Ferenc pápa üzenetet küldött a családi gazdaságok évtizedének nyitónapjára

Ferenc pápa – 2019. május 30., csütörtök | 11:21

A 2019 és 2028 közötti időszakra a családi gazdaságok évtizedét hirdette meg az ENSZ az éhínség felszámolása és a fenntartható fejlődési célok megvalósítása érdekében. Ferenc pápa május 29-én, a családi gazdaságok évtizedének nyitónapja alkalmából üzenetet küldött a FAO vezetőségének.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 72. ülése 2017. december 20-án azzal a céllal hirdette meg a családi gazdaságok évtizedét, hogy elősegítsék a javukat szolgáló politikai intézkedéseket, előmozdítsák az éhínség és a szegénység elleni küzdelemet, továbbá megvalósítsák a fenntartható fejődési célkitűzéseket.

Ferenc pápa az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) főigazgatójának címezte a családi gazdaságok évtizedének nyitónapjára küldött üzenetét. A Szentatya hangsúlyozza: a családi gazdaságok évtizedének célja az Agenda 2030 keretrendszerben szereplő fenntartható fejlődési célok közül a második feladat megvalósítása: fel kell számolni az éhínséget, el kell érni az élelmiszer-biztonságot, valamint elő kell segíteni a fenntartható mezőgazdaságot.

A pápa kiemeli ezzel kapcsolatban a család fontos szerepét. A család ugyanis olyan kapcsolati hálózat, amelyben megtanulunk másokkal és a világgal harmóniában élni. Ez termékeny talajt biztosít és példát ad a fenntartható mezőgazdaság megvalósításához, ami nemcsak e területre, hanem az emberiség egészére és a környezetvédelemre is jótékony hatással van. Ilyen értelemben a család segít abban, hogy értékeljük az emberiség, a teremtett világ és a mezőgazdaság összekapcsolódását.

A családi élet a szubszidiaritás alapelvének példája, ami formálni tudja a társadalmi rendet – hangsúlyozza Ferenc pápa, aki azt szorgalmazza, hogy a hatóságok működjenek együtt a családokkal a vidéki területek fejlesztésében anélkül, hogy szem elől tévesztenék a közjót, és biztosítsanak elsőbbséget a leginkább rászoruló emberek szükségleteinek.

Az „alulról építkező szubszidiaritás” segít, hogy figyeljünk szomszédainkra, megmutatja, hogy a családi gazdaságokban szükség van a női géniusz sajátos hozzájárulására. A fejlődő országokban a nők jelentős mértékben részt vesznek, fontos szerepet töltenek be a mezőgazdasági tevékenységben – írja a pápa.

A legkevésbé fejlett országokban jelentkező élelmiszer-, továbbá a gazdasági és pénzügyi válság új erőfeszítésekhez vezetett, melyeknek köszönhetően a mezőgazdasági tevékenység nemcsak a foglalkoztatás, hanem az egyének és a közösségek fejlesztésének is eszközévé vált. A fiatalok foglalkoztatása a mezőgazdaságban – azon túl, hogy a munkanélküliség elleni küzdelem egyik lehetősége – új energiákat is hozhat a szektorba, amely stratégiai jelentőségű lehet számos országban.

A Szentatya kiemeli: Át kell értékelni az oktatási rendszert, hogy jobban tudjon válaszolni a mezőgazdasági szektor szükségleteire, ezáltal segítve a fiatalok munkaerőpiaci integrációját. Ösztönözni kell a fiatalok tehetségének kibontakoztatását a mezőgazdaságban azáltal, hogy megfelelő oktatási lehetőségeket biztosítanak számukra, és olyan gazdaságpolitikát alkalmaznak, amely a változás és a fejlődés megteremtőivé teszi őket közösségeikben, az ökológia figyelembe vételével.

Az oktatási rendszernek a tudás puszta közvetítéséből egy olyan ökológiai kultúra előmozdításává kell átalakulnia, melyben új gondolkodásmód, politika, nevelési program, életmód és spiritualitás érvényesül, a technokrata szemlélettel szemben (vö. Laudato si’, 111) – írja Ferenc pápa. – Ezen értékeknek a családban történő átadása átformálhatja a helyi közösségek és a világ életét.

Üzenete végén a pápa a FAO főigazgatójához fordulva rámutat: a családi gazdaságok évtizede – azon túl, hogy hozzájárul az éhínség felszámolásához – ösztönzőleg hat a társadalmi tudatosság növelésére az alapvető szükségleteket nélkülöző embertársaink iránt.

Megfelelő struktúrákat kell biztosítani a népeknek, amelyek segítik őket az éhínség felszámolásában. Ez csak összefogás eredményeként valósulhat meg, olyan szemlélettől vezérelve, amely figyelembe veszi az alapvető emberi jogokat és a nemzedékek közötti szolidaritást mint a fenntarthatóság alapját – hangsúlyozza a FAO-nak küldött üzenetében Ferenc pápa.

*

A FAO családi gazdaságok évtizedével kapcsolatban készített angol nyelvű videója itt látható:

Forrás: Fao.org; Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria