Ferenc pápa Hoser érseket állandó apostoli vizitátornak nevezte ki Međugorjéba

Kitekintő – 2018. június 1., péntek | 14:30

Ferenc pápa 2018. május 31-én Henryk Hosert, a lengyelországi Warszawa-Praga nyugalmazott érsekét határozatlan ideig kinevezte a međugorjei plébánia különleges apostoli vizitátornak ad nutum Sanctae Sedis, vagyis a Szentszék szolgálatára.

A lengyel érsek nagy pasztorális elismerésben részesült Ferenc pápa részéről. Mostantól a zarándokok lelkipásztori ellátásával foglalkozik majd, a jelenések valódiságának megállapítása azonban nem tartozik a feladatai közé.

Még semmilyen hivatalos megerősítés nem hangzott el a Mária-jelenések természetfeletti voltával kapcsolatban, amelyek már évtizedek óta tartanak, de Ferenc pápa jelentőségteljes döntése sokat elmond arról, mi a legfontosabb a Szentatyának: a sok-sok zarándok lelkipásztori kísérése, akik a világ minden részéről érkeznek Međugorjéba.

„Kizárólag pasztorális megbízatásról van szó – adja hírül a Vatikán sajtószolgálatának közleménye –, összhangban azzal a különleges megbízatással, amelyet Hoser érsek még 2017. február 11-én kapott és az utóbbi hónapokban ért véget.”

„Az apostoli vizitátor feladatköre a međugorjei plébánia közösségének stabil és állandó lelkipásztori ellátásának biztosítására terjed ki, valamint azoknak a híveknek a kísérésére, aki zarándokként érkeznek a városba, és akik felé különleges figyelemmel kell fordulni.”

Greg Burke, a vatikáni sajtószolgálat igazgatója hangsúlyozta Hoser érsek megbízatásának „lelkipásztori és nem doktrinális” karakterét, így a mai napon kihirdetett döntés „nem jelent hittani állásfoglalást” a međugorjei Mária-jelenések valódiságával kapcsolatban. A kinevezés nem jelenti a međugorjei kérdés „lezárását”, hanem jelenti Hoser küldetésének „következő lépését”. Az érsek „Međugorjében fog lakni, hogy a helyi püspökkel és ferencesekkel együtt dolgozzon”.

Ismeretes a tény, hogy noha Hosernek soha nem volt feladata a jelenésekkel kapcsolatos állásfoglalás, csak a hívek lelkipásztori ellátása, személyesen azonban kedvező véleménnyel van a jelenések hivatalos elismerését illetően. A mostani, határozatlan időre szóló, a hívek lelkipásztori ellátására irányuló, és a pápának közvetlenül alárendelt megbízott kinevezése magában hordozza a tényt, miszerint ilyen kinevezésre eddig nem került sor, mégpedig a Mostari Egyházmegyére való tekintettel, amelynek főpásztora, Ratko Perić püspök elutasítja a jelenéseket, és hamisnak mondja őket.

Köztudott továbbá, hogy XVI. Benedek pápa Camillo Ruini bíborost bízta meg egy bíborosokból, püspökökből és teológusokból álló bizottság irányításával, amelynek feladata a Međugorjéval kapcsolatos dokumentáció alapos átvizsgálása volt.

Amikor a bizottság munkája lezárult, az eredményeket továbbították Ferenc pápának, aki azután több ízben és nyilvánosan tett tanúságot arról, milyen nagyra értékeli a bizottság munkáját és a vizsgálat konklúzióját.

Ruini bizottságának vaskos dossziéját, amely minden üzenetet megvizsgált és minden látnokot kikérdezett, a Hittani Kongregáció nem egy állásfoglalásában átminősítette. A pápa azonban minden esetleges döntést fenn akart tartani saját magának, és arra kérte a hittani dikasztérium tagjait, hogy véleményüket közvetlenül vele osszák meg először.

Hoser érsek határozatlan időre szóló felügyelői kinevezése arra is rámutat, hogy a jelenésekkel kapcsolatos érdemi döntések még a jövő zenéje, az elsődleges most és a jövőben is a Međugorjéba látogató zarándokok lelkipásztori ellátása. A nyugalmazott lengyel megyéspüspök kinevezése egy első lépés abba az irányba, amelyet Ruini bizottsága is javasolt annak idején, vagyis hogy közvetlenül a Szentszéknek kellene átvenni annak a több millió zarándoknak a pasztorális ellátását, akik évente érkeznek a hercegovinai városkába, mely 1981-ben vált híressé a történelemben valaha történt legnagyobb számú Mária-jelenések következtében.

Fordította: Koszoru Péter

Forrás: Andrea Tornielli/Vatican Insider

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria