Ferenc pápa: Isten bocsánatát nem lehet megtagadni egyetlen bűnbánótól sem

Ferenc pápa – 2015. szeptember 1., kedd | 18:59

A Szentatya levelet írt Rino Fisichella érseknek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa elnökének az irgalmasság szentévében elnyerhető kegyelmekről. A levelet a Vatikán szeptember 1-jén, kedden hozta nyilvánosságra honlapján. A Vatikáni Rádió összefoglalóját olvashatják.

Levelében a Szentatya annak a kívánságának ad hangot, hogy a közelgő irgalmasság rendkívüli szentéve képviselje az Isten irgalmával való találkozás igazi pillanatát minden hívő számára. Ferenc pápa számos pontot kiemel, amelynek figyelmet kell szentelni, hogy meg tudjuk ünnepelni a szentévet. Iránymutatást ad azoknak, akik szentévi búcsút szeretnének nyerni, hogy az mindenkihez Isten irgalmasságának igazi élményeként jusson el.

A pápa kijelenti, hogy az egyházmegyék hívei vagy a Rómába zarándokló hívek búcsút nyerhetnek, ha elzarándokolnak a szent kapuhoz, amely minden székesegyházban és az egyházmegyés püspök által kijelölt templomban, illetve a négy pápai bazilikában nyitva lesz. Búcsú nyerhető a szentévben emellett azokon a kegyhelyeken is, ahol az irgalmasság kapuja nyitva lesz, valamint azokban a templomokban, amelyeket hagyományos szentévi templomként tartanak számon.

Fontos – mutat rá üzenetében a pápa –, hogy ez a pillanat összekapcsolódjon elsősorban a kiengesztelődés szentségével és a szentmisével, amely során az irgalmasságról elmélkednek. Kísérje ezeket a szertartásokat a hit megvallása, az ima a pápáért és szívbeli szándékaiért az egyház és az egész világ javára.

Ferenc pápa azok felé is fordul, akiknek különböző okok miatt nincs módjuk áthaladni a szent kapun. A betegek és idősek, akik egyedül vannak és nem tudják elhagyni otthonaikat, éljék meg hittel és örömteli reménnyel a megpróbáltatás e pillanatát, járuljanak a szentáldozáshoz vagy vegyenek részt szentmisén és közösségi imán, akár a különböző kommunikációs eszközökön keresztül. Ilyen módon elnyerhetik a szentévi búcsút.

A pápa figyelme az elítéltekre is kiterjed, akik korlátozva vannak szabadságukban. Ők is elnyerhetik a búcsút a börtönök kápolnáiban. A Szentatya arra biztatja a rabokat, hogy amikor átlépnek cellájuk ajtaján, gondolatban és imában forduljanak az Atyához. Ez a gesztus felidézheti számukra a szent kapun való áthaladást, mert Isten irgalmassága képes átalakítani a szíveket és a rácsokat a szabadság élményévé.

A szentévi búcsút az elhunytak is elnyerhetik. Ahogy megemlékezünk róluk a szentmisében, úgy imádkozhatunk is értük, hogy az Atya irgalmas arca szabadítsa meg őket minden bűnüktől, és ölelje őket magához végtelen boldogságába.

Ferenc pápa az abortuszhoz folyamodott nőkkel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy Isten bocsánatát senkitől nem lehet megtagadni, aki megbánta vétkét. Ezért a Szentatya úgy döntött, hogy minden eddigi gyakorlattal szemben minden papot feljogosít arra, hogy feloldozza az abortusz bűne alól azokat, akik elkövették, de szívből megbánva azt megbocsátást kérnek érte.

Frankó Tamás egyházjogász kérdésünkre elmondta: a magyarországi egyházmegyék gyakorlata szerint az abortusz büntetésének elengedésére a gyóntatási fakultással rendelkező papok felhatalmazást kapnak a főpásztoroktól, melyet minden évben megújítanak és az egyházmegyei körlevelekben közölnek.

Végül a pápa figyelembe veszi azoknak a híveknek az aggodalmait is, akik különböző okok miatt a Szent X. Pius Testvériség papjai által vezetett templomokba járnak. Kifejezi reményét, hogy a közeljövőben megoldást találnak a teljes szeretetközösség visszaállítására a Testvériség papjaival és elöljáróival. E hívek javát szem előtt tartva a Szentatya elrendeli, hogy az irgalmasság szentévében azok, akik a kiengesztelődés szentségéhez járulnak a Szent X. Pius Testvériség papjainál, érvényes és jogos módon feloldozást nyernek bűneik alól.

Ferenc pápa azt kéri üzenetében, hogy az egyház a jubileumi évben fedezze fel újra az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiben rejlő gazdagságot. Minden alkalommal, amikor egy hívő személyesen megéli ezek bármelyikét, szentévi búcsút nyer.

Az irgalmasság szentéve 2015. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, a II. vatikáni zsinat lezárásának 50. évfordulóján kezdődik, és 2016. november 20-án, vasárnap, Krisztus Király ünnepén ér véget.

Forrás: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria