Ferenc pápa a Törvényszövegek Pápai Tanácsához: A jog szolgálja a lelkek üdvösségét

Ferenc pápa – 2020. február 21., péntek | 19:05

Ferenc pápa február 21-én, pénteken délelőtt a Konzisztórium teremben fogadta a Törvényszövegek Pápai Tanácsa közgyűlésének mintegy harminc résztvevőjét. A plenáris ülésen Erdő Péter bíboros, prímás is részt vett a közgyűlés munkájában, melynek egyik fő témája a kánonjogi kódex VI. könyvének felülvizsgálata volt.

Ferenc pápa a kánonjogászokhoz intézett beszédében a jog lelkipásztori és gyógyító jellegére utalt, melynek célja, hogy visszaállítsa a jogsértés előtti állapotot a közösségben és a jogsértő számára egyaránt.

Megköszönte a Szentatya a Törvényszövegek Pápai Tanácsa tagjainak szolgálatát, melynek célja: a római pápa mint egyetemes törvényhozó törvénykezési feladatának segítése, kibocsátott törvényeinek helyes magyarázata, a többi dikasztérium segítése kánonjogi kérdésekben, valamint a legfőbb tekintély alá tartozó törvényhozók szabályozó szövegeinek törvényességi ellenőrzése. A tanács ezenkívül támogatja a részegyházakat és püspöki konferenciákat a törvénymagyarázat és a jogalkalmazás vonatkozásában.

Szükséges visszaszerezni és elmélyíteni a kánonjog eredeti szerepét Krisztus misztikus testében, az Egyházban, ahol Isten szava és a szentségek az elsődlegesek. A jogi normának szükségszerű, de alárendelt szerepe van a közösség szolgálatában – szögezte le a pápa. – A dikasztérium ennek megfelelően törődjön a valódi jogi képzéssel az Egyházban, mely megérteti a kánonjog lelkipásztori jellegét: küldetése a lelkek üdvösségének szolgálatában áll.

Ferenc pápa idézett XVI. Benedek szeminaristákhoz írt leveléből: „Tanuljátok meg megérteni és megszeretni a kánonjogot a maga szükségszerűségében és gyakorlati alkalmazásában. Egy jog nélküli társadalom jogtalan társadalom lenne. A jog a szeretet feltétele.” A jog ugyanis a garanciája, hogy nem önkényes megoldásokat keresünk a problémákra, és mint ilyen, bástyája az utolsók és szegények védelmének.

A Szentatya a leírt beszédhez szabadon hozzátette: a darabokban zajló harmadik világháborúban hiányzik a jog; a diktatúrák jog nélkül születnek és így növekednek, de az Egyházban ez nem történhet meg!

A büntető törvény valójában lelkipásztori eszköz – mutatott rá a pápa. – A megyéspüspöknek a szolgálatával járó bírói küldetését is ennek tudatában kell gyakorolnia. Büntetést csak akkor szabjon ki, ha a már korábban alkalmazott lelkipásztori gondoskodás nem vezetett eredményre. Ennek megfelelően csak határesetekben, a gyógyítás végső eszközeként lehet alkalmazni, amikor más utak nem bizonyultak hatékonynak.

Az állami törvénykezéssel ellentétben a kánonjog főként a helyrehozatalra törekszik, elsőként is magának a vétkesnek a javát akarja. Minden bűntény ugyanis az egész Egyházat érinti, éppen ezért fontos a vétkes gyógyítása – hangsúlyozta Ferenc pápa. Végül arra kérte a Törvényszövegek Pápai Tanácsa tagjait, folytassák fontos revíziós munkájukat: korszerűsítsék és tegyék szerves egésszé a büntető normákat.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatikán News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria