Ferenc pápa a nagyvállalatok és bankok vezetőihez: Adjatok esélyt a fiataloknak és a szegényeknek!

Ferenc pápa – 2024. június 20., csütörtök | 10:32

A Szentatya június 15-én ügyvezető igazgatók egy csoportját fogadta a Vatikánban, akik nagyvállalatok és bankok élén állnak a világ különböző részein. Egyre döntőbb szerepet játszanak nemcsak a gazdasági életben, hanem a társadalomban és a politikában is. Ferenc pápa felszólította őket: vállalják felelősségüket és merjenek bátor döntéseket hozni a környezet, a szegények és a fiatalok érdekében.

Alessandra Smerilli nővér, az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatának Dikasztériuma titkára kísérte el az audienciára a Sustainable Markets Initiative tagjainak csoportját. A szervezet a Laudato si’ kezdetű enciklika alapelvei szerint fáradozik a fenntartható piaci kezdeményezések kidolgozásán és működtetésén; 2020-ban a davosi gazdasági világfórumon hozta létre III. Károly (akkori walesi herceg). 

A pápa a delegációhoz intézett beszédében leszögezte: a nagyvállalatok hatással vannak a nemzetközi kapcsolatokra is, ezért a vezetők döntései sok ezer dolgozót és befektetőt érintenek, egyre inkább globális szinten. A gazdasági hatalom összefonódik a politikai hatalommal. A nagyvállalatok ugyanis nem csupán a fogyasztást, a takarékoskodást és a termelést befolyásolják, hanem ezen túlmenően a kormányok sorsát, a nemzeti és nemzetközi politikát és a fejlődés fenntarthatóságát is.

Ez az önök valósága, az önök világa – kezdte beszédét a pápa, majd hozzátette: tudatosítani kell és kritikusan szemlélni, mérlegelni, hogy teljes mértékben tudják vállalni felelősségüket döntéseik közvetett vagy közvetlen hatásaiért. Hiszen ma a gazdaság sokkal több, mint gazdaság. Ezért tehát Ferenc pápa három kihívást állított a nagyvállalatok, bankok vezetői elé: a környezetvédelmet, a szegények és a fiatalok felkarolását.

A Szentatya mindenekelőtt a környezet és a Föld iránti felelősségre hívta föl a figyelmet. Súlyos környezeti válság idején élünk, ami sok tényezőtől függ, beleértve a tegnapi és mai gazdasági és vállalati döntéseket. Nem elegendő betartani az államok törvényeit, melyek túl lassan haladnak előre. Újításra van szükség, elébe kell menni a jövőnek, bátor és előretekintő döntésekkel, amelyeket mások is követhetnek. A vállalati innováció elsősorban ma közös otthonunk gondozására kell, hogy irányuljon.

Ferenc pápa ezután a szegényebbekről és a kiselejtezettekről való gondoskodásról beszélt. Nem szabad elfeledkeznünk róluk! Az úgynevezett körkörös gazdaság ma kulcsszóvá vált, ami arra szólít, hogy a selejtet újra felhasználjuk, illetve hogy a termékek életciklusát minél jobban meghosszabbítsuk. Bár újrahasznosítjuk az anyagokat, még nem tanultuk meg „újrahasznosítani”, nem pedig leselejtezni az embereket, a dolgozókat, különösen a legtörékenyebbeket, akiknek sajnos gyakran a selejt kultúrája dönti el a sorsát.

A pápa rámutatott: óvakodni kell a meritokráciától, melyet arra használnak, hogy igazolják a szegények kizárását, akiket érdemtelennek ítélnek, egészen odáig, hogy magát a szegénységet is hibaként róják fel. Nem szabad megelégedni egy kis emberszeretettel, ez túl kevés! A kihívás az, hogy a vezetők bevonják a szegényeket a vállalatokba, erőforrássá tegyétek őket a köz javára. Lehetséges – fűzte hozzá a Szentatya, majd megvallotta: „olyan világról álmodom, amelyben a kiselejtezettek lehetnek a változás főszereplői – de úgy rémlik, hogy ezt egy bizonyos Jézus már megvalósította, nem gondolják?”

A harmadik tanács, melyet a pápa a nagyvállalatok és bankok ügyvezetőire bízott, a fiatalok felkarolása. Ma a fiatalok gyakran a szegények közé sorolhatók, hiszen szűkölködnek erőforrásokban, lehetőségekben, jövőben. Ez pedig paradox módon ott is megfigyelhető, ahol nagyon sok a fiatal, de kevés a rendelkezésre álló eszköz, és ott is, ahol egyre kevesebb a fiatal, de eszközök lennének. Egyetlen szakmát sem lehet elsajátítani a vállalat vendégszeretete nélkül, ami azt jelenti, hogy nagylelkűen befogadják a fiatalokat akkor is, amikor még nincs tapasztalatuk és megfelelő kompetenciáik. „Legyenek nagylelkűek, fogadják be a fiatalokat a vállalataikba, előlegezzék meg nekik a jövőt, hogy ne veszítse el a reményt egy egész nemzedék!” – kérte Ferenc pápa.

A Szentatya ezzel zárta beszédét: „Kedves barátaim, nagy és szép az önök felelőssége! Az Úr segítse önöket, hogy azt bátor döntésekre használják a környezet, a szegények és a fiatalok javára! Ez lesz a leggyümölcsözőbb befektetés gazdasági téren is. Köszönet azért, amit már most tesznek: önök úttörők, ne csüggedjenek, folytassák!” Ferenc pápa áldását adta az ügyvezetőkre, vállalataikra, reményeikre és munkájukra.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria