Henryk Hoser érsek, szentszéki küldött: „Nem kell aggódnunk Međugorje miatt!”

Nézőpont – 2017. március 16., csütörtök | 18:20

Henryk Hosert, Varsó-Praga érsekét nevezte ki Ferenc pápa a Szentszék különleges küldöttének Međugorjéba, hogy megvizsgálja, milyen lelkipásztori támogatásra van szüksége a Mária-kegyhelyre zarándokló híveknek. Az Aleteia portál kérdezte az érseket a misszióról.

– Érsek úr, mikor indul Međugorjéba?

– Nemrég azt hallottam valahonnan, hogy már ott vagyok és Szűz Mária csodálatos módon meggyógyított… A viccet félretéve: első, tájékozódó jellegű látogatásom március végén veszi kezdetét.

Elsőként Bosznia-Hercegovina apostoli nunciusával és a szarajevói érsekkel találkozom majd. Aztán természetesen találkozom a helyi püspökkel, Mostar püspökével és a szentélyben dolgozó ferences testvérekkel. Először mindenképpen figyelmesen meghallgatom majd a különféle véleményeket és megvizsgálom az ottani helyzetet lelkipásztori szempontból.

– Ez lesz az első alkalom, hogy a kegyhelyre látogat, de nem ez lesz az első különleges küldetése, igaz?

– Igaz, hogy soha nem voltam még Međugorjéban, de az egyházmegyém, a Varsó-pragai Egyházmegye (Diecezja warszawsko-praska) sok híve jár oda, és meg szoktam hallgatni, amit mesélnek.

Az is igaz, hogy nem ez lesz az első missziós utam a pápa különleges küldöttjeként. Eddig három ilyen jellegű küldetésem volt. Két rövid apostoli látogatás: két-két hetet töltöttem Togóban és Beninben, megvizsgáltam a két ország szemináriumainak helyzetét. A harmadik egy hosszabb küldetés volt: másfél évet töltöttem Ruandában, rögtön a népirtás után. Ez az a tapasztalat, amelyből bátorságot merítettem ahhoz, hogy elvállaljam a međugorjei látogatást.

– El tudná magyarázni olvasóinknak a jelenlegi helyzetet a međugorjei Mária-jelenések és hitelességük kapcsán?

– 2010-ben a Szentszék kinevezett egy különleges hittani bizottságot Camillo Ruini bíboros vezetésével. 2014-ben a bizottság végzett a munkájával és konklúzióit a szentatya elé tárta, aki ezt követően átadta az ügyet a Hittani Kongregációnak. A kongregáció mindeddig nem adott közre végleges állásfoglalást.

– Küldetése nem csupán magukra a jelenésekre vonatkozik, hanem lelkipásztori jellegű. Mindenesetre nem mindenki érti, miért egy lengyel érsek kapta a különleges küldetést Ferenc pápától. Az egyik weboldal azt állította, hogy érsek úr a „Mária-jelenésekkel kapcsolatos konflikust vizsgálja majd”.

– A rám bízott küldetés a kiegészítése a hittani bizottság által végzett munkának. A kegyhelyre minden évben két-két és félmillió zarándok érkezik az egész világról. Karizmatikus hellyé vált. Fontos szem előtt tartani azt a tényt, hogy sok hívő megy el Međugorjéba, akiknek kétségtelenül lelki gazdagodására szolgál a zarándoklat.

Ezen a helyen nagy igény van a lelkipásztori támogatásra. Mintegy ötven gyóntatófülke van itt. Az a gond, hogy gyakran nincs elég gyóntató, aki beszéli a különböző nyelveket...

A Szentszék által kiadott közlemény szerint a küldetésem az, hogy közelebbről megvizsgáljam az ottani helyzetet lelkipásztori szempontból, különös tekintettel a zarándokok szükségleteire. Fel kell mutatnom új lelkipásztori kezdeményezések lehetőségét is. A cél segíteni a lelkipásztori gondoskodást és jobban koordinálni a helyi lelkipásztori tevékenységet.

– Az egész világon sok hívő kezdett aggódni, miután kinevezték a különleges küldöttet és közzétették a helyi püspök nyilatkozatát amely vitatja a jelenések hitelességét. „Haszontalan volt az általuk megtett zarándoklat? Imáik nem voltak hitelesek?” – teszik fel a kérdéseket maguknak. Érsek úr, mint a pápa lelkipásztori küldötte, hogyan tudná megmagyarázni a jelenlegi helyzetet, hogyan oszlatná el a félelmeket?

– Egyáltalán nem kell aggódnunk! Az Egyház még nem nyilatkozott a jelenések hitelességéről. Nyugodtan kell kivárnunk a végleges állásfoglalást. Bizonyára nem ez az első alkalom, amikor az Egyház lassan hoz döntést, főleg azért, mert a međugorjei Mária-jelenések formája jelentősen különbözik a jól ismert, korábbi jelenésektől.

Végső soron ez a kérdés semmit nem változtat az Egyház Mária-tiszteletről való tanításán. Ha Međugorjéban kialakult a Mária-tisztelet, ha ilyen hatalmas tömegek érkeznek, akkor ez egy olyan hely, ahol a Mária-kultusz erősödni fog. Isten Anyját bárhol lehet tisztelni, különösképpen azokon a helyeken, ahol ez a tisztelet ilyen termékeny, ahogyan a sok tanúságtétel mutatja.

A szentatya tudatában van ennek, és ezért nemcsak a lelkipásztori helyzetet szeretné megvizsgálni Međugorjéban, hanem – amennyiben szükség van rá – meg szeretné találni a módját annak, hogy javuljon a zarándokokról való lelkipásztori gondoskodás ezen a Szűz Máriának szentelt helyen.

– Engedje meg, hogy megragadjam az alkalmat és üdvözöljem az olvasók nevében és mielőbbi teljes felépülést kívánjunk.

– Azt szeretném kérni az Aleteia olvasóitól, hogy imádkozzanak međugorjei küldetésem sikeréért. Az Egyházért vállalom ezt a szentatya által rám bízott küldetést, azt kívánom, mihamarabb a lehető legközelebb kerüljünk egy objektív igazsághoz és ez a misszió pozitív, konkrét eredményeket hozzon.

Az Egyház megbízottja vagyok, de az Egyháznak imádkoznia is kell értem, ahogyan egykor Szent Péterért és Szent Pálért imádkozott. Az Egyházban végzett munkánk, látható és láthatatlan tevékenységünk mozgatóereje mindenekfelett az imádság.

Henryk Hoser érsek, a varsó-pragai egyházmegye püspöke 1942-ben született Varsóban. Az orvosi egyetemen diplomázott, 1968-ban belépett a Katolikus Apostolság Társaságába (pallottinusok).

Miután filozófiából és teológiából is diplomázott, és pappá szentelték, Párizsba ment, majd Ruandába misszióba (1975–1996). 1978-ban alapított egy orvosi és szociális központot Kigaliban, amelyet 17 éven keresztül vezetett. A ruandai polgárháború után a Szentszék apostoli vizitátorként ismét az afrikai országba küldte.

II. János Pál 2005-ben érseki rangra emelte, a Népek Evangelizációja Kongregáció társtitkára és a Pápai Missziós Művek elnöke lett. 2008-ban XVI. Benedek pápa kinevezte a Varsó-pragai Egyházmegye püspökévé. 2017 februárjában Ferenc pápa a Szentszék különleges küldöttévé nevezte ki Međugorjéba. 2017 elején elárulta, hogy maláriában szenved.

Forrás és fotó: Aleteia.org

Magyar Kurír
(tzs)

Kapcsolódó fotógaléria