Húszéves az alsószentmártoni Szent Márton Óvoda

Hazai – 2018. október 19., péntek | 17:06

Alapításának huszadik évfordulóját ünnepelte az alsószentmártoni Szent Márton Óvoda. Az október 15-én tartott jubileumi ünnepségen Udvardy György megyéspüspök megáldotta a máriagyűdi kegyszobor másolatát, amit az óvodában helyeztek el.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Alsószentmárton a Pécsi Egyházmegye egyik legdélebben fekvő települése. A magyar–horvát határ közelében található falu eredetileg főként délszláv származású lakosai a 20. század utolsó évtizedeire elvándoroltak, helyükre pedig – az addig a település határain kívül élő – cigány lakosság költözött. Alsószentmárton így már a nyolcvanas évekre etnikailag homogén, kizárólag romák lakta településsé vált.

A Pécsi Egyházmegye tartja fenn a faluban működő Szent Márton Óvodát, amely idén ünnepli alapításának huszadik évfordulóját. Az óvoda 1998-as létrejöttének körülményeiről az intézményt azóta is vezető Jovánovics Ágnes elmondta, indításának gondolata abból táplálkozott, hogy látták: a roma származású gyermekek az állami köznevelési intézményekben számos nehézséggel találkoznak, amelyek nagy része a nyelvhasználatból fakad. Az alsószentmártoni családok többsége ugyanis a beás nyelv muncsán nyelvjárását beszéli, így a gyermekek anyanyelve nem a magyar. Az óvodapedagógus a helyi plébánossal, Lankó Józseffel együttműködve és Mayer Mihály akkori pécsi megyéspüspök támogatásával létrehozta az egyházi fenntartású Szent Márton Óvodát, ahol az elmúlt húsz évben számos gyermek részesült a megszokott kétnyelvű környezetben, intézményes keretek között zajló nevelésben.

A jubileumi ünnepségen – melyen részt vett Mayer Mihály nyugalmazott megyéspüspök is – Udvardy György megáldotta a máriagyűdi kegyszobor másolatát, amelyet az óvodában helyeztek el. A főpásztor rámutatott, ez azt jelzi, hogy életünket, mindennapjainkat a Boldogságos Szűzanya oltalma alatt akarjuk élni. A megyéspüspök arra biztatta a gyermekeket, a szülőket és az óvoda dolgozóit is, hogy forduljanak bizalommal a Szűzanyához, bátran érintsék meg a szobrot az óvodába érkezéskor és távozáskor.

A pécsi megyéspüspök az óvoda udvarán bemutatott szentmisén a szeretetet állította prédikációja középpontjába. Mint mondta, az istenismeretre is a szeretet vezet, hiszen amikor szeretettel fordulunk egymás felé, amikor a másik ember javát akarjuk, akkor felismerjük, hogy Isten is szeret bennünket, és jót akar nekünk. Az Atya szeretetének ismeretéből pedig élet fakad.

Ez a krisztusi szándék vezérelte az óvoda alapítóit, valamint mindenkit, aki az elmúlt húsz évben azon fáradozott, hogy az ide járó gyermekek is felismerjék: az Isten szereti őket, irgalmas, az Isten Atya. Udvardy György hozzátette: „Hisszük, hogy aki megtapasztalta Isten jóságát, sokkal inkább helyt tud állni az életben, mintha nem hallott volna Istenről és nem ismerné az ő parancsait.”

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Loósz Róbert

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria