon az országban.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria