Ferenc pápa a francia Katolikus Akcióhoz: A fiatalokat vezessétek Krisztus megismerésére

Ferenc pápa – 2022. január 15., szombat | 20:03

Ferenc pápa január 13-án audiencián fogadta a francia Katolikus Akció küldöttségét. A „látni, dönteni és cselekedni” – hármas módszer alkalmazására buzdította a küldötteket, és arra kérte őket, kövessék az evangéliumot és segítsék a fiatalokat abban, hogy életükben és az Egyházban főszerepet vállaljanak.

Az Apostoli Palota Kelemen termében találkozott a Szentatya a római zarándoklaton tartózkodó francia Katolikus Akció vezetőségével. A Szentatya emlékeztette a jelenlévőket, hogy alapítójuk, Joseph Cardijn bíboros életprogramja ma is érvényes: elgondolkodtatni a fiatalokat saját életükről, s a cselekvés és az evangéliumhoz igazítás révén segíteni, hogy fölfedezzék Jézus jelenlétét személyes élettörténetükben.

A Katolikus Akció mozgalmának meghívása ma is az apostolkodásra szól. Megszólítva a fiatalokat segíthet nekik rátalálni az élet értelmére és az igazság keresésére, még ha kevésbé erős is a hitük, mert ha felkarolják őket, növekedhetnek az életszentségben – hangsúlyozta Ferenc pápa, aki szerint Joseph Cardijn bíboros hármas módszere: „látni, dönteni és cselekedni” a három fő ige, mely életprogramként is javasolható.

Látni annyit tesz, mint megfigyelni az életünket alakító eseményeket, családi, kulturális és keresztény gyökereinket. A Katolikus Akció éppen arra tanít, hogy

elemezzük saját személyiségünk és létünk értelmét, hogy észrevegyük Isten működését minden pillanatunkban.

Így kicsit eltávolodva tudunk rátekinteni, és megérthetjük, milyen finoman cselekszik az Úr életünkben – mutatott rá Ferenc pápa, és a Fratelli tutti kezdetű enciklikájára utalva azt kérte, a kiindulási pont legyen az adott helyzet, mégha az gyakran aggasztó jelleget ölt is a mai világban.

A második lépés a megkülönböztetés, megfontolás, amikor Isten igéjének mérlegére tesszük életünket. Egyik oldalra helyezzük a világ és az életünk történéseit, a másikra pedig Isten igéjét, hogy lássuk, mit kíván tőlünk az Úr. Az Isten szavának fényében való elmélkedés tulajdonképpen szinodalitás is, amit a Katolikus Akció mozgalmai kifejlesztettek az idők során, főleg a csoportéletben.

A szinodalitás olyan életstílus, amit el kell sajátítanunk; ebben

a főszereplő a Szentlélek, aki elsősorban úgy jelenik meg életünkben, ha olvassuk Isten igéjét, elmélkedünk róla és közösen osztozunk benne.

Ferenc pápa konkrét példával is szolgált: a keresztnek van egy vízszintes és egy függőleges szára. A vízszintes a mi életünk, történetünk, emberségünk. A függőleges szár az Úr, aki eljön hozzánk igéjével és Lelkével, hogy értelmet adjon életünknek.

El kell fogadnunk, hogy életünket Jézus szemével vizsgáljuk, hogy szerény emberi mivoltunk találkozzon az Ő isteni átalakító erejével.

A Katolikus Akció csoportjait arra buzdította a pápa, hogy mindig fontos helyet biztosítsanak Isten szavának, az imának, a belső lelki életnek, a szentségimádásnak.

A harmadik állomás a cselekvés, amit az evangélium tanítása szerint mindig Istennek kell kezdeményeznie.

A cselekvés az Úrhoz tartozik, az Ő kizárólagos joga, aki inkognitóban kíséri életünket.

A mi szerepünk annyi, hogy támogatjuk és elősegítjük Isten cselekvését szívünkben, a valósághoz idomulva, ami folyamatosan alakul.

Ferenc pápa végül a fiatalokhoz és az európai keresztény mozgalmak követőihez fordult, akik a múlthoz képest több kétséget táplálnak az intézmények iránt, könnyedebb kapcsolatokat keresnek, érzékenyebbek az emberi kapcsolataikban és ezért sebezhetőbbek, törékenyebbek az előző generációknál.

A Katolikus Akció küldetése az, hogy megszólítsák ezeket a fiatalokat, segítsenek abban, hogy növekedjenek Krisztus és a felebarát szeretetében, rávezetve őket arra, hogy merjenek jobban elköteleződni, legyenek saját életük és az Egyház életének főszereplői, hogy a világ meg tudjon változni.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria