Hogy a mustármagok hatalmas fává nőjenek – Átadták a Veresegyházi Katolikus Gimnázium új épületét

Hazai – 2019. szeptember 2., hétfő | 16:52

Szeptember 1-je számunkra, akik a Föld északi féltekéjén élünk – még ha már nem is vagyunk diákok – egy új időszak kezdetét jelenti. A Veresegyházi Katolikus Gimnázium közössége számára idén különösen is, hiszen birtokba vehették az iskola új épületét, amit tanévnyitó szentmise és ünnepség keretében adtak át, illetve áldott meg Marton Zsolt váci megyéspüspök.

Ez a nap az egész város ünnepe – hangzott el többször is az átadáson. És valóban, a szeptemberi dátumot meghazudtoló nyári hőségben nem csak a gimnázium pedagógusai, diákjai és szüleik vettek részt a tanévnyitón. A szentmisét Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye nyolc napja felszentelt új püspöke mutatta be Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspök; Csáki Tibor, a váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) főigazgatója; Molnár Zsolt veresegyházi plébános, valamint a környező települések lelkipásztorai koncelebrálásával. Az ünnepségen jelen volt Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője; Pásztor Edina, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházfinanszírozási, Támogatási Koordinációs és Fejlesztési Főosztályának vezetője, valamint Veresegyház közéleti vezetői, a környező települések polgármesterei, Pest megye egyházi és állami iskoláinak igazgatói, a testvéregyházak képviselői, Zsigmond László építész, Somogyi Veronika belsőépítész, illetve a kivitelező cégek, a Laterex Építő Zrt. és a ZÁÉV Építőipari Zrt. képviselői.

Marton Zsolt a szentmisén felolvasott evangéliumi részlet egyik mondatáról elmélkedett homíliájában: „Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják” (Lk 14,11). A Jeruzsálem felé tartó Jézus egy vallási vezető házába tér be, ott hangzik el ez a mondat. Ez a vallási vezető a farizeusi kegyességi mozgalomhoz tartozott, mely eredetileg, a babiloni fogság után megújulási mozgalom volt, de Jézus idejében már megmerevedett struktúrává vált.

De mit is jelentenek ezek a kifejezések: alázat, felmagasztalás? – tette fel a kérdést a püspök. Alázaton sokan a félelemből vagy hátsó szándékból való meghunyászkodást, elvtelen szolgalelkűséget értenek. Pedig az igazi alázat azt jelenti, hogy valaki tisztában van a saját értékeivel, tudja, hogy tehetséges valamiben, de azt is tudja, hogy ezek forrása Isten. Hogy ezek tőle kapott ajándékok – és feladatok, mert Isten úgy adja nekünk, hogy a ránk bízottak javára kell fordítanunk őket. Az alázatos ember tudatában van mindennek, és folyamatosan köszönetet mond ezért Istennek.

Marton Zsolt a katolikus gimnázium új épületének megnyitása kapcsán, idézve a Katekézis Általános Direktóriumát, rámutatott: a katolikus iskolában az evangéliumi szabadság és szeretet légkörét vagyunk hivatottak megteremteni. Kizárólag ebben a légkörben leszünk képesek egymást formálni és megtanulni az igazi alázatot – vagyis úgy tanítani és tanulni, hogy szüntelenül hálát adjunk a minket végtelenül szerető Istennek a lelki és szellemi kincsekért.

Az evangéliumi szeretethez tartozik, hogy nem teszem magamat az első helyre, hanem azt nézem, miben tudok a másiknak segíteni, miközben én is elfogadom a szeretetet. Ahhoz, hogy erre képes legyek, naponta oda kell fordulnom Jézushoz, segítséget kérve tőle, aki szeret engem és elfogad úgy, ahogy vagyok.

A megyéspüspök szentbeszéde végén azt kérte: „Hívjuk meg együtt Jézust ebbe az iskolába, de ne vendégnek, hanem lakónak!” Ha ő állandó tagja lesz a gimnázium közösségének, minden a legjobban fog menni, a tanulás, a tanítás is, és a szeretet egyre nagyobb lesz. „Ha egy tortát felszeletelünk, minél több részre osztjuk, annál kevesebb jut egy embernek. A jézusi szeretettel éppen fordítva van: minél inkább szétosztjuk, annál több jut mindenkinek. Ezt váltsuk életté itt, a Veresegyházi Katolikus Gimnázium új épületében!”

A szentmise végén Beer Miklós püspök mondott köszönetet Pásztor Bélának, Veresegyház polgármesterének, aki több mint ötven éve vezeti a települést, és a szívén viselte a Veresegyházi Katolikus Gimnázium létrejöttét, majd az iskola otthonának megépülését is. A tanítás 2017 szeptemberében indult a gimnáziumban, ami ideiglenesen a régi városházán kapott helyet.

Beer Miklós úgy fogalmazott, Pásztor Béla különleges karizmát kapott Istentől, amit ő alázattal visel. „Mindaz, ami az elmúlt fél évszázad alatt Veresegyházon történt, rajtad keresztül valósult meg. Egy kis faluból egy csodálatos város épült, ahol élet van, ahol az emberek szeretik egymást, ahol jó élni.” A nyugalmazott megyéspüspök hálája jeléül átadta a polgármesternek Ferenc pápa áldását.

Pásztor Béla megköszönve a kitüntetést és a Szentatya imáit, hangsúlyozta, mindezt a munkát nem egyedül végezte, ő csak egy a sok ember közül. Ez az áldás biztatás a további feladatok elvégzéséhez, és a város minden lakójának szól. „Csak akkor születtek nagy dolgok, / Ha bátrak voltak, akik mertek” – idézte Ady Endrét a polgármester, hozzátéve: ha lehetőségünk van nagy dolgot csinálni, azt tegyük egymásért, mert abból az egyén is részesedik.

A liturgia után került sor a 2019/2020-as tanév megnyitójára és az épület átadására. Prehodáné Nagy Éva igazgató beszédében elmondta, e mostani a gimnázium harmadik tanévnyitó ünnepsége. A megálmodott terv valósággá vált, és most felfedezésre vár az új tér, ami lehetőséget ad a növekedésre.

Az épület 15 osztály befogadására alkalmas, a mostani tanévre hét osztály számára rendeztek be tantermeket. Minden szaktanterem, az étkező és a kápolna is elkészült. A testnevelésórák megtartására az újonnan épült kosárlabdacsarnokban kaptak lehetőséget. 236 fiatal kezdi meg most tanulmányit az iskolában a 7., 9., 10., és 11. évfolyamon. A hat évfolyamos gimnázium indításával az úgynevezett organikus pedagógia újabb területei is megvalósulhatnak. A tanulók létszámának növekedése szükségessé tette a tantestület bővülését is: ebben a tanévben 11 új kollégával 31 főre nőtt a tantestület létszáma.

Csáki Tibor EKIF-főigazgató ünnepi beszédében rámutatott: három évvel ezelőtt elültettek itt egy kis magot, ami mára megnőtt. Azt mondja Jézus: „Isten országa olyan, mint a mustármag” – hisszük, az épülettel együtt ez az ország is növekedett itt. De az építkezés nem ért véget, sőt, most kezdődik az a növekedés, ami belül, a szívekben történik.

Minden diák egy csoda, nem lehet tudni, kiben mi lakozik. Ha ajtót nyitunk előttük, esélyt adunk nekik, hogy kibontakoztassák személyiségüket, tehetségüket. Nem kell hozzá mást tenni, mint egymásból a jót kiszeretni. „Azt kívánjuk ezen a napon, hogy teljen meg élettel ez az iskola, hogy a szívekbe elültetett mustármagok hatalmas fává nőjenek.”

Tuzson Bence államtitkár után Pásztor Béla polgármester mondott beszédet. Majd megköszönve mindazoknak, akik az iskolaépület kigondolásában és megépítésében részt vettek, Pásztor Béla és Csáki Tibor elismerő okleveleket adtak át. Veresegyház Város Önkormányzata és a Váci Egyházmegye nevében pedig átnyújtották Prehodáné Nagy Éva igazgatónak a gimnázium jelképes kulcsát.

Végezetül, a bejárat előtti szalag ünnepélyes átvágása után Marton Zsolt püspök megáldotta az épületet, kérve minden itt tanuló diák és tanáraik számára Isten, a tudományok Ura kegyelmeit.

Fotó: Merényi Zita

Szalontai Anikó/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria