A hitoktatásról és a cigánypasztorációról tartottak képzést kispapoknak Gyulafehérváron

Külhoni – 2019. március 19., kedd | 16:05

A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet keretei között működő Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola (EMEI) szervezésében hitoktatás és cigánypasztoráció témájában tartottak képzést a kispapoknak március 15-én és 16-án.

A hitoktatás iránt érdeklődő kispapok Székely Beáta és Kind Csilla kolozsvári hitoktatók révén betekintést nyerhettek az interaktivitáson alapuló katekézis világába. A gyakorlati képzés mellett a közös tevékenység révén a katekéták megosztották tapasztalataikat az iskolai és plébániai hitoktatásról, nagy hangsúlyt fektetve a különböző korcsoportok sajátosságaira.

Az első nap zárásaként a meghívott előadók a kispapi közösség egészének tartottak Kett-pedagógiai elemeket tartalmazó foglalkozást, amely – mint Kiss Endre spirituális, az EMEI védnöke fogalmazott – színt vitt a szeminárium hétköznapjaiba.

A hitoktatás témájával párhuzamosan Márkus András, a sepsiszentgyörgy-őrkői Mária Világ Királynője személyi plébánia lelkipásztora a cigánypasztorációban szerzett tapasztalatait osztotta meg az érdeklődőkkel. A tapasztalatok mellett gyakorlati tudnivalókkal is ellátta a kispapokat, akiknek hangsúlyozta a társadalom peremére szorultak körében végzett pasztoráció fontosságát. A „cigánypap” – ahogyan magára többször utalt a meghívott előadó – személyes hangvételű előadása zárta a kétnapos képzést A cigányok és a szentségek címmel.

A következő hasonló kurzus témája a család- és betegpasztoráció lesz.  Az idei képzések abban különböznek az előző évek gyakorlatától – mondták el a szervezők –, hogy az év közben tartott képzéseket nyári pasztorális gyakorlat egészíti ki az említett területeken.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria